Huurdersbelangen

Lokale huurdersorganisaties

Bij het maken van plannen voor onderhoud, de inrichting van een wijk of beleidsmatige zaken hebben wij intensief contact met de huurders. U weet vaak het beste wat goed is voor uw wijk of woning. Wij werken samen met huurders op een aantal verschillende niveaus.

Met de lokale huurdersorganisaties wisselen we informatie uit over onderwerpen die ervoor zorgen dat huurdersorganisaties hun lokale rol richting de huurders goed uit kunnen voeren. Het gaat dan bijvoorbeeld over projecten rond nieuwbouw en woningverbetering of het wijk- en buurtbeheer. De lokale huurdersorganisaties zijn uw eerste aanspreekpunt voor vragen.

In het werkgebied van Casade zijn vier lokale huurdersorganisaties actief. Dit zijn:

  • Huurdersbelangenvereniging Dongen en omstreken
  • Huurdersbelangenvereniging Loon op Zand
  • Huurdersbelangenvereniging Oud Waalwijk
  • Huurdersbelangenvereniging Samen Sterk (Waspik)

De contactgegevens van de huurdersorganisaties vindt u hier.

Stichting Samenwerkende Huurdersbelangenorganisaties Casade (SHC)

Zeven afgevaardigden uit de lokale huurdersorganisaties vormen samen de Samenwerkende Huurdersbelangenorganisaties Casade (SHC). De SHC is de directe gesprekspartner van het bestuur van Casade, denkt mee over onze visie en adviseert over belangrijke beleidsonderwerpen. Zij hebben ook een eigen website: www.shccasade.nl

Wat doet de SHC?

De SHC zit aan tafel met het bestuur en één of meerdere managers van Casade, om ons beleid te bespreken. Over diverse onderwerpen heeft de SHC een adviesrecht (en soms instemmingsrecht), bijvoorbeeld over het huurbeleid van Casade.