Vraag en antwoord Heuveleind

Vraag en antwoord Heuveleind

We vinden het belangrijk om te weten wat er speelt onder de bewoners van Heuveleind. We spreken hen in de wijk, aan de telefoon en tijdens huisbezoeken. Zij ontvangen regelmatig een nieuwsbrief, waarin we vragen beantwoorden en ontwikkelingen delen. Tussentijds houden we u via deze pagina op de hoogte. Hier beantwoorden we de belangrijkste vragen die we krijgen.

Vragen over verhuizen

Hoe kom ik in aanmerking voor een woning van Casade?
Via www.woninginzicht.nl kunt u nu met voorrang reageren op onze woningen. Wanneer u op de eerste plaatst komt voor een woning, kunt u die woning bezichtigen. Noteer tijdens de bezichtiging uw eventuele vragenIs de woning naar uw zin, dan kunt u deze voorlopig accepteren. Hierna controleren wij uw gegevens in een aanbiedingsgesprek. Ook kunt uw vragen stellen en geven wij u onder andere uitleg over de mogelijke werkzaamheden in of aan de woning.  

Mijn inkomen is te hoog voor een bepaalde woning. Wat nu?
Volgens het sociaal statuut sloop kunt u met een te hoog inkomen ook in aanmerking komen voor een goedkope woning. Omdat het systeem van Woning in Zicht u niet toestaat om te reageren op goedkopere woningen als er een te hoog inkomen bij uw inschrijving staat, moet u zelf uw inkomen bij uw inschrijving bijstellen naar beneden zodat u wel kunt reageren. U kunt in de Huurinkomenstabel van Woning in Zicht zien welk inkomen bij welke huurprijzen hoort. 

Mijn inkomen is te laag voor een bepaalde woning. Wat nu? 
Helaas kunt u niet reageren op een te dure woning met een lager inkomen. U kunt met een lager inkomen alleen reageren op woningen die qua huurprijs passend voor u zijn. 

Ik krijg een melding van een groepsbezichtiging bij Woning in Zicht. Wat nu?
Wat gebeurt er als u niet de enige bent met voorrang door sloop, die reageert op een woning? U ziet dan de melding ‘Je doet mee in een groepsbezichtiging’. U hoeft met deze melding niets te doen. Wacht rustig af. Als u aan de beurt bent voor deze woning, mailen wij u. 

Waarom krijgt u deze melding?
Het systeem van Woning in Zicht geeft automatisch deze melding. Dit komt omdat het systeem niet kan bepalen welke woningzoekende met 
voorrang door sloop, voorgaat op de andere. Daarom bepalen wij dit handmatig met de regels van het sloopbesluit. De volgorde van toewijzing die u ziet in www.woninginzicht.nl is dus niet juist. Wij mailen u de definitieve volgorde. 

Vragen over de nieuwbouw

Waarom zijn de nieuwbouwplannen nog niet bekend?
We kondigen in een heel vroeg stadium aan dat we gaan slopen. Dat is een bewuste keuze omdat we onze huurders zo snel mogelijk wilden informeren. Het nadeel hiervan is dat we nog niet weten hoe de nieuwbouw eruit gaat zien. Het voordeel is dat u kunt meedenken over de nieuwbouwplannen. De laatste hand wordt momenteel gelegd aan het stedenbouwkundig plan.

Wil Casade met de sloop scheefwonen tegengaan?
Nee, dat is beslist niet aan de orde. We gaan slopen omdat de gebouwen niet meer kunnen voldoen aan de wensen en eisen van nu en de toekomst.

Wat wordt de huurprijs van de nieuwbouwwoningen?
Op dit moment kunnen wij nog niet aangeven wat de nieuwe huurprijzen worden voor de nieuw te bouwen woningen op deze locatie. Wij proberen zoveel als mogelijk gevarieerd terug te bouwen en hierdoor ook variatie in huurprijzen te krijgen. Zodra de nieuwbouwplannen bekend zijn, kunnen we preciezer zijn over de prijzen. We begrijpen dat het vervelend is dat dit nu nog niet duidelijk is. 

Wordt bij de nieuwbouw ook rekening gehouden met gehorigheid?
De nieuw te bouwen woningen gaan voldoen aan de huidige wet- en regelgeving. De geluidsnormen daarvan liggen vele malen hoger dan in de jaren 70. De gehorigheid wordt hiermee aangepakt. Dit is natuurlijk geen garantie dat je helemaal niets meer van elkaar hoort.

Hoe duurzaam worden de nieuwbouwwoningen?
De nieuwbouwwoningen worden gasloos en (bijna) energieneutraal. Dat betekent dat de gevels en daken goed geïsoleerd worden. Op het dak en mogelijk ook op andere plekken komen zonnepanelen die energie opwekken. Hiermee sluit Casade aan bij de ambitie van de overheid dat in 2050 alle gebouwen in Nederland CO2-neutraal zijn.

Hoe werkt het reageren op de nieuwbouwwoningen straks? 
Volgens het sociaal statuut sloop hebben bewoners een terugkeergarantie, behalve als ze een verklaring ondertekenen dat zij niet willen terugkeren. Bewoners met deze terugkeergarantie hebben de eerste keuze.  

Vragen over het sociaal statuut sloop

Hoe zit het met het sociaal statuut?
Het sociaal statuut heeft Casade met de huurdersorganisatie SHC opgesteld. Hierin staan uw rechten en onze plichten bij sloop en woningverbetering en de wettelijke bepalingen zoals bijvoorbeeld de verhuiskostenvergoeding. In het sociaal statuut staan ook de afspraken rondom voorrang bij woningtoewijzing en hoe we omgaan met dubbele huur en terugkeergarantie. Samen met de SHC hebben we een nieuw sociaal statuut gemaakt met daarin meer ruimte voor maatwerk aan de huurders in verhuisbegeleiding. De bewoners van Heuveleind hebben het sociaal statuut in mei 2020 ontvangen. 

