Bloemetje voor een trouwe huurder

Met haar 102 jaar is mevrouw Van Bezooijen de oudste inwoonster van Waalwijk. Dat is natuurlijk al heel erg bijzonder! Maar wat wij ook heel bijzonder vinden, is dat mevrouw maar liefst 67 jaar (!) een woning van Casade heeft gehuurd. Tot afgelopen december woonde mevrouw Van Bezooijen nog zelfstandig in de van Assendelftstraat. Inmiddels heeft ze sinds een paar weken een kamer in verzorgingshuis Antoniushof waar onze wijkbeheerder Adriaan haar, met een boeket bloemen, opzocht.

Huurprijs 60 gulden
“De koeien liepen nog voor het huis toen wij er 67 jaar geleden introkken. We verhuisden voor het werk van mijn man vanuit Den Bosch naar Waalwijk en waren de eerste bewoners. De huur was in die eerste periode 60 gulden. We hebben er altijd heel fijn gewoond, en onze kinderen zijn er opgegroeid. Op een bepaald moment konden we voor 18.000 gulden de woning kopen. Mijn man dacht toen dat hij misschien nog wel eens ergens anders in het land zou gaan werken, dus hebben we dat niet gedaan. We zijn altijd, naar tevredenheid, blijven huren.”

Streamen, iPad en yoga
Mevrouw Van Bezooijen is nog heel energiek en goed bij de tijd. Ze wandelt elke dag met haar rollator een ronde over de verdieping van het verzorgingshuis, gaat regelmatig naar activiteiten die georganiseerd worden (“ze streamen hier wel eens voorstellingen vanuit De Leest”) en volgt wekelijks, al 30 jaar, yogalessen. Ze gebruikt een iPad om te lezen en te zien welke programma’s er op tv komen. “Ik heb altijd gezegd dat ik tot mijn dood in de Van Assendelftstraat zou blijven wonen, maar na een ziekenhuisopname afgelopen december, kon ik niet meer terug. Het is eigenlijk een wonder dat ik er nog ben, en behalve wat gewrichtsklachten gaat het goed. Ik heb het hier heel goed naar mijn zin. Ik heb een fijne kamer, het eten is prima en ze zorgen heel goed voor me.”

Tevreden huurder
Tijd om afscheid te nemen van deze bijzondere mevrouw. De dochters van mevrouw Van Bezooijen vertelden bij het vertrek nog dat ze zeer tevreden zijn over de manier waarop de huuropzegging is afgerond. Alles was prima geregeld. Dat vinden we fijn om te horen en we hopen dat mevrouw Van Bezooijen nog een flinke tijd kan genieten in de Antoniushof.