Klankbordgroep Bloemenoordflats

Diverse bewoners en omwonenden van de Bloemenoordflats denken mee over het nieuwbouwplan. Zij vormen de klankbordgroep.

Wat doet de klankbordgroep?

De klankbordgroep:

 • geeft haar mening over de nieuwbouw en omgeving
 • beoordeelt de ideeën van het projectteam
 • en zet het projectteam aan het denken!


Stap 1: Stedenbouwkundig plan
We maken eerst een stedenbouwkundig plan voor het hele gebied. Dat gebeurt op basis van de door de gemeente gestelde kaders en de voorwaarden van Casade. In dit plan staat hoe de nieuwbouw en het omliggende openbare gebied er ongeveer uit komt te zien. Denkt u bijvoorbeeld aan de plaats en hoogte van de nieuwbouw, het aantal appartementen, waar parkeerplaatsen komen, hoe het ‘groen’ ingericht wordt en welke voorzieningen in het openbaar gebied wenselijk zijn.

In het stedenbouwkundig plan wordt nog niet aangegeven hoe de flats er precies uit komen te zien of hoe de indeling van de appartementen  wordt (de plattegronden). Dat gebeurt pas in de tweede fase: ‘Ontwerp van de flats/appartementen’.

Stap 2: Ontwerp van de appartementen
Als het stedenbouwkundig plan klaar is, starten we met stap 2: het ontwerp van de gebouwen en appartementen. Bijvoorbeeld hoe komt het gebouw er uit te zien, welke uitstraling heeft de gevel, hoe is de indeling van de flats en hoe zien de plattegronden van de woningen er uit. 

_______________________________________________________________________________________
Verslag klankbordgroep 19 september 2019

Op 19 september vierden we een klein feestje. Nog maar net een jaar na de start was het plan voor de nieuwe flats in Bloemenoord klaar. Trots presenteerde Bram van de Sanden van BURO013 architecten uit Tilburg de 99% versie van het plan. Geen 100% versie want de laatste details, zoals de kleur van de gevel, moeten nog worden bepaald. En altijd geldt dat tot het laatste moment kleine details gewijzigd kunnen worden als dat noodzakelijk of beter blijkt te zijn.


Met z'n allen kunnen we terugkijken op een bijzonder jaar. Een jaar waarin we hard en heel plezierig met elkaar gewerkt hebben; de leden van de klankbordgroep, architect, bouwer, vertegenwoordigers van de gemeente en Casade. Het is een heel erg mooi plan geworden. Niet voor niets gaven de leden van de klankbordgroep Bram na afloop van zijn presentatie een groot applaus.

Een jaar samen fijn werken kreeg een passend slot: de leden van de klankbordgroep kozen Magnoliapark en Salviapark als namen van de twee nieuwe straten waar straks de nieuwe flats in Bloemenoord aan grenzen. En met een gezamenlijk diner en een drankje in de Kansenfabriek van BaLaDe werd een bijzonder traject feestelijk afgesloten. 

Meer info
Presentatie klankbordgroep Bloemenoordflats 19 september 2019

_______________________________________________________________________________________
Verslag klankbordgroep 18 april 2019

De bijeenkomst van de klankbordgroep begon bijzonder; de heer Van Toledo nam dit keer het woord.

Meer parkeerplaatsen?!
Door het verhogen van de parkeernorm moeten er meer dan 70 parkeerplaatsen bij de nieuwe flats komen. De heer Van Toledo begrijpt totaal niet dat je én een duurzamere omgeving wilt maken én het aantal parkeerplaatsen fors verhoogt. Zeker omdat uit de gehouden parkeeronderzoeken blijkt dat nu iets meer dan de helft van de parkeerplaatsen gebruikt wordt. Zelfs op de drukste momenten zijn er nog veel parkeerplaatsen leeg. Parkeren is nu geen enkel probleem bij de flats. Dus waarom zou je extra parkeerplaatsen maken?

