Heuveleind

Heuveleind

De woongebouwen aan de Dunantstraat (huisnummers 62 t/m 96 en 110 t/m 144), Schweitzerstraat en Pasteurstraat en de seniorenwoningen aan de Schweitzerstraat en Planetenstraat 13 t/m 23 in Dongen zijn gesloopt. Op dezelfde locatie ontwikkelen we een nieuwbouwplan met een gevarieerd aanbod huurwoningen.

Heuveleind
Het plangebied sluit aan op de Heuvel en heeft de projectnaam Heuveleind gekregen. De verbinding met de wijk West 1 en Oud Dongen wordt hierdoor versterkt.

Nieuwbouw
Welmers Burg stedenbouw heeft een stedenbouwkundige plan ontwikkeld waar zowel door de gemeente Dongen als de welstandscommissie positief op gereageerd is. Gemeente, omwonenden en bewoners die terug willen keren naar het plangebied zijn hierbij betrokken in een meedenkgroep.

Het plan
Het plan bestaat uit 48 grondgebonden woningen en 48 appartementen. Een mix van woningen en appartementen voor verschillende typen huishoudens. Er komen grondgebonden woningen met tuin in een tweetal types/beukmaten: rijwoningen met twee bouwlagen en een kap. De woningen krijgen geen voortuin maar grenzen aan een voetpad en het openbaar groen. Daarnaast komen er twee woongebouwen. Een gebouw van vier lagen met 21 appartementen en een gebouw van vijf lagen met 27 appartementen.

Parkeren
Er is ruim voldoende parkeergelegenheid in het plan. Zo komen er in totaal 107 parkeerplaatsen in het openbaar gebied en bij de woongebouwen. Alle parkeerplaatsen liggen op korte loopafstand van de woningen en de appartementen.

Aanpassing bestemmingsplan
Om de nieuwe woningen te bouwen moest het bestemmingsplan aangepast worden. In een bestemmingsplan worden de gebruiks- en de bouwmogelijkheden vastgelegd voor een gebied. In juli 2022 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld.

Meer informatie
Bekijk hier de uitgebreide presentatiefilm over het nieuwbouwplan Heuveleind. Hierin ziet u de eerste voorlopige plannen. Inmiddels zijn daar wijzigingen in aangebracht.

Contactpersoon voor bewoners
Heeft u vragen over dit project? Stel ze gerust aan Desiree de Jong, sociaal projectleider. Zij is te bereiken via mail op d.d.jong@casade.nl of telefonisch via 0800 55 222 22.

April 2023

De sloopwerkzaamheden bij het project Heuveleind in Dongen zijn afgerond. Nu de vier appartementengebouwen en de tussenliggende seniorenwoningen gesloopt zijn, blijft er een grote kale vlakte over. Maar niet voor lang!

De werkzaamheden voor het bouwrijp maken zijn afgerond en Enexis en Brabant Water zijn gestart met de aanleg van de nieuwe nutsvoorzieningen. Bestaande oude kabels en leidingen worden eerst gerooid waarna het nieuwe trace wordt aangelegd. Het nieuwe wijkstation staat inmiddels op de locatie. De (voorlopige) planning voor de start van de nieuwbouw is september 2023.

 

Januari 2023

Inmiddels zijn drie flats in Heuveleind gesloopt. De laatste flat (Pasteurstraat) staat nog overeind. De sloop van deze flat wordt naar verwachting in de eerste helft van februari afgerond.
Vanaf eind januari wordt er met een puinbreker op de locatie gewerkt. Met deze machine maakt de sloper het bouw- en sloopafval klein. Dit kan voor enige overlast zorgen.

Als de sloop is afgerond start de gemeente met het bouwrijp maken van de locatie. Daarna voeren de nutsbedrijven (Brabant Water en Enexis) werkzaamheden uit en starten we met de voorbereidingen voor de nieuwbouw.

November 2022

Inmiddels is de bovenste woonlaag van de eerste flat aan de Dunantstraat verdwenen. De sloper gaat heel zorgvuldig te werk omdat er materialen aanwezig zijn die hergebruikt kunnen worden. Zo wordt hout bijvoorbeeld verzaagd en bewerkt om er onderhoudsarme gevelbekleding van te maken. De grote kraan is tijdelijk naar een ander project, maar binnen in de de gebouwen werkt de sloper gewoon door. 

Oktober 2022

De sloop van de appartementengebouwen is gestart. Er is een kapvergunning afgegeven voor een aantal bomen in het plangebied. Hier worden nieuwe bomen voor teruggeplaatst in het nieuwbouwplan. 

Juli 2022

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan vastgesteld. Inwoners hebben nu nog zes weken de tijd om bezwaar in te dienen. Daarna is het bestemmingsplan definitief.

Juni 2022

Sloop van de gebouwen
Alle bewoners zijn verhuisd. De voorbereidingen voor de sloop van de woningen en appartementen zijn gestart. In juli heeft Van Liempd Sloopbedrijven de seniorenwoningen gesloopt. Na de zomervakantie beginnen ze met de sloop van de appartementengebouwen.

_____________________________________________________________________________________________________________

Deel 1 Familie Kaplan
Als je te horen krijgt dat je huis, waar je met heel veel plezier en met je gezin woont, definitief gesloopt wordt staat je wereld even op z'n kop. Wij begrijpen dat, en begeleiden onze huurders intensief bij het traject dat we samen met hen ingaan. Meral en Caner Kaplan en hun twee kinderen zitten midden in zo'n traject. Wat doet zo'n bericht met hen? Hoe worden ze begeleid? We volgen de familie Kaplan de komende tijd en brengen hun verhaal in beeld in drie afleveringen. Van hun huidige huis tot de verhuizing naar een tijdelijke woning en uiteindelijk naar de terugkeer in een nieuwbouwwoning op dezelfde locatie als waar ze nu wonen. Dit is deel 1.

Deel 2 Familie Kaplan
In deel 2 zien we dat de familie Kaplan is verhuisd naar een wisselwoning. Als je door sloop van je woning gedwongen moet verhuizen, heb je een terugkeerrecht. De familie Kaplan maakt gebruik van dit recht tot terugkeer naar de nieuwbouw in Heuveleind. Tot die tijd wonen ze tijdelijk in de Beljaart.

Voor projecten waar we na 1 juli 2022 een sloopbesluit hebben genomen is een nieuw sociaal statuut van toepassing en kunnen er andere regels gelden bij sloop- en nieuwbouw.
Lees dus altijd het actuele sociaal statuut voor uw rechten en plichten.

___________________________________________________________________________________________________________

De afbeeldingen op deze pagina en in de film zijn voorlopige ontwerpen. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.