Meer over het programma Dakenstroom

Ruim een jaar werkte Casade aan de voorbereiding van het programma Dakenstroom. Vanaf het begin was duidelijk dat de dakaanpak naadloos moet aansluiten bij de vervolgstappen die nodig zijn om de woning helemaal CO2-neutraal te maken. Dat betekent dat niet zomaar een laag isolatie aan het dak wordt toegevoegd. In de dakopbouw wordt rekening gehouden met mogelijk toekomstige maatregelen, zoals het verder isoleren van de woning en het plaatsen van nieuwe installaties. Hiervoor worden de dakoverstekken groter en komen er minder dakdoorvoeren. Daarnaast gaan de daken maximaal actief meewerken aan een gezond klimaat.

Slim combineren
“We zijn de Dakenstroom begonnen om ons aankomend dakonderhoud slim te combineren met het verduurzamen van de woning”, verklaart Marco Matheeuwsen, programmamanager duurzaamheid bij Casade. “We zochten daarbij de meest optimale manier om onze daken te gebruiken voor CO2-besparing en richten ons vooral op isolatie, kierdichting en energie-opwekking. Tegelijk verbeteren we voor onze huurders het wooncomfort en maken we de stijging van hun woonlasten kleiner. We benutten financiële regelingen voor collectieve energie-opwekking zo efficiënt mogelijk en beperken toekomstige onderhoudskosten. Net als veel corporaties hebben onze woningen veel gelijkvormige daken. Daarom kunnen we volgens één werkwijze in programmavorm efficiënt en doelmatig woningblok na woningblok daken vervangen.”

Grote verandering
Het nieuwe dak krijgt een totaal nieuw uiterlijk. De grote overstek geeft de woning een frisse en moderne uitstraling. Onder deze dakrand past later tegen de gevel eenvoudig nog een isolatiepakket. In het dak zijn ook voorzieningen opgenomen voor de gierzwaluw en huismus. Door de betere isolatie en kierdichting én de voordelen van collectieve opwekking van zonne-energie, besparen de bewoners op hun woonlasten. Afhankelijk van de ligging van de woning wordt het dak aan beide kanten of aan één kant vol gelegd met zonnepanelen. Voor de kant die geen zonnepanelen krijgt, kiest Casade voor een strakke afwerking. De mogelijkheden voor een ‘groen’ dak onderzoekt Casade nog. Een groen dak voert water langzaam af. Dit helpt om lichamelijke klachten bij mensen of dieren, veroorzaakt door extreme hitte, te voorkomen. Vooral op plekken met veel steen.

Voordeel voor huurders van Casade
Het nieuwe dak is slim ingericht met een centraal punt voor de afvoeren en onderbrekingen die op het patroon van zonnepanelen zijn afgestemd. Hierdoor is een optimaal dakvlak gecreëerd voor maximale energie-opwekking met zonnepanelen. Casade werkt samen met gebouwverduurzamer INNAX. INNAX exploiteert de zonnepanelen die onderdeel zijn van Dakenstroom en richt een zonnecoöperatie op. Huurders van Casade kunnen voor een zeer klein bedrag lid worden van deze coöperatie. Zij doen dan mee aan de collectieve opwekking van zonne-energie en leveren een onmisbare bijdrage aan de energieverandering. Tegelijk besparen deze huurders op hun woonlasten door een jaarlijkse korting op hun energiebelasting. Van deze korting profiteren zij maximaal vijftien jaar. Na deze periode wordt Casade eigenaar van de zonnepanelen. Dan kan de energie-opwekking ingezet worden voor bijvoorbeeld een warmtepomp of een huisaccu. We kiezen hiermee voor een toekomstvast concept.

Ontwikkeling in teamverband
We ontwikkelden samen met SlimRenoveren, Fier Dakcontrol en INNAX een programma waarbij onderhoud, isolatie en duurzame opwekking zijn samengebracht. Hierna volgde een kort en krachtige uitvraag onder dakspecialisten, conceptaanbieders en ervaren onderhoudsbedrijven. Weijerseikhout uit Groesbeek en Coen Hagedoorn Brabocon uit Tilburg zijn als ontwikkelingspartners en uitvoeringspartijen aan het team toegevoegd. Zij hebben op basis van een open programma van eisen ieder hun eigen ideale dakoplossing ontwikkeld. Vanaf november passen zij deze oplossing op de eerste woningblokken toe.

Alle partijen die aan Dakenstroom bijdragen

Algemeen:
• Idee/initiatiefnemer/opdrachtgever: wooncorporatie Casade
• Advies/procesmanagement: SlimRenoveren
• Idee/uitwerking zonnecoöperatie/installatie zonnepanelen: Innax
• Dakdeskundigheid/begeleiding: Fier Dakcontrol
• Esthetische begeleiding: Comzone Architect

Natuurinclusief ontwerp:
• Ecologisch advies: Arcadis
• Ontwerp/leveren faunavoorzieningen: Unitura
• Technische integratie faunavoorzieningen: Weijerseikhout

Overige partners:
• Aannemers: Weijerseikhout/Coen Hagedoorn
• Installaties: Tausch Projects
• Electra: H. van den Heuvel B.V.

Uitbreiden en verder ontwikkelen
Het unieke programma Dakenstroom is gericht op uitbreiden en verder ontwikkelen. In de eerste fase plaatsen we het nieuwe dak op 185 woningen. Hierop komen in totaal ruim 4.500 zonnepanelen. Daarmee wordt ruim 700 ton CO2 per jaar bespaard en ruim een miljoen Kilowattuur zonne-energie geproduceerd. Na de eerste fase breiden we het programma uit met duizenden zonnepanelen. Voortdurende verbetering in proces en product is een belangrijk doel. Daarnaast delen we onze kennis met andere corporaties. Zo heeft Nederland meer dan één miljoen doorzonwoningen met vaak dezelfde soort daken. Dit enorme aantal en het innovatieve uitvoeringsproces maken dat het Dakenstroomplan flink kan bijdragen aan de verduurzaming van woningen in Nederland én aan de betaalbaarheid van wonen voor huurders. Begin 2020 zijn de eerste daken vervangen.