Sloop/vervangende nieuwbouw Trappistenstraat

De 45 maisonnette woningen aan de Trappistenstraat in Dongen gaan we slopen en vervangen door nieuwbouw.

Sloopbesluit
We onderzochten grondig de toekomst van de woningen aan de Trappistenstraat, die dateren uit 1966. De varianten woningverbetering, renovatie en sloop werkten we in het onderzoek uit. Daaruit bleek dat de woningen te veel technische beperkingen hebben om te voldoen aan de wensen en eisen van deze tijd. Daarom gaan we de woningen slopen en op die plek nieuwe woningen bouwen. De sloop is gepland in november 2018. 

Sociaal statuut
Voor de bewoners geldt een sociaal statuut dat we overeengekomen zijn met de huurdersorganisatie. Hierin staan de plichten van Casade en de rechten van de huurder beschreven. Zo hebben bewoners recht op een verhuiskostenvergoeding en krijgen ze voorrang bij de toewijzing van onze huurwoningen. 

Nieuwbouw
Nadat de huidige bewoners verhuisd zijn slopen we de maisonnettes. Daarvoor in de plaats komen drie nieuwe appartementencomplexen met maximaal 72 appartementen. Dat zijn 27 extra sociale huurwoningen. De huurprijs is vanaf € 513,-.

 

Vertalen / Translate