Anjerstraat, Asterstraat, Sweensstraat

Onderzoek

Aan de Anjerstraat, Asterstraat en Sweensstraat in Kaatsheuvel onderzoeken we de toekomst van 32 woningen. In december 2022 verwachten we duidelijkheid te hebben: wordt het woningverbetering of sloop? Natuurlijk nemen we de bewoners daar stap voor stap in mee. En we overleggen met een klankbordgroep van bewoners en omwonenden.

De adressen in dit project:
Asterstraat 1 t/m 10
Anjerstraat 1 t/m 8 en 10
Sweensstraat 74 t/m 78 en 82 t/m 96

In het gebied staan ook twee koopwoningen. We zijn in overleg met de eigenaren en houden ook hen zorgvuldig op de hoogte.

Twee opties
Er zijn twee opties voor aanpak van de woningen: woningverbetering of sloop met vervangende nieuwbouw. We hebben bewoners verteld dat de voorkeur ligt bij sloop met vervangende nieuwbouw, omdat we kansen zien voor het gebied. Er is een groot tekort aan woningen. We zien in het gebied Anjerstraat, Asterstraat en Sweensstraat kansen om meer woningen toe te voegen. Ook zien we kansen om echt een mooi totaalplan voor de wijk te maken met voorzieningen en groen. Of dit lukt, hangt van een aantal dingen af. Daarom kan het ook nog steeds woningverbetering worden.

Klankbordgroep 
Natuurlijk nemen we de bewoners hier stap voor stap in mee. En in een klankbordgroep betrekken we bewoners en omwonenden bij de plannen. De verslagen hiervan zijn binnenkort terug te vinden op deze pagina.

Principeverzoek ligt bij de gemeente
We hebben
een principeverzoek ingediend bij de gemeente Loon op Zand. In dat document laten we de gemeente zien wat de eventuele mogelijkheden zijn voor het gebied. Zodat de gemeente kan aangeven of zij eventueel mee willen werken aan een bestemmingsplanwijziging. Dit principeverzoek hebben we in juni ingediend. Ook is het toen besproken met de klankbordgroep van bewoners en omwonenden.

Zodra we reactie van de gemeente op het principeverzoek hebben, kunnen we de twee opties (woningverbetering en sloop met vervangende nieuwbouw) voorleggen aan het bestuur van Casade. Daarna informeren we bewoners direct.

De reactie van de gemeente duurt langer
In oktober zouden we een reactie van de gemeente krijgen op het principeverzoek. Maar helaas heeft de gemeente door personeelstekort meer tijd nodig om het principeverzoek te kunnen beoordelen. Daarom kunnen we bewoners in oktober helaas nog geen duidelijkheid geven over de toekomst van hun huis. Dat vinden we heel vervelend voor de bewoners. En ook wij willen graag zo snel mogelijk duidelijkheid.

Hoe gaat het verder?
Er zijn twee mogelijkheden:

  1. We hopen dat we eind november een antwoord van de gemeente hebben. Dat zou betekenen dat we bewoners in december duidelijkheid kunnen geven over de toekomst van hun huis.
  2. Het kan helaas ook zo zijn dat bewoners in december opnieuw bericht van ons krijgen dat het langer duurt. Dit omdat de gemeente misschien meer tijd nodig heeft. We hebben hier helaas geen invloed op.

Heeft u vragen?
Stel ze gerust! U kunt hiervoor contact opnemen met Desiree de Jong (sociaal projectleider) op d.d.jong@casade.nl of Sjanny Salfischberger (consulent) op s.salfischberger@casade.nl. Of bel 0800 55 222 22.