Weide-Akker

De gemeente Waalwijk en Casade willen 6 Skaeve Huse en 1 beheerdersunit  realiseren aan de Tilburgseweg in Sprang-Capelle. Ook onderzoeken we de mogelijkheid om op deze plek flexwoningen te realiseren. Met dit bouwproject, genaamd ‘Weide-Akker’, zien we mogelijkheden om samen een bijdrage te leveren aan de oplossing van een groot maatschappelijk probleem: het tekort aan woningen. Iedere inwoner van gemeente Waalwijk heeft recht op een dak boven zijn hoofd.

Fase 1: 6 Skaeve Huse en 1 beheerdersunit 
Skaeve Huse zijn een bijzondere woonvorm bedoeld voor bewoners van de stad die zich niet aan een gewone woonomgeving aanpassen. Omdat ze dit niet kunnen of niet willen. Wonen in Skaeve Huse is onder begeleiding wonen, in een rustige omgeving, met weinig prikkels van buitenaf. Hiermee lossen we een maatschappelijk probleem op. Skaeve Huse is een beproefd concept dat al meer dan 20 jaar bestaat. We hebben gekeken bij andere gemeenten en zien dat het daar goed gaat.

Voorbeeld van hoe Skaeve Huse eruit kunnen zien
 

Fase 2: Flexwoningen 
De locatie aan de Tilburgseweg in Sprang-Capelle biedt mogelijk ook de kans om flexwoningen te realiseren. Die mogelijkheid gaan de gemeente Waalwijk en Casade onderzoeken. Meer informatie hierover volgt later. 

Drukbezochte inloopavond project Weide-Akker
Op 14 mei organiseerden we samen met de gemeente Waalwijk een inloopavond over project Weide-Akker. Er waren ruim 150 mensen, waarmee we aan diverse thematafels in gesprek gingen. Over de locatie en het proces, over het bouwprogramma en over de doelgroep. Ook konden mensen zich aanmelden voor de klankbordgroep die zich gaat bezighouden met de inrichting van het terrein. We hebben veel signalen opgehaald en sommige mensen waren best kritisch. Met die signalen gaan we nu aan de slag, en we zorgen voor een terugkoppeling naar de aanwezigen van de avond en omwonenden van de locatie. Op 30 mei neemt de gemeenteraad een besluit over aankoop van de locatie. Als de gemeenteraad akkoord gaat, is de planning dat de woningen er eind 2025 staan.

Update 31 mei: gemeenteraad niet akkoord
De gemeenteraad heeft 30 mei niet ingestemd met de locatie Tilburgseweg voor het plan Weide-Akker. Dat betekent dat er geen Skaeve Huse en flexwoningen komen op deze locatie. Het vinden van een locatie voor dit project is aan de gemeente. De afgelopen tijd hebben we samen met hen veel energie gestoken in het voorbereiden van dit project. Natuurlijk is het jammer als het dan onvoldoende draagvlak vindt. We hadden deze kwetsbare doelgroep hier graag een plek gegeven en daarmee willen bijdragen aan meer rust in de wijken. Daarbij hebben we uiteraard begrip voor de zorgen bij omwonenden. Daar hadden we graag verder met hen over in gesprek gewild. 

We gaan nu in overleg met de gemeente over hoe we verder gaan met flexwoningen voor starters en spoedzoekers. De gemeente gaat daarbij over de locatie, Casade gaat over de woningen.


Meer info
Meer informatie vindt u op de website van de gemeente Waalwijk. Daar leest u ook het antwoord op veel vragen over het project.