Veel gevraagd over Sloop en vervangende nieuwbouw

Waarom maakt Casade haar woningen duurzamer?

Algemeen

Dit is een opdracht vanuit de overheid: vanaf 2050 moeten alle gebouwen in Nederland gemiddeld CO2-neutraal zijn. Daarnaast vinden we het zelf heel belangrijk om te zorgen voor goede en comfortabele woningen voor onze huurders. Met minder energieverbruik. En daarmee dragen we bij aan een groenere wereld!

Wanneer is mijn huis aan de beurt voor onderzoek?

Algemeen

Als we uw woning gaan onderzoeken, hoort u dat van ons. We maken een planning voor telkens een jaar vooruit. Over het algemeen zijn de minst duurzame woningen als eerste aan de beurt. Dit zijn vaak de wat oudere woningen uit de bouwperiode 1950 tot 1980. Verder in de toekomst kijken is lastiger, omdat de wereld steeds verandert. Bijvoorbeeld door regels van de overheid, tekorten in de bouw of economische omstandigheden. We maken de planning dus voor niet meer dan een jaar vooruit.

Onderzoek
We maken per jaar een planning met de woningen die we gaan onderzoeken. Alle opties zijn daarbij open, van woningverbetering tot sloop of gewoon onderhoud. Staat uw woning op de planning voor onderzoek? Dan krijgt u daar een persoonlijke brief over. Het actuele overzicht van adressen waar we onderzoeken uitvoeren, vindt u op casade.nl/onderzoek. Deze lijst vullen we elk kwartaal aan. U als bewoner wordt altijd eerst geïnformeerd voordat de info op de website komt.

Onderhoud
Op casade.nl/onderhoud vindt u het geplande onderhoud voor het komende kalenderjaar. Natuurlijk ontvangt u op tijd bericht van ons als uw huis aan de beurt is.

500 woningen per jaar
We verbeteren of vervangen ongeveer 500 woningen per jaar. Natuurlijk willen we dat ál onze huurders zo snel mogelijk in een goed geïsoleerd huis wonen. En daar zijn we volop mee bezig. Maar we kunnen helaas niet alle woningen tegelijk aanpakken. We doen ons uiterste best, maar soms vragen we meer geduld van u.  

Wat betekent het als mijn huis wordt onderzocht?

Algemeen

Bij onderzoek gaan we kijken wat de beste keus voor uw woning is voor de lange termijn. Onze woningen moeten passen bij de wensen van onze huurders van nu, maar ook bij onze huurders over 30 tot 50 jaar. Bij het onderzoek zijn alle uitkomsten mogelijk, van woningverbetering tot sloop of gewoon onderhoud. Van veel onderzoeken merkt u niets, die doen we op afstand. Soms bekijken we één of meerdere woningen van binnen. Voor onderzoeken hoeven we nooit in álle woningen te zijn.

Een onderzoek duurt ongeveer één tot drie jaar. We houden u steeds op de hoogte van het onderzoek.

Ik woon in een huis dat gebouwd is voor 1980. Wordt mijn huis nu gesloopt?

Algemeen

Dat weten we pas als we uw huis hebben onderzocht. We moeten al onze woningen duurzamer maken. Een oudere woning is vaak minder geïsoleerd, minder comfortabel en voldoet niet altijd aan de eisen van nu. Bijvoorbeeld een tweede toilet op de eerste verdieping. Daarom is het mogelijk dat we over een aantal jaar de toekomst van uw woning onderzoeken. Alle uitkomsten zijn daarbij mogelijk, van woningverbetering tot sloop of gewoon onderhoud. Als we uw woning gaan onderzoeken, hoort u dit natuurlijk van ons.

Wanneer moeten bewoners verhuisd zijn?

Algemeen

De regels hiervoor staan in het sociaal statuut sloop. De minimale duur van het sociaal statuut sloop is 12 maanden. Vaak nemen we 18 maanden de tijd. Dat doen we zodat bewoners ruim de tijd hebben om een fijne nieuwe plek te vinden, en ook om de sloop en nieuwbouw goed te kunnen voorbereiden.

