Oranjehoek

In Waspik slopen we 16 woningen en vervangen deze door nieuwbouw. Uit onderzoeken bleek dat de huizen te veel technische beperkingen hebben om ze aan te kunnen passen aan de wensen en eisen van nu en de toekomst.

De adressen

De huizen die bij dit project horen zijn:

  • Irenestraat 1 t/m 11 (oneven)
  • Prins Bernhardstraat 2 t/m 8 (even)
  • Julianastraat 1a.

Het project krijgt de naam Oranjehoek.

Nieuwbouw

We verwachten dat we de huizen eind 2024 slopen en aansluitend de nieuwe woningen bouwen. We bespreken vooraf het stedenbouwkundig voorstel met de bewoners en omwonenden. We houden bij de nieuwbouw rekening met de duurzaamheidseisen en de geschiktheid voor langer zelfstandig wonen. 

Sociaal statuut sloop

Voor de bewoners ging op 1 november 2022 het sociaal statuut sloop in. Hierin staan de rechten en plichten van de huurder en van Casade bij slooptrajecten. Het sociaal statuut is samen met de stichting Samenwerkende Huurdersbelangenorganisaties Casade (SHC) gemaakt. Deze stichting vertegenwoordigt de huurders van Casade. Ook de gemeenten waarin Casade werkt, gaven akkoord op dit statuut.  Vanaf 1 november kunnen de bewoners met voorrang verhuizen naar een andere woning van Casade. Zo krijgen zij onder andere een verhuisvergoeding en een terugkeergarantie. 

Meedenkgroep 
Gemeente, omwonenden en bewoners die terug willen keren naar de vervangende nieuwbouwwoningen betrekken we bij de plannen. Dit doen we in een meedenkgroep. Lees de verslagen van de bijeenkomsten en bekijk de presentatie van de meedenkgroep.

Wat komt er allemaal kijken bij een slooptraject?

In deze video leggen Anouk en Robert het uit.