Sloop/vervangende nieuwbouw Trappistenstraat

De 45 maisonette-woningen aan de Trappistenstraat in Dongen worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw.

Sloopbesluit
Casade heeft de toekomst van de woningen aan de Trappistenstraat, die dateren uit 1966, grondig onderzocht. De varianten woningverbetering, renovatie en sloop zijn in het onderzoek uitgewerkt. Uit het onderzoek is gebleken dat de woningen te veel technische beperkingen hebben om te voldoen aan de wensen en eisen van deze tijd. Casade gaat daarom over tot sloop van de bestaande woningen.  Nadat de woningen zijn gesloopt,  worden er vervolgens nieuwe woningen gebouwd. De sloop is gepland voor november 2018. 

Sociaal statuut
Voor de bewoners is een sociaal statuut van kracht dat Casade overeengekomen is met de huurdersorganisatie. In het sociaal statuut staan de rechten en plichten van bewoners, zoals het recht op een verhuiskostenvergoeding en voorrang op een andere woning van Casade. 

Nieuwbouw
Nadat de huidige bewoners verhuist zijn, worden de huidige appartementen gesloopt.Daarvoor in de plaats komen drie nieuwe appartementencomplexen met maximaal 72 appartementen. Dat zijn 27 extra sociale huurwoningen. De huurprijs is vanaf € 513,-. Om de nieuwbouwplannen mogelijk te maken is een bestemmingsplan nodig. Daarvoor ligt vanaf vrijdag 9 februari het voorontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage.

Vertalen / Translate