Voor leveranciers

Heeft u een factuur voor Casade? Deze verwerken we het liefst duurzaam digitaal. Wilt u uw facturen in PDF naar ons mailen?

Ons factuuradres

Stichting Casade
Afdeling crediteurenadministratie
Postbus 134
5100 AC Dongen

E-mail uw factuur naar: financien@casade.nl

Onze gegevens

Btw-nummer: NL 8094.91.102.B.01
KvK nummer: 18111768
RSIN: 809491102

Onze factuureisen

  • Vermeld het opdrachtnummer of werkopdrachtnummer (verplicht)
  • Vermeld ook de naam van de inkoper bij Casade
  • Gaat uw factuur over een woning? Vermeld dan ook het adres van de woning
  • De factuur moet voldoen aan de wettelijke factuureisen, zie hiervoor de website van de Belastingdienst

Onze betalingstermijn

De betalingstermijn van Casade is 30 dagen. Onze betaling- en leveringsvoorwaarden leest u in onze algemene inkoopvoorwaarden. Onze voorwaarden voor de inkoop van ICT-producten en -diensten staan in de ACBIT Inkoopvoorwaarden bij IT.

Vragen

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met onze financiële administratie via financien@casade.nl.

Meer informatie

Lees hier informatie over btw en inleners- en ketenaansprakelijkheid.