• Slide 1

Buurtpreventie

Wat is een buurtpreventieteam?
Een buurtpreventieteam bestaat uit buurtbewoners en zorgt ervoor dat de leefbaarheid en veiligheid in de buurt verbeterd wordt. Dit doen ze in samenwerking met de gemeente, ContourdeTwern, politie, Thebe en Casade.

Proactief en signalerend
De buurtpreventieteams hebben een proactieve en signalerende houding en luisteren goed naar buurtbewoners. Ze ondernemen acties om de leefbaarheid en veiligheid te verbeteren: het (ver)plaatsen van openbare verlichting, het aanpassen van begroeiing, verbeteren van straatwerk en het tegengaan van zwerfvuil. Een buurtpreventieteam let extra op in de buurt of straat waardoor de veiligheid wordt verhoogd en er meer aandacht is voor de sociale samenhang in de omgeving.

Activiteiten
Een buurtpreventieteam organiseert activiteiten voor de buurt. Hierdoor maken buurtbewoners kennis met elkaar, is er meer betrokkenheid in de buurt en kan het uiterlijk van een buurt verbeterd worden. Inmiddels zijn er al verschillende buurtpreventieteams aan de slag. 

Kijk voor actuele informatie over buurtpreventie op onderstaande websites: