• Slide 1

Wijken van Casade

Casade wil bijdragen aan een stimulerend woon- en leefklimaat in de wijken waar wij actief zijn. Goede woningen zijn daarvoor een voorwaarde. Maar ook de beschikbaarheid van voorzieningen en een stevige sociale samenhang tussen de bewoners onderling zijn daarvoor noodzakelijk. Hier zet Casade zich voor in. Kijk ook eens bij onze wijkprojecten voor voorbeelden van onze aanpak: samen met bewoners.

In het linkermenu ziet u de gemeenten waar Casade werkzaam is. Klik hierop voor meer informatie. In het menu worden dan ook per gemeente de wijken getoond met aanvullende informatie.