Woonvoorziening tHuis De Amstel

Op de locatie van het voormalige buurthuis De Amstel aan de Drogerij in Waalwijk bouwen we tHuis De Amstel: een kleinschalige woonvoorziening voor ouderinitiatief 'stichting Ons Plan'.

‎tHuis De ‎Amstel ‎‎ ‎‎ ‎
Op het terrein van het voormalige buurthuis De Amstel komt de nieuwe woning voor 14 jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. Met 24-uurs professionele begeleiding in de omgeving kunnen deze mensen zelfstandig wonen. In dit nieuwe huis hebben ze allemaal een eigen ‎appartement.‎‎ ‎‎‎Er komt ook een gemeenschappelijke woonkamer met een omheinde tuin.‎

Zo ziet het plan er straks ongeveer uit:‎

‎Stichting Ons Plan  ‎
Stichting Ons Plan is een particulier wooninitiatief. De stichting over hun plan: "Ons plan is om een tehuis te creëren voor jongvolwassenen die -waar nodig- 24 uur per dag, zeven dagen per week zorg/begeleiding krijgen en zichzelf kunnen zijn. Waar ze zich veilig voelen en waar er mogelijkheden zijn voor verdere ontwikkeling en zelfontplooiing. Een plek van gedeeld verdriet en gedeelde vreugde, een eigen plek en met zorg/begeleiding op maat."‎‎ ‎‎Meer informatie over de stichting Ons Plan is te vinden op ‎‎‎‎de website van Ons Plan‎‎.

‎Hennie van Ravenstein van stichting Ons Plan over de samenwerking met Casade:‎‎‎Planning‎
‎I
n september 2021 is het buurthuis gesloopt en zijn we gestart met de bouw. ‎‎Als alles goed gaat, ‎‎ontvangen de bewoners in de ‎‎zomer van ‎2022 ‎‎de sleutel van ‎‎hun ‎appartement.

Live meekijken op de bouwplaats!
Via een camera op het terrein waar tHuis De Amstel komt, kunnen we de werkzaamheden live volgen: 

‎Geïnteresseerd?‎‎ ‎
‎Stichting Ons Plan zoekt nog bewoners voor tHuis De Amstel. Geïnteresseerd? Mail naar: ‎‎onsplan.waalwijk@gmail.com‎‎ of bezoek ‎‎de website van Ons Plan‎‎.‎