Klankbordgroep LeoHendrik

Verslag eerste bijeenkomst 22 september

Op woensdag 22 september was de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep LeoHendrik. Jeroen Cools van Casade startte de bijeenkomst nadat alle aanwezigen zich hadden voorgesteld. Namens de gemeente was beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening Matthijs van Merwijk aanwezig.  

De start 
Samen met de klankbordgroep werken we aan een stedenbouwkundig plan, op basis van de kaders die Casade gebruikt bij nieuwbouw. De klankbordgroep mag haar mening geven over het concept stedenbouwkundigplan en de omgeving, beoordeelt de ideeën van het projectteam en zet het projectteam aan het denken.  

 

Het concept stedenbouwkundig plan 
Het concept stedenbouwkundig plan laat een beeld zien van verschillende woningen. Met aan de noordwestkant eengezinswoningen. De huidige doorgang bij de Dr. Kuyperstraat is erg smal. In het concept stedenbouwkundig plan verbreden we deze. Aan de noordoostkant van de straat staat in het concept stedenbouwkundigplan een woongebouw met appartementen. Bekijk hier de presentatie. 

 
In groepen in gesprek over het ontwerp 
De huidige bewoners en omwonenden spraken in aparte groepjes over wat zij vonden en zagen bij de ontwerpen. Op stickers schreven zij hun opmerkingen, bespreek- en aandachtspunten. Aan het einde van de bijeenkomst deelden de groepen hun aandachtspunten met de rest. Dit zijn de punten die de groep belangrijk vindt: 
 

Buitenruimte 

 • Aandacht voor parkeergelegenheid. Zorg voor voldoende parkeerplekken vergeleken met het aantal woningen dat wordt gebouwd. En voorkom dat er niet één groot gebied vol staat met auto’s.  
 • Tussen de nieuwbouw en Dr. Kuyperstraat een groenstrook tussen de brandgang en de woningen toevoegen voor meer ruimte.  
 • Behoefte aan meer groen(stroken). 
 • Achter het woongebouw met appartementen bomen tegen de erfafscheiding.  
 • Behouden van de huidige ‘rooilijn’ tot het trottoir. Een rooilijn is een door de gemeente aangewezen grens tussen openbare en privé grond. Op deze manier wordt het zicht voor de bewoners aan het Doctor Ariënsplein zo min mogelijk beperkt.  
 • De inrit voor het parkeren bij het woongebouw met appartementen op een andere plek. 
   

Veiligheid 

 • Aandacht voor het parkeerterrein achter het woongebouw met appartementen. Ervoor zorgen dat dit een rustige plek blijft met groen (zoals bomen). 
 • Aandacht voor de privacy van de bewoners rondom het woongebouw met appartementen.  

 

Woningtype 

 • Seniorenwoningen toevoegen op de hoek van de Prins Hendrikstraat.  
 • Het woongebouw heeft drie woonlagen. Hierbij voorkomen dat het woongebouw één groot en massaal blok lijkt. Voorkeur om een schuine kap toe te passen of het woongebouw te verlagen naar twee woonlagen.  
   

Proces 

 • De straat is kortgeleden vernieuwd door de gemeente. In de toekomst meer aandacht voor een betere aansluiting van verschillende projecten.