Vragen en antwoorden over woningverbetering Rembrandtstraat e.o.

Op dit moment zijn de plannen voor uw woning nog niet definitief. Op veel vragen hebben we dus nog geen concreet antwoord. Zodra de plannen definitief zijn, ontvangt u het verbetervoorstel. Tijdens een informatiebijeenkomst lichten we dat voorstel toe. Als u daarna nog vragen heeft, kunt u deze stellen tijdens het huisbezoek.
Hierna leest u alvast antwoorden op vragen die gesteld zijn tijdens en na de algemene informatiemarkt. 

Is het al bekend of mijn woning gasloos wordt?
Momenteel zijn we de plannen nog aan het uitwerken. Tijdens de informatiebijeenkomst na de zomer zijn de plannen definitief en presenteren wij deze aan u. Uitgebreide informatie over de werkzaamheden aan uw woning leest u dan in het verbetervoorstel.

Kan mijn vloerverwarming zonder gas mijn huis verwarmen?
Na de zomer weten we welke werkzaamheden we uitvoeren. Als we uw woning direct gasloos maken, bespreken we samen met u wat dit voor uw vloerverwarming betekent. We bekijken de mogelijkheden en maken afspraken over eventuele aanpassingen.

Kunnen mijn rolluiken blijven hangen tijdens de werkzaamheden?
Na de zomer weten we welke werkzaamheden we uitvoeren. Wat dit betekent voor uw Zelf Aangebrachte Veranderingen (ZAV’s), zoals rolluiken, bespreken we tijdens het huisbezoek. We bekijken de mogelijkheden en samen maken we afspraken over het laten hangen, eventuele aanpassingen of tijdelijk verwijderen en terugplaatsen.

Krijgen we eerst goede uitleg over de woningverbetering?
Tijdens de Informatiemarkt gaven we u al kort uitleg over wat woningverbetering kan betekenen. Uitgebreide uitleg over de werkzaamheden aan uw woning krijgt u na de zomer. U krijgt dan een verbetervoorstel dat we toelichten tijdens een informatiebijeenkomst en tijdens een huisbezoek. Ook maken we een modelwoning zodat u kunt zien hoe het eruit gaat zien. Maar ook tijdens de werkzaamheden kunnen we u ook persoonlijk uitleg geven.

Ik wil mijn mening graag mondeling toelichten
Dit kan tijdens de informatiebijeenkomst of het huisbezoek. Wilt u al eerder een persoonlijk gesprek? Neem dan even contact met ons op.

Ik maak me zorgen over de rotzooi die de werkzaamheden geven
We zorgen ervoor dat u zo min mogelijk last heeft van ons, maar u merkt wel dat er gewerkt wordt. We dekken de vloer af waar we lopen. U krijgt afdekfolie om uw meubels te beschermen. Natuurlijk vragen we u wel om waardevolle spullen veilig op te bergen. Ook kan het zijn dat meubels of spullen opzij moeten, zodat we kunnen werken. En stof kunnen we vaak niet tegenhouden. Als we aan het einde van de dag weggaan, laten we het bij u het weer netjes achter. En zodra het niet meer nodig is, halen we de vloerbescherming weg. Heeft u klachten? Laat het ons weten! Dan kijken we samen naar een oplossing.

Wanneer starten de werkzaamheden en hoe lang duren ze?
Na de zomer gaan we verder met onze voorbereidingen. We verwachten dat we in 2023 starten met de werkzaamheden. Zodra we een precieze datum weten, hoort u die van ons. En minimaal twee weken voordat we in uw woning starten, krijgt u een persoonlijke dagplanning.

Wat doen jullie bij schade?
Allereerst proberen we schade aan uw woning natuurlijk te voorkomen. Toch kan soms onbedoeld iets beschadigen. Is dit het geval? Laat het ons weten! Dan kijken we samen naar een oplossing.

Krijg ik een huurverhoging als de werkzaamheden zijn afgerond?
U krijgt geen extra huurverhoging voor woningverbetering. Dit staat los van de jaarlijkse wettelijke huurverhoging. Voor zonnepanelen betaalt u € 1,63 per paneel per maand aan servicekosten.

