Klankbordgroep Heuveleind

Verschillende bewoners en omwonenden van Heuveleind denken me over het nieuwbouwplan. Zij vormen de klankbordgroep.

Wat doet de klankbordgroep?
De klankbordgroep:

  • geeft haar mening over de nieuwbouw en omgeving
  • beoordeelt de ideeën van het projectteam
  • en zet het projectteam aan het denken!

Stap 1: Stedenbouwkundig plan
We maken eerst een stedenbouwkundig plan voor het hele gebied. Dat gebeurt op basis van de door de gemeente gestelde kaders en de voorwaarden van Casade. In dit plan staat hoe de nieuwbouw en het omliggende openbare gebied er ongeveer uit komt te zien. Denkt u bijvoorbeeld aan de plaats en hoogte van de nieuwbouw, het aantal woningen en appartementen, waar parkeerplaatsen komen, hoe het 'groen' ingericht wordt en welke voorzieningen in het openbaar gebied wenselijk zijn.

In het stedenbouwkundig plan wordt nog niet aangegeven hoe de woningen en appartementen er precies uit komen te zien of hoe de indeling van de woningen en appartementen wordt (de plattegronden). Wel kijken we samen naar het beeldkwaliteitsplan.

Stap
2: Beeldkwaliteitsplan
Als laatste stap van het stedenbouwkundig plan kijken we samen naar de gewenste beeldkwaliteit van de nieuwbouw. Bijvoorbeeld welke uitstraling heeft de gevel, een plat of schuin dak op de woningen.

Verslag bijeenkomst klankbordgroep 25 november
2021
Op donderdag 25 november was er, online, een bijeenkomst van de klankbordgroep. Nout Sterk, landschap ontwerper van Studio Redd, liet in een presentatie het voorlopig ontwerp van het inrichtingsplan van het openbaar gebied zien waar zowel door de gemeente Dongen, Casade, stedenbouwkundige als architect positief op gereageerd is.

Mix van woningen
Het plan bestaat uit 48 grondgebonden woningen en 48 appartementen. Een mix van woningen en appartementen voor verschillende typen huishoudens. Er komen grondgebonden woningen met tuin in een tweetal types/beukmaten: rijwoningen met twee bouwlagen en een kap. De woningen krijgen geen voortuin maar grenzen aan een voetpad en het openbaar groen.  Daarnaast komen er twee woongebouwen. Een gebouw van vier lagen met 21 appartementen en een gebouw van vijf lagen met 27 appartementen. Door middel van ingetogen materiaalgebruik en een bescheiden kleurstelling streven we naar een eenduidig gebied waar de kracht ligt in metselwerkdetails en geveloplossingen.

Veel
groen
In het ontwerp is er in de vorm van wadi's veel aandacht voor het verbeteren van de waterafvoer en de ontwatering. Dat komt deels door de klimaatverandering met zijn weersextremen. De wadi's zijn laag gelegen grasveldjes die worden aangeplant met planten die tegen water en tegen droogte kunnen waardoor een bloemrijk graslandschap ontstaat geschikt voor talloze dieren en insecten.
In het ontwerp is veel ruimte voor groen en een centrale plek voor ontmoeten en spelen.

De Schweitzerstraat wordt een verbinding voor alleen fietsers en voetgangers. In geval van calamiteiten is de route bereikbaar voor hulpdiensten. De verschillende paden worden uitgevoerd in betontegels van verschillende formaten. Deze paden zijn niet toegankelijk voor overige gemotoriseerde voortuigen. Er komt meer groen!. Bestaande bomen in een groot deel van het plangebied worden behouden. Voor bomen die gekapt moeten worden, komen verschillende soorten nieuwe bomen terug. Door de variatie in bloei en blad (kleur) is er nagenoeg elk seizoen iets nieuws te beleven.

Parkeren
Er is ruim voldoende parkeergelegenheid in het plan. Zo komen er in totaal 107 parkeerplaatsen in het openbaar gebied en bij de woongebouwen. Alle parkeerplaatsen liggen op korte loopafstand van de woningen en de appartementen.

Bestemmingsplanprocedure
Om de nieuwe woningen te bouwen moet het bestemmingsplan aangepast worden. In overleg met de gemeente Dongen is dit voorbereid. Het voorontwerp-bestemmingsplan Heuveleind heeft in juni ter inzage gelegen bij de gemeente. Het ontwerpbestemmingsplan wordt aan het einde van dit jaar / begin 2022 in procedure gebracht. In een bestemmingsplan worden de gebruiks- en de bouwmogelijkheden vastgelegd voor een gebied.

De deelnemers aan de klankbordgroep waren enthousiast over het plan en stelde vooral vragen over de woningen, parkeren, mogelijke parkeeroverlast en overlast vliegende insecten door waterberging en de beplanting in het gebied. Bekijk de presentatie van de landschapsarchitect met daarin het definitieve stedenbouwkundig plan en de eerste aanzet van de architectonische uitwerking.