Klankbordgroep Salmrijck

Klankbordgroep Salmrijck

Verschillende bewoners en omwonenden van SalmRijck denken mee over het nieuwbouwplan. Zij vormen de klankbordgroep.

Wat doet de klankbordgroep?
De klankbordgroep:

  • geeft haar mening over de nieuwbouw en omgeving
  • beoordeelt de ideeën van het projectteam
  • en zet het projectteam aan het denken!

Stap 1: Stedenbouwkundig plan
We maken eerst een stedenbouwkundig plan voor het hele gebied. Dat gebeurt op basis van de door de gemeente gestelde kaders en de voorwaarden van Casade. In dit plan staat hoe de nieuwbouw en het omliggende openbare gebied er ongeveer uit komt te zien. Denkt u bijvoorbeeld aan de plaats en hoogte van de nieuwbouw, het aantal woningen en appartementen, waar parkeerplaatsen komen, hoe het ‘groen’ ingericht wordt en welke voorzieningen in het openbaar gebied wenselijk zijn.

In het stedenbouwkundig plan wordt nog niet aangegeven hoe de woningen en appartementen er precies uit komen te zien of hoe de indeling van de woningen en appartementen wordt (de plattegronden). Wel kijken we samen naar het beeldkwaliteitsplan.

Stap 2: Beeldkwaliteitsplan
Als laatste stap van het stedenbouwkundig plan kijken we samen naar de gewenste beeldkwaliteit van de nieuwbouw. Bijvoorbeeld welke uitstraling heeft de gevel, een plat of schuin dak op de woningen.

Bijeenkomst klankbordgroep 25 maart 2021

Op 25 maart hielden we, vanwege de coronamaatregelen, een online bijeenkomst van de klankbordgroep. De deelnemers kregen de eerste stedenbouwkundige ontwerpen te zien en konden hun wensen en ideeën over onder meer het binnengebied, parkeren, groen en uitstraling van de nieuwe woningen kenbaar maken.  

De klankbordgroepleden kunnen zich vinden in de hoofdopzet van het stedenbouwkundig plan. Wel hebben zij hun zorgen geuit over het parkeren. Nu is het in de straten soms lastig om een parkeerplaats te vinden. Een vergroening van de straten is mooi, maar moet niet ten koste gaan van te veel parkeerplaatsen. Ook is aandacht gevraagd voor de sociale veiligheid van het binnenterrein.  

Verder heeft de klankbordgroep mooie suggesties gedaan voor de inrichting en het gebruik van het binnenterrein. Gedacht wordt onder andere aan een buurttuin, natuurlijke speeltuin, jeu-de-boules baan en bankjes. 

Wij en de stedenbouwkundige gaan aan de slag met de opmerkingen van de klankbordgroep.

Bekijk hier de presentatie en de stedenbouwkundige ontwerpen.