Hoe wordt het plafond in de slaapkamer vervangen?
Na de zomer weten we welke werkzaamheden we uitvoeren. Wat we precies doen leest u dan in het verbetervoorstel en vertellen we tijdens de informatiebijeenkomst en het huisbezoek.
Deze vraag geldt voor de woningen met een plafond van zachtboard en/of kunststof.

Kan ik in mijn huis blijven wonen tijdens de werkzaamheden?
Jazeker. We vinden het ook fijn als u tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk thuis bent. Kunt u niet thuis zijn? Vertel ons dat van tevoren tijdens het huisbezoek, aan Vera of aan de uitvoerder. We maken dan samen afspraken.

Wij willen graag onze airco’s houden en op dezelfde plek
Wat de werkzaamheden betekenen voor uw Zelf Aangebrachte Veranderingen, zoals airco’s, bespreken we tijdens het huisbezoek. We bekijken de mogelijkheden en samen maken we afspraken over het laten hangen, eventuele aanpassingen of tijdelijk verwijderen en terugplaatsen.

Ik werk overdag en ben dus vaak niet thuis. Wat nu?
We vinden het fijn als u tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk thuis bent. Kunt u niet thuis zijn? Vertel ons dat van tevoren tijdens het huisbezoek, aan Vera of aan de uitvoerder. We maken dan samen afspraken.

Kan ik een extra groep krijgen voor mijn elektrische auto?
De parkeerplaatsen voor uw woning zijn openbaar gebied. De gemeente is verantwoordelijk voor voldoende oplaadpunten in de openbare ruimte. Als u een eigen oprit heeft, kunt u een Zelf Aangebrachte Verandering (ZAV) aanvragen bij Casade.

Bomen in de straat veroorzaken overlast. Wat wordt daar mee gedaan?
De bomen in de straat zijn van de gemeente. U kunt de overlast bij de gemeente melden.

Er wordt veel vuil in openbaar groen gegooid. Doen jullie hier iets aan?
Het groen in de straat is van de gemeente. U kunt de overlast bij de gemeente melden. Ziet u vuil in de brandgangen? Meld dit dan bij Casade.

Wij hebben geen kruipruimte, wordt onze vloer dan wel geïsoleerd?
We onderzoeken alle mogelijkheden om uw woning duurzamer te maken. Misschien is het isoleren van de vloer niet mogelijk, maar ook niet per se nodig. In het verbetervoorstel leest u hoe we uw woning gaan isoleren.

Kan ik meer stopcontacten krijgen? Bijvoorbeeld als er een loze leiding ligt?
Dit is geen onderdeel van woningverbetering. Als u extra stopcontacten wilt maken, kunt u een Zelf Aangebrachte Verandering (ZAV) aanvragen bij Casade .

Kan ik een nieuwe erfafscheiding tussen mij en de buren krijgen?
Een nieuwe erfafscheiding is geen onderdeel van woningverbetering. Na de werkzaamheden kijken we welk onderhoud nodig is aan de brandgangen, aan de verlichting en eventueel de schuttingen.

Er zitten scheuren in de wand/plafond, kunnen deze gerepareerd worden?
Dit is geen onderdeel van woningverbetering. Wilt u deze laten repareren? Meld dit dan bij Casade. De opzichter beoordeelt of de scheuren kwaad kunnen en gerepareerd moeten worden of dat u deze zelf moet herstellen.

Hoeveel dagen moet ik thuis zijn als jullie in mijn huis gaan werken?
Dit weten we pas als de plannen voor uw huis definitief zijn. Voordat we starten, krijgt u een precieze planning voor uw woning.

Hoe ver van tevoren weet ik wanneer jullie bij mijn woning starten met de werkzaamheden? Ik moet namelijk vrij nemen van m’n werk om thuis te kunnen zijn.
Zodra u het verbetervoorstel klaar is, weten we wanneer we ongeveer in uw woningblok werken. Minimaal twee weken voordat we starten, krijgt u een precieze planning van uw woning. Tijdens het huisbezoek bespreken we deze planning met u.

