Bewonerscommissie

Een bewonerscommissie is een groep huurders van een woongebouw, die de algemene belangen van alle huurders in hun woongebouw vertegenwoordigt. Zij zijn er niet voor om individuele problemen aan te pakken.

Veel gevraagd over Bewonerscommissie

Wat is een bewonerscommissie?

Een bewonerscommissie is een groep huurders van een appartementencomplex of woongebied waarmee wij overleggen. Zij vertegenwoordigen en komen op voor de algemene belangen van alle huurders in een wooncomplex.

Wat doet een bewonerscommissie?

Een bewonerscommissie denkt actief mee over onderwerpen die gaan over uw woongebouw of de direct omgeving, zoals onderhoud, leefbaarheid, schoonmaak en tuinonderhoud. Sommige commissies spelen een rol in de afrekening van de servicekosten.

Daarnaast organiseert de bewonerscommissie activiteiten, bijvoorbeeld rondom de burendag of een buurtfeest. Soms verzorgen zij een nieuwsbrief.

Hoe vaak overlegt een bewonerscommissie met Casade?

Een bewonerscommissie overlegt tenminste twee keer per jaar met Casade. De bijeenkomsten vinden meestal plaats in het voor- en najaar.

Hoe vaak overlegt een bewonerscommissie met bewoners?

Er bestaan verschillende soorten bewonerscommissies. Soms is het een activiteitengroep, maar het kan ook een zeer formele commissie zijn. Dit hangt af van de keuze van de bewonersvertegenwoordiging.

Casade vindt het belangrijk dat de commissie weet wat de huurders willen op het gebied van leefbaarheid, service(kosten) en het dagelijks beheer. Hoe de commissie met de bewoners overlegt is aan de commissie. Als u hierover opmerkingen hebt, neem dan gerust contact op met de consulent van uw wijk.

Lost een bewonerscommissie ook individuele problemen van huurders op?

Een bewonerscommissie is er voor de algemene belangen binnen een wooncomplex. Zij lossen geen individuele problemen van een huurder op. Daarvoor kunt u bij Casade terecht. 

Hoe start ik een bewonerscommissie?

Hiervoor stuurt u een e-mail naar info@casade.nl. Wij zorgen ervoor dat de consulent van uw wijk contact met u opneemt.

U kunt ook contact opnemen met de lokale huurderbelangenorganisatie. Meer informatie en contactgegevens vindt u hier.

Waar moet een bewonerscommissie aan voldoen?

Hiervoor stellen we geen strikte regels. We hebben als uitgangspunt dat we met elke bewonersgroep of -commissie in gesprek gaan om te onderzoeken of we elkaar kunnen versterken. We vragen de commissie wel aan te tonen dat ze het overgrote deel van de bewoners van het complex vertegenwoordigen.

Stel uw vraag

Vertalen / Translate