De heer Van Toledo vroeg de leden van de klankbordgroep om een officiële inspraakreactie richting de gemeente te ondersteunen. Vrijwel iedereen zette in de pauze een handtekening om aan te geven dat zij de verhoging van het aantal parkeerplaatsen ook onacceptabel vinden.

De indeling van het gebouw en de appartementen
Daarna startten we met de agenda. Architect Bram van de Sanden vertelde hoe hij de opmerkingen van de vorige keer heeft verwerkt in het nieuwe ontwerp.

 • De nieuwe flats worden zogenoemd alzijdig: zonder voor- of achterkant. Dit staat mooi in de groene omgeving.
 • Er is gekozen voor natuurlijke kleuren en deels ook voor baksteen als bouwmateriaal.
 • Door aanpassing van de gebouwen komen de kleinste (goedkoopste) woningen nu beide fases.
 • De entree is aangepast zodat er meer ruimte om de lift is.
 • Er komen op alle verdiepingen opstelplaatsen voor scootmobiels.
 • De gebouwen worden lager dan de huidige flats.
 • De appartementen op de bovenste etage krijgen een overkapping. Dit heeft dubbel voordeel: de bewoners profiteren van de verminderde zoninval in de zomer én er kunnen meer zonnepanelen op het dak gelegd worden.
 • De woningen krijgen aan de galerijkant in de gevel een bankje. De bewoners kunnen dan zomers kiezen of zij op hun balkon op het zuiden of op het noorden in de schaduw willen zitten.

De uitvoering van de galerijplaten volgt in het laatste voorstel. Bij de uitvoering van de balustrades denkt de architect aan geperforeerd staal. De klankbordgroep vroeg hierbij aandacht voor het fluiten van de wind door de gaatjes in de platen. Bram zoekt dit verder uit.

Ideeën van de klankbordgroep verder uitwerken
Na de pauze presenteerde Bram de plattegronden en schetste samen met de klankbordgroep nog enkele gewenste veranderingen. Deze ideeën werkt hij weer verder uit.

Laatste stap
Net voor of net na de zomer presenteert de architect de definitieve plannen tijdens de laatste bijeenkomst van de klankbordgroep. In bijna een jaar tijd hebben we dan samen én een stedenbouwkundig plan én de nieuwe flats ontworpen!

Meer info
Presentatie klankbordgroep Bloemenoordflats 18 april 2019

_______________________________________________________________________________________

Verslag klankbordgroep 19 februari 2019

Stap 1 is afgerond: het stedenbouwkundig plan is klaar. Nu start stap 2: de architecten en de klankbordgroep werken aan het ontwerp van het gebouw en de appartementen.

Eerste ontwerp
In de vorige bijeenkomst gaven de leden van de klankbordgroep aan wat zij belangrijk vinden in de woning en de algemene ruimte. Met deze ideeën maakten de architecten een eerste ontwerp. De reacties op de presentatie hiervan waren positief! De klankbordgroep waardeerde vooral de plek van de flats in de mooie nieuwe omgeving. En iedereen was erg blij met de brede galerijen en grote balkons.

Aan de slag
Na de presentatie en algemene toelichting ging de klankbordgroep aan de slag. In de gebouwen komen appartementen van verschillende groottes en dus ook met verschillende plattegronden. In kleine groepjes schreven de leden hun opmerkingen en ideeën op de plattegronden. Bijvoorbeeld de mogelijkheid van hoekkeukens, het afsluiten van het keukengedeelte en één of twee deuren in de badkamer. Met deze ideeën en andere nieuwe voorstellen kunnen de architecten weer aan de slag. Tegelijkertijd gaan we berekenen of wat getekend is, ook financieel kan.

Volgende bijeenkomst
Op dinsdag 26 maart is de volgende bijeenkomst van de klankbordgroep. Stap voor stap komen we dichter bij het einde van de ontwerpfase!

Meer info
Presentatie klankbordgroep Bloemenoordflats 19 februari 2019

_______________________________________________________________________________________
Verslag klankbordgroep 31 januari 2019

Tijdens de vijfde bijeenkomst van de klankbordgroep presenteerde Buro013 het stedenbouwkundig plan voor de nieuwbouw van de Bloemenoordflats.