Hoe leeg moet de zolder zijn als het dak eventueel vervangen wordt?
Dat hoort u zodra het verbetervoorstel en dus de plannen definitief zijn.

We hebben nog geen bezoek van Theo gehad om de ZAV te beoordelen. Komt dat nog?
Theo neemt nog contact op met de adressen waar hij niet is geweest om een afspraak te maken.

Is er tijdens werkzaamheden ook een opzichter van Casade aanwezig?
Dat is niet altijd zo. We verbeteren namelijk veel verschillende woningen tegelijk. Dat komt omdat al onze woningen in 2050 CO2-neutraal moeten zijn. In onze woningverbeteringen werken we samen met vier vaste aannemers. Zij zijn verantwoordelijk voor het project. Daardoor is de opzichter van Casade minder aanwezig tijdens de uitvoering van de werkzaamheden en hierdoor minder zichtbaar. Natuurlijk kunt u ons altijd bereiken voor vragen of opmerkingen!

Bij wie kan ik terecht?
Tijdens de uitvoering is de uitvoerder van BAM uw eerste aanspreekpunt. In het verbetervoorstel staan de contactgegevens. Van Casade is Desiree de Jong uw contactpersoon. Zij is straks wekelijks aanwezig in de modelwoning tijdens de vaste inloopmomenten.

Wat worden de nieuwe energie- en servicekosten?
Dit weten we nu nog niet omdat de plannen nog niet definitief zijn. Zodra het verbetervoorstel klaar is kunnen we hier meer over zeggen. Natuurlijk hebben ook uw verbruik, gezinssamenstelling en de energietarieven invloed op de kosten. U bepaalt bijvoorbeeld zelf hoe vaak u doucht of hoe hoog uw verwarming staat.
Servicekosten vragen we alleen voor eventuele zonnepanelen.

Zijn er rustwoningen ik kan werken of slapen als er veel lawaai en drukte in mijn huis is?
Tijdens ons bezoek bij u thuis kunt u aangeven of we ergens rekening mee moeten houden en of u bijvoorbeeld behoefte heeft aan een rustwoning.

Houden jullie rekening met oudere alleenstaande en kwetsbare bewoners?
Daar houden wij zeker rekening mee. Bij het verbetervoorstel ontvangt u ook het sociaal statuut. Daarin staat bijvoorbeeld hoe we ouderen helpen. Bij de huisbezoeken bespreken we met elke bewoner wat nodig is.

Worden woningen dagelijks schoon opgeleverd? Ruimen aannemers dagelijks de spullen op?
De woningen worden op het eind van de dag schoongeveegd. De folie waarmee de vloer is afgedekt verwijderen we pas als deze niet meer nodig is. De aannemer neemt dagelijks zijn gereedschap en materiaal mee, zodra hij uw woning verlaat voor die dag. Als in overleg met u anders wordt besloten is dat geen probleem.

Hoe beschermen jullie de vloeren in mijn woning?
Waar dit nodig is, dekken we de vloer af met een plastic folie. De onderkant heeft een stroeve laag waardoor dit niet kan wegglijden. Ook kunt u er veilig overheen lopen.

Wordt de veiligheid rondom mijn huis ook aangepakt, bijvoorbeeld in de brandgangen en met verlichting?
Tijdens de huisbezoeken bekijken we de situatie. Als het nodig is, pakken we deze werkzaamheden na de woningverbetering op.

Hoeveel zonnepanelen komen er op de daken te liggen?
Dit weten we pas als het verbetervoorstel klaar is.

Zijn de zonnepanelen alleen voor eigen gebruik of ook voor andere bewoners uit de wijk?
De opgewekte stroom van de zonnepanelen op het dak van uw woning zijn voor het elektraverbruik van de nieuwe duurzame installaties. Deze stroom is dus niet voor de andere bewoners, dit is alleen het geval bij Dakenstroom.

