Kasteellaan

We willen op de plek van voormalig basisschool Besoyen aan de Kasteellaan en de Burgemeester Verwielstraat in Waalwijk twee nieuwe woongebouwen bouwen met in totaal 75 huurappartementen.

De plannen
Het ene gebouw heeft 47 appartementen verdeeld over tien verdiepingen en staat op de hoek. Het andere gebouw heeft 28 appartementen verdeeld over vier verdiepingen en ligt aan de Kasteellaan. De gevelstenen van beide gebouwen sluiten aan bij de architectuur van de omliggende bebouwing. Tussen en rondom de twee gebouwen komt beplanting, zoals gras, bomen en hagen. Verder krijgt de locatie 75 parkeerplaatsen, voor ieder appartement een parkeerplaats.

Hoogbouw Burgemeester Verwielstraat 
Het gebouw op de hoek van de Kasteellaan en de Burgemeester Verwielstraat staat wat verder van de omliggende bebouwing en de straat. De hoofdentree komt direct tegenover de oversteekplaats naar het Hertog Janpark. Op elke woonverdieping liggen vijf driekamerappartementen rond de liften en het trappenhuis. Het hele gebouw krijgt daardoor rondom een woonuitstraling. Door de plaats van het gebouw geeft dit alleen schaduw op het eigen parkeerterrein en op de noordelijk gelegen begraafplaats. 

Laagbouw Kasteellaan 
Het gebouw aan de Kasteellaan is langwerpig en sluit aan op de hoogte van het bestaande woongebouw verderop in de straatOok hier liggen de twee- en driekamerappartementen rondom de liften en het trappenhuisDe hoofdentree ligt aan de Kasteellaan en aan de achterkant zijn individuele bergingen voor alle bewoners. 

Parkeren 
Ieder appartement krijgt op het eigen terrein een parkeerplaats. Aan de Loondonk komt een inrit naar een parkeerterrein met 75 parkeerplaatsen en een groenstrook ertussenin. Deze parkeerplaats vormt de afscheiding naar de aangrenzende begraafplaats. Tegenover de inrit aan de Loondonk komen 16openbare parkeerplaatsen.

Aanpassing bestemmingsplan
Voor dit bouwplan moet het bestemmingsplan aangepast worden. Het voorontwerp bestemmingsplan heeft met bijbehorende documenten van 25 juni tot en met 5 augustus 2020 ter inzage gelegen bij de gemeente Waalwijk. Het ontwerp bestemmingsplan 'Waalwijk - Kasteellaan’ is inmiddels goedgekeurd door het College van B&W en ligt vanaf 10 juni 2021 zes weken lang ter inzage.

Meer informatie
Bekijk hier de uitgebreide presentatiefilm over de nieuwbouwplannen locatie Kasteellaan/Burg. Verwielstraat:


Impressies (voorlopig en onder voorbehoud)