Klankbordgroep Borksesticht

Verslag tweede bijeenkomst 25 oktober 2021

Op 25 oktober was de tweede bijeenkomst met de klankbordgroep. In de eerste bijeenkomst gaf de klankbordgroep haar mening over het concept stedenbouwkundig plan en de omgeving. Tijdens de tweede bijeenkomst presenteerde het projectteam de aanpassingen in het concept stedenbouwkundig plan.

Aanpassingen in het concept stedenbouwkundig plan
Het plan bestaat uit drie deelplannen: twee appartementengebouwen (plan noord en zuid) en een blok met eengezinswoningen (plan west). De gemeente Waalwijk werkt de herinrichting van de straat nog verder uit. Later dit jaar worden bewoners van de Baardwijksestraat gevraagd naar hun mening via een enquête. Om toch alvast iets te kunnen laten zien, maakten we in het concept een eenrichtingstraat met deels insteek-parkeerplaatsen. Dit is dus een idee. Na de vorige bijeenkomst verwerkten we de volgende aanpassingen in het concept:

Plan noord

 • Geen lange gesloten gevels aan de straatkant, maar een onderbreking met terug liggende balkons. Dit oogt vriendelijker.
 • We houden rekening met de tegenoverliggende gebouwen door de tweede verdieping iets terug te leggen. Dit wordt een setback genoemd.
 • De bestaande eengezinswoningen maken plaats voor een woongebouw. Door de setback wordt de gevel aan de straat niet veel hoger dan de goothoogte van de huidige woningen.
 • Voor de privacy blijven de balkons binnen de gevel van het gebouw.
 • We werken dit plan verder uit als mogelijke woonvoorziening voor de Molukse- en Indische gemeenschap. Het is de wens om aan de achterkant van het gebouw een gezamenlijke tuin voor de woongemeenschap te maken.

 Plan zuid

 • Het gebouw krijgt drie woonlagen met een galerij aan de achterzijde.
 • Het gebouw neemt door zijn L-vorm wat meer afstand van de achterliggende woningen aan de Mede.
 • Tussen plan noord en zuid komt een groenstrook. Dit werken we verder uit met een landschapsarchitect en de gemeente.

Plan west

 • De nieuwe woningen zijn kleiner dan de woningen die er nu staan. De precieze uitwerking volgt nog.
 • De woningen staan wat verder van de straat af dan in het eerste concept stedenbouwkundig plan. Voor de woningen is nu een groenstrook gereserveerd.
 • In het concept-ontwerp hebben de woningen een zaagdak. Dit betekent dat het aanzicht van het hele blok, door de driehoekige daken, lijkt op een zaag. Alle daken komen hierdoor op het zuiden. Dit is gunstig voor de zonnepanelen.
 • De drie deelplannen worden uitgevoerd in vergelijkbare kleuren en materialen. Hierdoor vormen de verschillende woningen en woongebouwen toch een geheel.

Reacties klankbordgroep

Algemeen

 • Fijn dat de woningen meer naar achter zijn geplaatst.
 • De eerste beelden zien er mooi uit.

Woningen

 • Kan het noordelijke appartementengebouw op de plek van de nieuwe eengezinswoningen komen? Dit sluit beter aan bij de appartementengebouwen in de buurt.
  • Reactie projectteam: het appartementengebouw plaatsen we expres op deze plek, zodat er rondom het gebouw voldoende ruimte is met de omliggende woningen. Hierdoor ontstaat er ‘lucht’ rondom het gebouw. Dit is op een andere plek in de straat niet mogelijk.
 • De nog te ontwerpen groenstrook voor de appartementen en eengezinswoningen bieden meer kwaliteit dan de nu vaak te grote en rommelige voortuinen. Dat is fijn.
 • Voorkeur voor een ‘puntdak’ op de eengezinswoningen, in plaats van een ‘zaagdak’ zodat er een bruikbare zolderruimte is.
  • Reactie projectteam: het idee voor een zaagdak komt door de gunstige ligging en oppervlakte voor de zonnepanelen. We moeten dit nog verder uitwerken en bekijken.