Ik heb veel aan mijn woning veranderd en opgeknapt. Dit wil ik niet allemaal afbreken of weghalen voor de woningverbetering. Wat nu?
Tijdens het huisbezoek bespreken we dit persoonlijk met u.

Verwijderen jullie ook asbest uit mijn huis?
Voordat we starten met de werkzaamheden bekijken we in elke woning of er asbest aanwezig is. Als dat zo is, verwijderen we dit op een veilige manier.

Hoe vaak vervangen jullie de filters van mijn ventilatiesysteem?
Bij de WTW-installatie verwisselen we bij de jaarlijkse onderhoudsbeurt ook de filters. Ongeveer een half jaar daarna komt er nog een keer een monteur langs om de filters voor de tweede keer te verwisselen.

Wij horen nu best goed geluiden van de buren. Hoe is dat na de woningverbetering?
We isoleren de buitenkant van uw woning. Dus niet de wanden tussen u en uw buren. U hoort straks het geluid van buiten minder. Hierdoor kan het zijn dat geluiden in huis en van uw buren iets meer opvallen.

Vervangen jullie de cv-ketels?
Het kan zijn dat we uw cv-ketel vervangen door een andere cv-ketel, gecombineerd met een hybride warmtepomp of door een duurzame warmtepomp. Bij de laatste gebruikt u geen gas meer.

Wat gebeurt er met mijn radiatoren en leidingen?
We onderzoeken of de bestaande leidingen en radiatoren voldoen aan de eisen voor de toekomst. Dit bepaalt ook de keuze voor een eventuele warmtepomp.

Betaal ik straks een EnergiePrestatieVergoeding (EPV)?
Als we uw woning verbeteren naar Nul-Op-de-Meter (NOM) betaalt u ons een EPV voor de opgewekte energie. U hoeft dan geen gas of elektriciteit te kopen bij uw energieleverancier. Of uw woning NOM kan worden en of een EPV voor u geldt, hoort u na de zomer.

Waarvoor is straks de opgewekte energie van de zonnepanelen?
De opgewekte stroom daarvan is voldoende voor de werking van uw nieuwe installaties. We zorgen er hiermee voor dat uw woonlasten niet stijgen. Voor de zonnepanelen betaalt u een klein bedrag aan servicekosten.

Mogen de ramen nog wel open?
De ramen mag u gewoon openzetten. Ook met een nieuw ventilatiesysteem, zoals een WTW. Natuurlijk blijft het verstandig om in de winter ramen niet te lang open te laten staan. Hiermee voorkomt u een hoger eneregieverbruik.

Op de CO2-melder gaan lampjes branden als de WTW problemen geeft. Hoe werkt dat precies?
Als de WTW storing heeft gaat een lampje branden. We vragen u dan om ons te bellen en uit te leggen wat u ziet branden. Als het nodig is sturen we een installateur langs om alles in orde te maken. We leggen dit ook uit tijdens de informatiebijeenkomst en laten zien hoe het werkt. Ook ontvangt u bij oplevering een woonhandleiding om alles terug te lezen.

Hoe zit het met de warmtepomp? Komen daar ook van die grote leidingen?
Een warmtepomp maakt gebruik van dezelfde leidingen als uw cv-ketel. Als deze leidingen en radiotoren niet meer goed zijn, vervangen we deze. Er komen dan nieuwe leidingen van dezelfde grootte. De radiatoren kunnen misschien iets groter zijn. Wat precies nodig is, berekenen we van tevoren. Wat het voor uw woning betekent bespreken we samen met u tijdens het huisbezoek.

Vervangen jullie ook mijn badkamer, toilet en/of keuken?
Dit hoort niet bij de woningverbetering. U kunt hiervoor contact met ons opnemen. De opzichter bepaalt of dit aan vervanging toe is.

In mijn huis aan de Pieter Bruegelstraat is de vloer van de zolder erg dun. Zijn deze wel sterk genoeg voor de nieuwe installaties?
We berekenen altijd van tevoren of de vloer sterk genoeg is. Als dit niet het geval is, kijken we naar een andere oplossing.