Bewonerscommissie

Een bewonerscommissie is een groep huurders van een woongebouw, die de algemene belangen van alle huurders in hun woongebouw vertegenwoordigt. Zij zijn er niet voor om individuele problemen aan te pakken.

Veel gevraagd over Bewonerscommissie

Wanneer krijg ik een huishoudelijk reglement?

Als u in een woongebouw met huurders en kopers woont, krijgt u bij het tekenen van de huurovereenkomst het splitsingsreglement van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Hierin staan bepalingen waar u zich als huurder aan moet houden.

Als de VvE een huishoudelijk reglement heeft opgesteld dan krijgt u ook hiervan bij ondertekening van de huurovereenkomst een exemplaar.

Wat staat er in het huishoudelijk reglement van mijn Vereniging van Eigenaren (VvE)?

In een huishoudelijk reglement staan:

  • Afspraken en regels over het gebruik en het beheer van het woongebouw.
  • Normen over gedrag van bewoners en overlast.  

Als uw woongebouw een huishoudelijk reglement heeft, zorgen wij ervoor dat u hier een exemplaar van krijgt.

Hoe verhoudt een huishoudelijk reglement zich tot de Algemene Huurvoorwaarden?

De afspraken en regels in het huishoudelijk reglement van een Vereniging van Eigenaren (VvE) hebben voorrang op de regels van onze Algemene Huurvoorwaarden.

Binnen huurcomplexen is het huishoudelijk reglement vaak een omgangscode, die is opgesteld door de bewonerscommissie, waaraan elke huurder en bezoeker zich moet houden.

Wie stelt een huishoudelijk reglement op?

Binnen een Vereniging van Eigenaren (VvE) stellen de eigenaren het huishoudelijk reglement op en keuren het vervolgens goed. Binnen huurcomplexen doen we dit altijd in samenspraak met de bewonerscommissie. Alle huurders en kopers in een Vereniging van Eigenaren moeten zich aan de regels uit het huishoudelijk reglement houden. Het handhaven van het huishoudelijk reglement  wordt gedaan door het bestuur van de Vereniging van Eigenaren.

Hoe vaak overlegt een bewonerscommissie met bewoners?

Er bestaan verschillende soorten bewonerscommissies. Soms is het een activiteitengroep, maar het kan ook een zeer formele commissie zijn. Dit hangt af van de keuze van de bewonersvertegenwoordiging.

Casade vindt het belangrijk dat de commissie weet wat de huurders willen op het gebied van leefbaarheid, service(kosten) en het dagelijks beheer. Hoe de commissie met de bewoners overlegt is aan de commissie. Als u hierover opmerkingen hebt, neem dan gerust contact op met de consulent van uw wijk.

Wat is een huurdersbelangenorganisatie?

De huurdersbelangenorganisatie Stichting Samenwerkende Huurdersorganisaties Casade (Stg. SHC) houdt zich bezig met het algemene beheer en beleid van de corporatie, zoals de jaarlijkse huurverhoging, woonruimteverdelingsbeleid, verkoop, kwaliteitsbeleid enzovoort.

Wat doet een bewonerscommissie?

Een bewonerscommissie denkt actief mee over onderwerpen die gaan over uw woongebouw of de direct omgeving, zoals onderhoud, leefbaarheid, schoonmaak en tuinonderhoud. Sommige commissies spelen een rol in de afrekening van de servicekosten.

Daarnaast organiseert de bewonerscommissie activiteiten, bijvoorbeeld rondom de burendag of een buurtfeest. Soms verzorgen zij een nieuwsbrief.

Hoe vaak overlegt een bewonerscommissie met Casade?

Een bewonerscommissie overlegt tenminste twee keer per jaar met Casade. De bijeenkomsten vinden meestal plaats in het voor- en najaar.

Hoe start ik een bewonerscommissie?

Hiervoor stuurt u een e-mail naar info@casade.nl. Wij zorgen ervoor dat de consulent van uw wijk contact met u opneemt.

U kunt ook contact opnemen met de lokale huurderbelangenorganisatie. Meer informatie en contactgegevens vindt u hier.

Waar moet een bewonerscommissie aan voldoen?

Hiervoor stellen we geen strikte regels. We hebben als uitgangspunt dat we met elke bewonersgroep of -commissie in gesprek gaan om te onderzoeken of we elkaar kunnen versterken. We vragen de commissie wel aan te tonen dat ze het overgrote deel van de bewoners van het complex vertegenwoordigen.

Wat is een bewonerscommissie?

Een bewonerscommissie is een groep huurders van een appartementencomplex of woongebied waarmee wij overleggen. Zij vertegenwoordigen en komen op voor de algemene belangen van alle huurders in een wooncomplex.

Lost een bewonerscommissie ook individuele problemen van huurders op?

Een bewonerscommissie is er voor de algemene belangen binnen een wooncomplex. Zij lossen geen individuele problemen van een huurder op. Daarvoor kunt u bij Casade terecht.