LeoHendrik

In de Leo XIII straat en de Prins Hendrikstraat in Kaatsheuvel slopen we 18 woningen en vervangen deze door nieuwe eengezinswoningen en appartementen. Het gaat om Leo XIII straat 4 t/m 28 (even) en Prins Hendrikstraat 1 t/m 7 (oneven). Deze woningen hebben te veel technische beperkingen om ze aan te kunnen passen aan de wensen en eisen van nu en de toekomst.

Nieuwbouw 
Waarschijnlijk gaan we de woningen begin 2023 slopen en start aansluitend de nieuwbouw. We bespreken vooraf het stedenbouwkundig voorstel met de huidige bewoners en omwonenden. We houden bij de nieuwbouw rekening met de duurzaamheidseisen en de geschiktheid voor langer zelfstandig wonen. Ook komt er een variatie in plattegronden, groottes en huurprijzen.

Klankbordgroep  
In een klankbordgroep betrekken we gemeente, omwonenden en bewoners die terug willen keren naar de vervangende nieuwbouwwoningen bij de plannen. Lees de verslagen en bekijk de presentaties van de bijeenkomsten van de klankbordgroep.


Wat komt er allemaal kijken bij een slooptraject?

In deze video leggen Anouk en Robert het uit.

Sociaal statuut sloop
Voor de bewoners ging op 1 maart 2021 het sociaal statuut sloop in. Hierin staan de rechten en plichten van de huurder en van Casade bij slooptrajecten. Het sociaal statuut is samen met de stichting Samenwerkende Huurdersbelangenorganisaties Casade (SHC) gemaakt. Deze stichting vertegenwoordigt de huurders van Casade. Ook de gemeenten waarin Casade werkt, gaven akkoord op dit statuut.  Vanaf 1 maart kunnen de bewoners met voorrang verhuizen naar een andere woning van Casade. Zo krijgen zij onder andere een verhuisvergoeding en een terugkeergarantie. Tot 30 november 2022 hebben de bewoners de tijd om te verhuizen.