Sloop en vervangende nieuwbouw

Vanaf 2050 moeten alle gebouwen in Nederland CO2-neutraal zijn. Casade moet haar woningen dus duurzamer maken. Soms doen we dat door huizen te slopen en te vervangen door nieuwbouw.

Wat is sloop en vervangende nieuwbouw?

Door technische beperkingen kunnen we sommige woningen helaas niet aanpassen naar de wensen van bewoners en de eisen van de toekomst. Dan vervangen we ze door energiezuinige nieuwbouw. Er komen dus nieuwe woningen op de plek van de oude. Omdat er een tekort aan woningen is, proberen we altijd méér woningen terug te bouwen. Bewoners kunnen erop rekenen dat we hen op een zorgvuldige manier ondersteunen om goed te kunnen blijven wonen.

Zorgvuldig ondersteunen

We vertellen u ruim van tevoren over onze plannen. Zo krijgt u van ons bericht als we de huizen in uw straat gaan onderzoeken. Van die onderzoeken houden we u natuurlijk op de hoogte. Als het sloop wordt, is dat een ingrijpend besluit voor bewoners. Dat nemen we niet zomaar. En we ondersteunen bewoners hier zorgvuldig bij.

Sociaal statuut sloop

Bij een sloopproject geldt het sociaal statuut sloop. In het sociaal statuut leest u wat uw rechten en onze plichten zijn. Huurders krijgen bijvoorbeeld een verhuisvergoeding en het recht om terug te keren naar de nieuwbouw. Ook leest u in het sociaal statuut hoe we u begeleiden om fijn te kunnen blijven wonen.

In het sociaal statuut staan ook de afspraken over voorrang bij woningtoewijzing en hoe we omgaan met dubbele huur en terugkeergarantie. De aanpak of invulling kan per project verschillen. Daarom staan eventuele aanvullende afspraken in een sociaal plan.

Meer weten?

Lees de meest gestelde vragen en antwoorden over sloop en vervangende nieuwbouw.

Bekijk het verhaal van de familie Kaplan uit Dongen

Deel 1 (2021)

Deel 2 (2021)

Deel 3 (2023)

Het huis van de familie Kaplan is inmiddels gesloopt. We volgen hen straks naar hun nieuwbouwwoning!

Let op: de regels van het sociaal statuut sloop kunnen per project verschillen.