Loonsestraat

Aan de Loonsestraat in Sprang-Capelle slopen we 14 woningen en vervangen deze door nieuwe woningen. Het gaat om de huisnummers 10 tot en met 36. Deze woningen hebben te veel technische beperkingen om ze aan te kunnen passen aan de wensen en eisen van nu en de toekomst.

Nieuwbouw 
We verwachten dat we de huizen in de tweede helft van 2024 slopen en aansluitend de nieuwe woningen bouwen. We bespreken vooraf het stedenbouwkundig voorstel met de bewoners en omwonenden. We houden bij de nieuwbouw rekening met de duurzaamheidseisen en de geschiktheid voor langer zelfstandig wonen. Ook komt er een variatie in plattegronden, groottes en huurprijzen.

Betrekken bewoners 
We betrekken gemeente, omwonenden en bewoners die terug willen keren naar de vervangende nieuwbouwwoningen bij de plannen.

Wat komt er allemaal kijken bij een slooptraject?
In deze video leggen Anouk en Robert het uit.

Sociaal statuut sloop
Voor de bewoners ging op 27 september 2022 het sociaal statuut sloop in. Hierin staan de rechten en plichten van de huurder en van Casade bij slooptrajecten. Het sociaal statuut is samen met de stichting Samenwerkende Huurdersbelangenorganisaties Casade (SHC) gemaakt. Deze stichting vertegenwoordigt de huurders van Casade. Ook de gemeenten waarin Casade werkt, gaven akkoord op dit statuut.  Vanaf 27 september 2022 kunnen de bewoners met voorrang verhuizen naar een andere woning van Casade. Zo krijgen zij onder andere een verhuisvergoeding en een terugkeergarantie.Tot 27 maart 2024 hebben de bewoners de tijd om te verhuizen