Molenhoek

In Sprang-Capelle slopen we 58 woningen en vervangen deze door nieuwe woningen. In project 'Molenhoek' gaat het om huizen in de Molenstraat, op het Molenplein en in de Burgemeester Smitstraat. Deze woningen hebben te veel technische beperkingen om ze aan te kunnen passen aan de wensen en eisen van nu en de toekomst.

De adressen
De huizen die bij het project Molenhoek horen zijn:

  • Molenstraat 27 t/m 97 (oneven)
  • Molenstraat 26 t/m 40 (even)
  • Molenstraat 60 t/m 66
  • Molenplein 18 en 20 (even)
  • Burgemeester Smitstraat 29 t/m 35 (oneven)

Nieuwbouw 
We verwachten dat we de huizen in 2024 slopen en aansluitend de nieuwe woningen bouwen. We bespreken vooraf het stedenbouwkundig voorstel met de bewoners en omwonenden. We houden bij de nieuwbouw rekening met de duurzaamheidseisen en de geschiktheid voor langer zelfstandig wonen. Ook komt er een variatie in plattegronden, groottes en huurprijzen.

Klankbordgroep 
In een klankbordgroep betrekken we gemeente, omwonenden en bewoners die terug willen keren naar de vervangende nieuwbouwwoningen bij de plannen. Lees de verslagen en bekijk de presentaties van de bijeenkomsten van de klankbordgroep.

Wat komt er allemaal kijken bij een slooptraject?
In deze video leggen Anouk en Robert het uit.

Sociaal statuut sloop
Voor de bewoners ging op 1 maart 2021 het sociaal statuut sloop in. Hierin staan de rechten en plichten van de huurder en van Casade bij slooptrajecten. Het sociaal statuut is samen met de stichting Samenwerkende Huurdersbelangenorganisaties Casade (SHC) gemaakt. Deze stichting vertegenwoordigt de huurders van Casade. Ook de gemeenten waarin Casade werkt, gaven akkoord op dit statuut.  Vanaf 1 maart 2021 kunnen de bewoners met voorrang verhuizen naar een andere woning van Casade. Zo krijgen zij onder andere een verhuisvergoeding en een terugkeergarantie.
Oorspronkelijk hadden bewoners t
ot 30 november 2022 de tijd om te verhuizen. Doordat de sloop is vertraagd, krijgen de bewoners die er nu nog wonen wat langer de tijd om te verhuizen.