Kunnen bewoners en omwonenden meedenken over de nieuwbouwplannen?

Algemeen

Bij sloopprojecten werken we altijd met een klankbordgroep. Daarin zitten bewoners en omwonenden van het project. In meerdere bijeenkomsten kan de klankbordgroep meedenken over communicatie met de buurt, het stedenbouwkundig plan en het ontwerp van de nieuwbouw.

Hoe zit het met het sociaal statuut sloop?

Algemeen

Het sociaal statuut sloop is het plan dat Casade met de huurdersorganisatie SHC heeft opgesteld. Hierin staan uw rechten en onze plichten en de wettelijke bepalingen zoals bijvoorbeeld de verhuiskostenvergoeding. In het sociaal statuut staan ook de afspraken rondom voorrang bij woningtoewijzing en hoe we omgaan met dubbele huur en terugkeergarantie.

We realiseren ons ontzettend goed dat een sloopbesluit heel veel impact heeft op bewoners en dat we met het sociaal statuut helaas niet iedereen tegemoet kunnen komen. Wel proberen wij iedereen hier zo goed als mogelijk bij te adviseren en te helpen. Mocht u het met bepaalde punten niet eens zijn of heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op voor een persoonlijk gesprek.

Hoe werkt het reageren op de nieuwbouwwoningen straks?

Algemeen

In het sociaal statuut sloop is opgenomen dat bewoners een terugkeergarantie hebben, tenzij ze een verklaring ondertekenen dat zij niet willen terugkeren. Bewoners met deze terugkeergarantie hebben de eerste keuze voordat de nieuwbouwwoningen op Woning in Zicht komen. De volgorde voor de bewoners met een terugkeergarantie staat in het sociaal plan.

Hoe gaat Casade om met te slopen woningen waarvan de huurder verhuisd is?

Algemeen

Casade wil geen leegstand omdat dit niet goed is voor de leefbaarheid in de buurt. Daarom gaan we leegstaande woningen tijdelijk verhuren. Dat gaat via een leegstandsbeheerder, zoals Gapph of Huischmeesters. Zij zorgen dat de woningen leefbaar en bewoond blijven met tijdelijke huurders. 

Waar is de verhuiskostenvergoeding voor bedoeld?

Algemeen

De verhuiskostenvergoeding van € 6.505,- (prijspeil 2022) is bedoeld voor uw verhuizing en (gedeeltelijk) voor het inrichten en verfraaien van uw nieuwe woning.

Wanneer ontvang ik mijn verhuiskostenvergoeding?

Algemeen

De wettelijke verhuiskostenvergoeding ontvangt u op twee momenten.

1.       Het eerste deel is 75%. Dit bedrag ontvangt u binnen veertien dagen nadat u de huur van de te slopen woning heeft opgezegd.

2.       Het tweede deel is 25% en een mogelijke variabele vergoeding. Dit bedrag ontvangt u binnen veertien dagen nadat u de sleutels van de te slopen woning heeft ingeleverd.

Hoe zit het met variabele vergoedingen?

Algemeen

In het sociaal statuut is een vast bedrag opgenomen van € 85,- voor gordijnen die achterblijven. Heeft u de laatste jaren zélf iets vervangen, zoals een vloer, keuken of badkamer? En zijn deze nog niet afgeschreven volgens de ZAV regels? Dan beoordeelt de opzichter deze aanpassingen en bepaalt hiervoor een vergoeding. Wij adviseren u om de aankoopnota’s op te zoeken van bijvoorbeeld stoffering, vloeren en van andere veranderingen die aard- en nagelvast achterblijven. Zo kan de opzichter deze meenemen in zijn berekening. Nadat u de huur opzegt, komt de opzichter bij u langs om de aanpassingen met u te bekijken.