Park Wijtenburg

In de nieuwe woonbuurt Park Wijtenburg in Kaatsheuvel bouwen we 63 duurzame huurappartementen. De buurt ligt in de wijk ’t Rooi Dorp’ tussen de Monseigneur Völkerstraat, de Doctor van Beurdenstraat, de Gasthuisstraat en de Julianastraat. De locatie werd eerder ‘locatie Chalet Fontaine’ genoemd, omdat het grenst aan de achterkant van het gelijknamige partycentrum. De nieuwe naam verwijst naar de huisarts die jarenlang zijn praktijk had in het statige pand van het partycentrum.

Een groene buurt
Park Wijtenburg wordt een groene buurt met duurzame woningen én met een groene leefomgeving. In het ontwerp is veel ruimte voor groene zones die doorlopen naar het groene Bernhardplein. Zo ontstaat een ketting van bomen, hagen, struiken en gras door het gebied. Groene zones voor ontmoeten en spelen.

63 huurappartementen
De appartementen komen in twee woongebouwen van drie woonlagen. De appartementen zijn levensloopbestendig. Dit betekent dat bewoners er bij verandering van levensomstandigheden kunnen blijven wonen. Alle woningen hebben bijvoorbeeld brede deuren en zijn bereikbaar met een lift. De appartementen zijn duurzaam en energiezuinig.

Bestemmingsplan
Het college van B & W van de Gemeente Loon op Zand heeft op 5 september 2023 het ontwerp bestemmingsplan van Park Wijtenburg goedgekeurd. Tot eind oktober kon iedereen een reactie geven op dit ontwerp. Daarna wordt het plan definitief vastgesteld. Wij verwachten dat dit eind dit jaar, begin volgend jaar gebeurt.

Voorlopige planning

  • December 2023/januari 2024: vaststelling bestemmingsplan
  • Tweede helft 2024: start bouw appartementen
  • Tweede helft 2025: appartementen klaar

Koopwoningen
In de nieuwe buurt komen ook nog 76 koopwoningen. Informatie over die woningen vindt u op www.parkwijtenburg.nl.