SalmRijck

Wij hebben 26 woningen in de van Rijckevorselstraat en de van Salm Salmstraat in Loon op Zand gesloopt en gaan deze  vervangen door nieuwbouwwoningen en appartementen. Het gaat om de woningen Van Rijckevorselstraat 36 t/m 68 en Van Salm Salmstraat 2 t/m 14. Uit onderzoek blijkt dat de woningen te veel technische beperkingen hadden om de woningen aan te kunnen passen aan de wensen en eisen van deze tijd.

Sociaal statuut sloop
Voor
de bewoners ging op 1 november 2020 het sociaal statuut sloop in. Hierin staan de rechten en plichten van de huurder en van Casade bij slooptrajecten. Het sociaal statuut is samen met de stichting Samenwerkende Huurdersbelangenorganisaties Casade (SHC) gemaakt. Deze stichting vertegenwoordigt de huurders van Casade. Ook de gemeenten waarin Casade werkt, gaven akkoord op dit statuut. Vanaf 1 november konden de bewoners met voorrang verhuizen naar een andere woning van Casade en kregen zij onder andere een verhuisvergoeding. Inmiddels hebben alle bewoners vervangende woonruimte gevonden. 

Nieuwbouw 
We bouwen nieuwe woningen en appartementen op de locatie. Er is een stedenbouwkundig voorstel uitgewerkt en besproken met de bewoners en omwonenden. Hierin is rekening gehouden met de wens om woningen en appartementen te bouwen die voldoen aan duurzaamheidseisen en geschikt zijn voor langer zelfstandig wonen. Ook komt er een variatie in plattegronden, groottes en huurprijzen.  

Klankbordgroep
Gemeente, omwonenden en bewoners die terug willen keren naar het plangebied werden bij de plannen betrokken in een klankbordgroep.

Het project krijgt voorlopig de naam SalmRijck. Op een later moment worden bewoners en omwonenden uitgenodigd om me te denken over een nieuwe naam voor de herontwikkeling. 

Sloop
In september 2022 zijn de sloopwerkzaamheden afgerond. 

Bestemmingsplan vastgesteld
De gemeenteraad van Loon op Zand stelde het bestemmingsplan vast op 11 juli 2022. Er volgden geen bezwaren en zo werd het bestemmingsplan in september onherroepelijk.  De gemeente start begin 2023 met het bouwrijp maken van de grond. Daarna starten we met de nieuwbouw.

Contactpersoon voor bewoners
Heeft u vragen over dit project? Stel ze gerust aan Sjanny Salfischberger. Sjanny is te bereiken via s.salfischberger@casade.nl of via 0800 55 222 22.


De afbeeldingen op deze pagina zijn voorlopige ontwerpen. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.