Proces

 • Is er meer bekend over het aantal slaapkamers in de nieuwbouwwoningen of over de huurprijzen van de nieuwbouw? Dan de bewoners hierover graag informeren.
 • Behoefte aan een '3D-wandeling’ door de buurt.
 • Behoefte aan een video van het nieuwe schaduwbeeld.

We verwerken de reacties van de klankbordgroep in de verdere uitwerking van het plan en informeren de klankbordgroep hier over.

 

Verslag eerste bijeenkomst 30 juni 2021

Op woensdag 30 juni was de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep Borksesticht. Projectleider Jeroen Cools startte de bijeenkomst nadat alle aanwezigen zich hadden voorgesteld.  Namens de gemeente waren wijkcoördinator Margriet van Schöll en stedenbouwkundige Eefje Lammers aanwezig.

De start
Samen met de klankbordgroep werken we aan een stedenbouwkundig plan, op basis van de kaders die Casade gebruikt bij nieuwbouw. De klankbordgroep mag haar mening geven over het stedenbouwkundigplan en de omgeving, beoordeelt de ideeën van het projectteam en zet het projectteam aan het denken.
Vóór het doornemen van de presentatie was er ruimte voor de zorgen die omwonenden hebben over het plan. Zorgen over wat er terugkomt, de bouw en de sloop. Architect Bram van der Sanden presenteerde de eerste denkrichtingen van het stedenbouwkundig plan.

Het stedenbouwkundig plan
Het stedenbouwkundig plan laat een beeld zien van verschillende woningen. Met aan de westkant eengezinswoningen met en zonder voortuin. Deze sluiten aan op de bouwlijn van de bestaande woningen. Achter de achtertuinen van deze woningen komen parkeerplaatsen. Aan de oostkant van de straat staan twee woongebouwen met appartementen. Tussen de gebouwen komt een pad naar de Mede. Bekijk de presentatie.

In groepen in gesprek over ontwerp
De bewoners spraken in aparte groepjes over wat zij vonden en zagen bij de ontwerpen. Op stickers schreven zij hun opmerkingen, bespreek- en aandachtspunten. Aan het einde van de bijeenkomst deelden de groepen hun aandachtspunten met de rest. Dit zijn de punten die de hele groep belangrijk vindt:

Buitenruimte

 • Behoud van het groen, vooral tussen Mede en achterkant Baardwijksestraat.
 • Zorg voor voldoende parkeerplekken vergeleken met het aantal woningen dat gebouwd wordt.
 • Eenrichtingsverkeer Baardwijksestraat is een wens.
 • Een afgesloten parkeerplaats achter appartementen, zodat meer groen kan komen in het middendeel.
 • Aandacht voor parkeren, riool-/regenwaterafvoer en herinrichting van de Baardwijksestraat.
 • Voorzieningen in de (eengezins)woningen voor afvalinzameling.
 • Passend groen en groenonderhoud, geen rommelige eigen tuintjes.

Veiligheid

 • Houd rekening met de omwonenden: bouwroute, stof- en geluidsoverlast door sloop, mogelijke schade aan de bestaande woningen door grondwaterstand, trillingen etc.

Woningtype

 • Eengezinswoningen aan de westkant en oostkant aansluiten op bestaande hoogbouw van Renesse van Baarstraat.
 • Gebouwen moeten passen in de stijl van de straat, uitstraling jaren ‘30 woningen.
 • De eengezinswoningen zijn klein. Hoe zien de bergingen en erfafscheidingen eruit?
 • Voorkeur laagbouw op de gehele locatie.
 • Behoud privacy in tuinen Mede en behoud hekwerk tussen Mede en Baardwijksestraat.
 • Lichte kleur steen van de bouw.
 • Prijs eengezinswoningen binnen sociale huurprijsklasse, waar ook bewoners met een laag inkomen kunnen wonen.

Proces

 • Snel bekendmaken huurprijzen woningen. Dit heeft invloed op de mensen die terug willen keren.