Heuveleind

De woongebouwen aan de Dunantstraat (huisnummers 62 t/m 96 en 110 t/m 144), Schweitzerstraat en Pasteurstraat en de seniorenwoningen aan de Schweitzerstraat en Planetenstraat 13 t/m 23 in Dongen worden gesloopt. Op dezelfde locatie ontwikkelen we een nieuwbouwplan met een gevarieerd aanbod huurwoningen.

Onderzoek
We hebben de afgelopen jaren de toekomst van de flats uitgebreid onderzocht en de mogelijkheden tot woningverbetering bekeken. Uit het onderzoek blijkt dat de woningen te veel technische beperkingen hebben om deze aan te kunnen passen aan de wensen en eisen van nu en de toekomst. Daarom besloten we de gebouwen te slopen en te vervangen door nieuwbouw.


Sociaal statuut sloop
Op 1 mei 2020 gaat voor de bewoners het sociaal statuut sloop in. In het sociaal statuut sloop staan de rechten en plichten van de huurder en van Casade bij slooptrajecten. Het sociaal statuut is samen met de stichting Samenwerkende Huurdersbelangenorganisaties Casade (SHC) gemaakt. Deze stichting vertegenwoordigt de huurders van Casade. Ook de gemeenten waarin Casade werkt, gaven akkoord op dit statuut.   

Vanaf 1 mei kunnen de bewoners met voorrang verhuizen naar een andere woning van Casade en krijgen zij onder andere een verhuisvergoeding. 


Nieuwbouw
We hebben op dit moment nog geen concrete nieuwbouwplannen voor het gebied. Er wordt een stedenbouwkundig plan opgesteld. Gemeente, omwonenden en bewoners die terug willen keren naar het plangebied worden hierbij betrokken in een klankbordgroep. Ook is nog niet bekend wanneer de gebouwen precies gesloopt worden. De bewoners hebben tot 31 december 2021 de tijd om op zoek te gaan of begeleid te worden naar vervangende woonruimte.

Heuveleind
Het plangebied sluit aan op de Heuvel en heeft de projectnaam Heuveleind gekregen. De verbinding met de wijk West 1 en Oud Dongen wordt hierdoor versterkt.

 

Vertalen / Translate