SalmRijck

Wij gaan 26 woningen in de van Rijckevorselstraat en de van Salm Salmstraat in Loon op Zand slopen en vervangen door nieuwbouwwoningen en appartementen. Het gaat om de woningen Van Rijckevorselstraat 36 t/m 68 en Van Salm Salmstraat 2 t/m 14. Uit onderzoek blijkt dat de woningen te veel technische beperkingen hebben om de woningen aan te kunnen passen aan de wensen en eisen van deze tijd.

Sociaal statuut sloop
Voor
de bewoners ging op 1 november 2020 het sociaal statuut sloop in. Hierin staan de rechten en plichten van de huurder en van Casade bij slooptrajecten. Het sociaal statuut is samen met de stichting Samenwerkende Huurdersbelangenorganisaties Casade (SHC) gemaakt. Deze stichting vertegenwoordigt de huurders van Casade. Ook de gemeenten waarin Casade werkt, gaven akkoord op dit statuut. Vanaf 1 november kunnen de bewoners met voorrang verhuizen naar een andere woning van Casade en krijgen zij onder andere een verhuisvergoeding. Ze hebben tot 1 januari 2022 de tijd om op zoek te gaan of begeleid te worden naar vervangende woonruimte. 

Nieuwbouw 
Als de woningen gesloopt zijn, bouwen we nieuwe woningen en appartementen op de locatie. Er is een stedenbouwkundig voorstel uitgewerkt dat besproken zal worden met de bewoners en omwonenden. Hierin is rekening gehouden met de wens om woningen en appartementen te bouwen die voldoen aan duurzaamheidseisen en geschikt zijn voor langer zelfstandig wonen. Ook komt er een variatie in plattegronden, groottes en huurprijzen.  

Klankbordgroep
Gemeente, omwonenden en bewoners die terug willen keren naar het plangebied worden bij de plannen betrokken in een nog samen te stellen klankbordgroep. Het project krijgt voorlopig de naam SalmRijck. Op een later moment worden bewoners en omwonenden uitgenodigd om me te denken over een nieuwe naam voor de herontwikkeling. 

Het is nog niet bekend wanneer de gebouwen precies gesloopt worden.

Contactpersoon voor bewoners
Heeft u vragen over dit project? Stel ze gerust aan Anouk Farla, sociaal projectleider. Anouk is te bereiken via a.farla@casade.nl of 0800 55 222 22.


De afbeeldingen op deze pagina zijn voorlopige ontwerpen. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.