Veel gestelde vragen over onderhoud

Wat is planmatig onderhoud?

Hierbij gaat het om het onderhoud dat Casade vooraf inplant. Het gaat dan om werkzaamheden die steeds terugkomen. Denk aan het buitenschilderwerk, het vervangen van keukens en badkamers, maar ook aan het controleren en reinigen van cv-ketels. In het jaar vóór de uitvoering informeren we onze bewoners over de aanstaande onderhoudsbeurt. Daarbij geven we ook aan welke werkzaamheden we in en aan de woningen gaan uitvoeren. 

Wat is het verschil tussen planmatig onderhoud en woningverbetering?

Bij woningverbetering neemt Casade maatregelen om de woning energiezuiniger en comfortabeler te maken. Woningcomplexen met een minder goed energielabel (D, E, F, G) komen hiervoor in aanmerking. Casade bekijkt wat we hier aan maatregelen kunnen treffen om het energielabel op te trekken naar een A label. Hierdoor gaan de woningen zo’n 50 jaar langer mee. Het verschil met planmatig onderhoud is dat aan woningverbetering een (lichte) huurverhoging gekoppeld kan zijn. Aan de andere kant bespaart u wel in de energiekosten. Planmatig onderhoud vindt één keer per aantal jaar bij alle woningen plaats. Woningverbetering gebeurt bij specifieke woonblokken en gebeurt normaal maar eenmalig bij een woning voor.   

Wanneer is mijn huis aan de beurt voor planmatig onderhoud?

Zodra het planmatig onderhoud voor 2017 bekend is publiceert Casade op de website de woningen die voor 2017 aan de beurt zijn. Als u vragen hebt, kunt u mailen naar info@casade.nl of gratis bellen met 0800 55 222 22. 

Wanneer is mijn woning aan de beurt voor woningverbetering?

Casade bezit ongeveer 11.000 woningen. Het beheer van al die woningen vraagt om een strategisch beleid. Dit betekent dat Casade weloverwogen keuzes maakt in hoe we op de lange termijn met onze woningen omgaan. Welke woningen kunnen met een ingreep nog wel 50 jaar mee? Woningen worden verbeterd wanneer zij daar volgens het beleid voor in aanmerking komen. Hierbij kijken wij ook naar de noodzaak van energetische verbeteringen aan woningen.  

 

Wanneer word ik geïnformeerd als mijn woning aan de beurt is voor planmatig onderhoud? 

Zodra het planmatig onderhoud voor 2017 bekend is publiceren wij  op onze website welke woningen aan de beurt zijn. En natuurlijk brengen we u ruim op tijd persoonlijk op de hoogte als uw huis op onze planning staat voor een onderhoudsbeurt. Afhankelijk van de werkzaamheden informeren wij u via een brief of bewonersbijeenkomst(en) en een informatieboekje.

 

Wat als mijn huis aan de beurt is voor planmatig onderhoud terwijl ik zelf al verbeteringen aan mijn huis heb aangebracht?

Dat hangt af van de verbetering of, zoals we het bij Casade noemen: ZAV (Zelf Aangebrachte Voorziening) die u als huurder heeft aangebracht. Als u bijvoorbeeld zelf een nieuwe keuken heeft geplaatst dan doet Casade hier geen onderhoud aan. Lees verder voor meer informatie over ZAV en zelf klussen.

 

Welke keuzemogelijkheden zijn er bij planmatig onderhoud?

Bij vervanging van uw douche, toilet of keuken, zijn er keuzemogelijkheden van tegelwerk (wand en vloer) en bij vervangen van de keuken kunt u kiezen uit verschillende keukenfronten, werkbladen en  greepjes.  

 

Moet ik er voor thuisblijven?

U wordt geïnformeerd over de aard van het onderhoud en of u er voor thuis moet zijn. Als de aannemer in uw woning werkt is het belangrijk dat er iemand aanwezig is. Soms moeten er nog dingen met u besproken worden en zo voorkomt u misverstanden bij het eventueel ontstaan van schade. U kunt ook afspreken dat er iemand in de woning is die u vertegenwoordigt.

 

Hoe worden mogelijke ongemakken opgelost?

We proberen eventuele ongemakken altijd zoveel mogelijk te beperken in overleg met de huurder en de aannemer. Voorafgaand aan het onderhoud bespreken we de mogelijke overlast met u. Casade zorgt natuurlijk altijd dat u de mogelijkheid hebt omnaar het toilet te gaan.

 

Financiële vergoeding bij ongerief

Bij bepaalde onderhouds- of verbeteringswerkzaamheden in uw woning ontvangt u een financiële vergoeding. Als we bijvoorbeeld in een woning alle kozijnen vervangen, krijgt u een bedrag. Bij de uitvoering van woningverbetering ontvangen alle bewoners deze vergoeding. De betaling van bedragen vindt plaats na de oplevering van het gehele project.