Huurdersbelangen

Lokale huurdersorganisaties

Bij het maken van plannen voor onderhoud, de inrichting van een wijk of beleidsmatige zaken heeft Casade intensief contact met de huurders. U weet vaak het beste wat goed is voor uw wijk of woning. Huurders en Casade werken samen op een aantal verschillende niveaus.

Met de lokale huurdersorganisaties wisselt Casade informatie uit over onderwerpen die de huurdersorganisaties in staat stellen om hun lokale rol richting de huurders goed te vervullen. Het gaat dan bijvoorbeeld over projecten rond nieuwbouw en herstructurering of het wijk- en buurtbeheer. De lokale huurdersorganisaties zijn uw eerste aanspreekpunt voor vragen.

Het werkgebied van Casade kent vier lokale huurdersorganisaties. Dit zijn:

  • Huurdersbelangenvereniging Dongen en omstreken
  • Huurdersbelangenvereniging Loon op Zand
  • Huurdersbelangenvereniging Oud Waalwijk
  • Huurdersbelangenvereniging Samen Sterk (Waspik)

De contactgegevens van de huurdersorganisaties vindt u hier.

Stichting Samenwerkende Huurdersbelangenorganisaties Casade (SHC)

Zeven afgevaardigden uit de lokale huurdersorganisaties vormen samen de Samenwerkende Huurdersbelangenorganisaties Casade (SHC). De SHC is de directe gesprekspartner van het bestuur van Casade, denkt mee over de visie van Casade en adviseert over belangrijke beleidsonderwerpen.

Wat doet de SHC?

De SHC zit aan tafel met het bestuur en één of meerdere managers van Casade, om ons beleid te bespreken. Over diverse onderwerpen heeft de SHC een adviesrecht (en soms instemmingsrecht), bijvoorbeeld over het huurbeleid van Casade. 

 

 

Vertalen / Translate