LeoHendrik

In de Leo XIII straat en de Prins Hendrikstraat in Kaatsheuvel slopen we 18 woningen en vervangen deze door nieuwe eengezinswoningen en appartementen. Het gaat om Leo XIII straat 4 t/m 28 (even) en Prins Hendrikstraat 1 t/m 7 (oneven). 

Nieuwbouw 
Nadat de woningen gesloopt zijn, beginnen we met de nieuwbouw. Het stedenbouwkundig voorstel is vooraf besproken met de huidige bewoners en omwonenden. We houden bij de nieuwbouw rekening met de duurzaamheidseisen en de geschiktheid voor langer zelfstandig wonen. Ook komt er een variatie in plattegronden, groottes en huurprijzen.

Klankbordgroep  
In een klankbordgroep betrekken we gemeente, omwonenden en bewoners die terug willen keren naar de vervangende nieuwbouwwoningen bij de plannen. Lees de verslagen en bekijk de presentaties van de bijeenkomsten van de klankbordgroep.

Bestemmingsplan
Voor dit bouwplan is een bestemmingsplan opgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan lag van donderdag 14 december 2023 tot en met woensdag 24 januari 2024 ter inzage. In deze periode kon iedereen een zienswijze indienen. Bekijk het plan via Ruimtelijkeplannen.nl of via Loonopzand.nl. In de officiële bekendmaking leest u hoe u kunt reageren op het plan.


Wat komt er allemaal kijken bij een slooptraject?

In deze video leggen Anouk en Robert het uit.

Sociaal statuut sloop
Voor de bewoners ging op 1 maart 2021 het sociaal statuut sloop in. Hierin staan de rechten en plichten van de huurder en van Casade bij slooptrajecten. Het sociaal statuut is samen met de stichting Samenwerkende Huurdersbelangenorganisaties Casade (SHC) gemaakt. Deze stichting vertegenwoordigt de huurders van Casade. Ook de gemeenten waarin Casade werkt, gaven akkoord op dit statuut. Vanaf 1 maart 2021 konden de bewoners met voorrang verhuizen naar een andere woning van Casade. Zo kregen zij onder andere een verhuisvergoeding en een terugkeergarantie. 

Contactpersoon voor bewoners
Heeft u vragen over dit project? Stel ze gerust aan Anouk Farla, sociaal projectleider. Anouk is te bereiken via a.farla@casade.nl of 0800 55 222 22.