Heuveleind

Heuveleind

De woongebouwen aan de Dunantstraat (huisnummers 62 t/m 96 en 110 t/m 144), Schweitzerstraat en Pasteurstraat en de seniorenwoningen aan de Schweitzerstraat en Planetenstraat 13 t/m 23 in Dongen worden gesloopt. Op dezelfde locatie ontwikkelen we een nieuwbouwplan met een gevarieerd aanbod huurwoningen.

Heuveleind
Het plangebied sluit aan op de Heuvel en heeft de projectnaam Heuveleind gekregen. De verbinding met de wijk West 1 en Oud Dongen wordt hierdoor versterkt.

Nieuwbouw
Welmers Burg stedenbouw heeft een stedenbouwkundige plan ontwikkeld waar zowel door de gemeente Dongen als de welstandscommissie positief op gereageerd is. Gemeente, omwonenden en bewoners die terug willen keren naar het plangebied zijn hierbij betrokken in een klankbordgroep.

Het plan
Het plan bestaat uit 48 grondgebonden woningen en 48 appartementen. Een mix van woningen en appartementen voor verschillende typen huishoudens. Er komen grondgebonden woningen met tuin in een tweetal types/beukmaten: rijwoningen met twee bouwlagen en een kap. De woningen krijgen geen voortuin maar grenzen aan een voetpad en het openbaar groen. Daarnaast komen er twee woongebouwen. Een gebouw van vier lagen met 21 appartementen en een gebouw van vijf lagen met 27 appartementen.

Parkeren
Er is ruim voldoende parkeergelegenheid in het plan. Zo komen er in totaal 107 parkeerplaatsen in het openbaar gebied en bij de woongebouwen. Alle parkeerplaatsen liggen op korte loopafstand van de woningen en de appartementen.

Aanpassing bestemmingsplan
Om de nieuwe woningen te bouwen moet het bestemmingsplan aangepast worden. In overleg met de gemeente Dongen is dit voorbereid. Het voorontwerp-bestemmingsplan Heuveleind heeft in juni ter inzage gelegen bij de gemeente. ​ Het ontwerpbestemmingsplan wordt aan het einde van dit jaar / begin 2022 in procedure gebracht. In een bestemmingsplan worden de gebruiks- en de bouwmogelijkheden vastgelegd voor een gebied.

Meer informatie
Bekijk hier de uitgebreide presentatiefilm over het nieuwbouwplan Heuveleind. Hierin ziet u de eerste voorlopige plannen. Inmiddels zijn daar wijzigingen in aangebracht.

Op de website van de gemeente Dongen kunt u het bestemmingsplan bekijken.

De afbeeldingen op deze pagina en in de film zijn voorlopige ontwerpen. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

_______________________________________________________________________________________________________________

Deel 1 Familie Kaplan
Als je te horen krijgt dat je huis, waar je met heel veel plezier en met je gezin woont, definitief gesloopt wordt staat je wereld even op z'n kop. Wij begrijpen dat, en begeleiden onze huurders intensief bij het traject dat we samen met hen ingaan. Meral en Caner Kaplan en hun twee kinderen zitten midden in zo'n traject. Wat doet zo'n bericht met hen? Hoe worden ze begeleid? We volgen de familie Kaplan de komende tijd en brengen hun verhaal in beeld in drie afleveringen. Van hun huidige huis tot de verhuizing naar een tijdelijke woning en uiteindelijk naar de terugkeer in een nieuwbouwwoning op dezelfde locatie als waar ze nu wonen. Dit is deel 1.

Deel 2 Familie Kaplan
In deel 2 zien we dat de familie Kaplan is verhuisd naar een wisselwoning. Als je door sloop van je woning gedwongen moet verhuizen, heb je een terugkeerrecht. De familie Kaplan maakt gebruik van dit recht tot terugkeer naar de nieuwbouw in Heuveleind. Tot die tijd wonen ze tijdelijk in de Beljaart.

____________________________________________________________________________________________________________

Sociaal statuut sloop
Sinds 1 mei 2020 geldt voor de bewoners het sociaal statuut sloop. In het sociaal statuut sloop staan de rechten en plichten van de huurder en van Casade bij slooptrajecten. Het sociaal statuut is samen met de stichting Samenwerkende Huurdersbelangenorganisaties Casade (SHC) gemaakt. Deze stichting vertegenwoordigt de huurders van Casade. Ook de gemeenten waarin Casade werkt, gaven akkoord op dit statuut.

Voorrang
Vanaf 1 mei 2020 kunnen de bewoners met voorrang verhuizen naar een andere woning van Casade en krijgen zij onder andere een verhuisvergoeding. Het is nog niet bekend wanneer de gebouwen precies gesloopt worden. De bewoners hebben tot 31 december 2021 de tijd om op zoek te gaan of begeleid te worden naar vervangende woonruimte.