Wij realiseren ons ontzettend goed dat het sloopbesluit heel veel impact heeft op bewoners en dat we met het sociaal statuut helaas niet iedereen tegemoet kunnen komen. Wel proberen wij iedereen hier zo goed als mogelijk bij te adviseren en te helpen. Mocht u het met bepaalde punten niet eens zijn of heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op voor een persoonlijk gesprek.

Hoe werkt het reageren op de nieuwbouwwoningen straks?
In het sociaal statuut sloop is opgenomen dat bewoners een terugkeergarantie hebben, tenzij ze een verklaring ondertekenen dat zij niet willen terugkeren. Bewoners met deze terugkeergarantie hebben de eerste keuze voordat de nieuwbouwwoningen op Woning in Zicht komen. De volgorde voor de bewoners met een terugkeergarantie staat in het sociaal plan.

Hoe zit het met de terugkeergarantie?
Het sociaal statuut sloop is een document dat we bij alle slooptrajecten gebruiken. Het is geschreven voor alle bewoners die hiermee te maken krijgen. Er kunnen dus onderwerpen in staan die voor u niet van toepassing zijn. Bijvoorbeeld de regel over het loten bij terugkeer als we minder woningen terugbouwen 

Vragen over verhuizen

Hoe zit het met wisselwoningen?
Als u wilt terugkeren naar de nieuwbouw in het gebied Heuveleind, bekijken we de mogelijkheden voor een tijdelijke wisselwoning. In de meeste gevallen is dat een van onze bestaande woningen.

Hoe gaat Casade om met leegstand van de flats?
We willen liefst geen leegstand en zo de leefbaarheid goed houden. Daarom gaan we de woningen die daar geschikt voor zijn, tijdelijk verhuren. Deze woningen worden beheerd door de organisatie De Huischmeesters. Deze organisatie stelt zich aan u voor, zodra de eerste woningen tijdelijk verhuurd worden.  

Waarom worden de lege woningen voor een lagere prijs verhuurd?
De huurprijzen zijn lager omdat de contracten met Gapph tijdelijk zijn. Dit is volgens de voorwaarden van de leegstandswet. Huurders hebben bijvoorbeeld geen huurbescherming (zekerheid) en wij kunnen de huur eenvoudig opzeggen als wij de woningen willen gebruiken. Onder andere hierdoor is het niet redelijk om de volledige huur die wij mógen vragen, ook te vragen. Ook geldt voor de tijdelijke bewoners niet het sociaal statuut sloop en ontvangen zij bijvoorbeeld geen vergoedingen als ze moeten verhuizen.

Waar is de verhuiskostenvergoeding voor bedoeld?
De verhuiskostenvergoeding van  6.235,- (prijspeil 2020) is bedoeld voor uw verhuizing en (gedeeltelijk) voor het inrichten en verfraaien van uw nieuw te betrekken woning.

Hoe leveren wij een bestaande woning aan u op?
Wanneer een bestaande woning leeg staat, controleren wij deze technisch. We zorgen ervoor dat de woning heel en veilig is om in te wonen. Het komt voor dat u wel wat aan de woning moet doen om deze helemaal naar uw zin te maken. Bijvoorbeeld schilderen, behang verwijderen of een vloer leggen. U kunt hiervoor de verhuiskostenvergoeding gebruiken die u ontvangt.

Hoe leveren wij een nieuwbouwwoning aan u op?

  • De woning is ‘behangklaar’. Dit betekent dat de muur niet afgewerkt is. De wanden zijn klaar om behangen te worden.
  • De woning heeft een standaard keuken met drie onderkastjes en drie bovenkastjes. Nadat u een nieuwbouwwoning heeft geaccepteerd, kiest u de kleuren en greepjes zelf uit bij onze keukenleverancier. U kiest hier ook eventuele meerwerkopties, bijvoorbeeld een inbouwvaatwasser.
  • De plafonds zijn afgewerkt met wit spuitwerk. Hier hoeft u niets meer aan te doen.
  • De woning heeft geen vloerafwerking of stoffering.

Wanneer ontvang ik mijn verhuiskostenvergoeding?
De wettelijke verhuiskostenvergoeding ontvangt u op twee momenten.

  1. Het eerste deel is 75%. Dit bedrag ontvangt u binnen veertien dagen nadat u de huur van de te slopen woning heeft opgezegd.
  2. Het tweede deel is 25% en een mogelijke variabele vergoeding. Dit bedrag ontvangt u binnen veertien dagen nadat u de sleutels van de te slopen woning heeft ingeleverd

Hoe zit het met variabele vergoedingen?
In het sociaal statuut is een vast bedrag opgenomen van € 75,- voor gordijnen die achterblijven. Heeft u de laatste jaren zélf iets vervangen, zoals een vloer, keuken of badkamer? En zijn deze nog niet afgeschreven volgens de ZAV regels? Dan beoordeelt de opzichter deze aanpassingen en bepaalt hiervoor een vergoeding. Wij adviseren u om de aankoopnota’s op te zoeken van bijvoorbeeld stoffering, vloeren en van andere veranderingen die aard- en nagelvast achterblijven. Zo kan de opzichter deze meenemen in zijn berekening.
Nadat u de huur opzegt, komt de opzichter bij u langs om de aanpassingen met u te bekijken.