Afronding stap 1: stedenbouwkundig plan
In de presentatie liet architect Bram de verschillende stappen zien die het projectteam de afgelopen maanden zette om te komen tot het beste plan. Dit plan kwam tot stand met de opmerkingen van de leden van de klankbordgroep, maar ook van de gemeente, de architect, de aannemer en Casade. De klankbordgroep reageerde positief, maar had ook aandachtspunten, zoals: 

 • Mogelijkheid om te laden en lossen bij de entree van de gebouwen 
 • Toegankelijkheid en bereikbaarheid van de gebouwen door de hulpdiensten 

De gemeente kijkt of zij deze punten kan verwerken in het ontwerp van het openbare gebied. Tijdens de informatiebijeenkomst eind februari/begin maart presenteren we het stedenbouwkundig plan aan alle bewoners en omwonenden. Ook presenteert de gemeente de eerste ideeën voor het ontwerp van het openbare gebied. Iedereen ontvangt hiervoor nog een uitnodiging. 

Start met stap 2: ontwerp van de appartementen
Nu het stedenbouwkundig plan klaar is, starten we met de volgende stap: het ontwerp van het gebouw en de appartementen. Tijdens drie bijeenkomsten denkt de klankbordgroep met het projectteam mee over een mooi ontwerp voor de gebouwen en fijne plattegronden van de appartementen. Dit doen we met vragen als: Hoe beleven we een gebouw en een woning? Wat vinden we belangrijk? Of wat juist niet? 

Na de vierde bijeenkomst konden de leden van de klankbordgroep hun eerste wensen en ideeën al kenbaar maken. Op grote vellen stonden verschillende onderdelen, zoals de centrale entree, bergingen en de plattegrond van de woningen. Er werd druk geschreven en overlegd! Enkele voorbeeldjes: ‘bergingen vanuit centrale entree bereikbaar’, ‘individuele bergingen, die groot genoeg zijn’, ‘open keuken’, ‘ruim balkon met privacy’ en ‘voldoende liften’.

Meer info
Presentatie klankbordgroep Bloemenoordflats 31 januari 2019

_______________________________________________________________________________________
Verslag klankbordgroep 3 oktober 2018

Tijdens de vierde bijeenkomst van de klankbordgroep kwam al het voorwerk bij elkaar. Bram van Buro013 presenteerde een totaalvoorstel. De nieuw te bouwen flats zijn in hun nieuwe omgeving geplaatst. De dingen die we tijdens eerdere bijeenkomsten hebben genoemd, zag je in het voorstel terug:

 • Galerijflats
 • Woonkamers op het zuiden: dit is nodig om maximaal gebruik te maken van de zon, zodat het duurzame, energiezuinige woningen worden. Dat zorgt voor lagere woonlasten.
 • Parkeren: het voorstel is om een deel van het parkeren inpandig te maken
 • Glooiingen: dit ziet er mooi uit, draagt bij aan sociale veiligheid en de ontwikkeling van diverse natuursoorten

We bespraken het voorstel met de hele groep. Klankbordgroepleden vroegen aandacht voor een goede ontsluiting van de parkeerterreinen, het gezond en betaalbaar wonen in de nieuwe flats en de bereikbaarheid van de flats voor spoeddiensten. Ze waardeerden de plek van de flats: op het zuiden ontstaat een parkachtig landschap met wandelpaden en plekken voor spelen en ontmoeten. Daarbij werd aandacht gevraagd voor het vrije zicht bij de nieuwe flats aan het Distelplein. Dit punt bestudeert de architect de komende weken nog extra.

Vervolg: rekenen en tekenen
De komende weken wordt er hard gewerkt aan het rekenen en tekenen. Met BAM Wonen (de aannemer) wordt overlegd en gerekend om te kijken of het plan dat nu vorm begint te krijgen, ook gerealiseerd kan worden.

Op dit moment is nog onduidelijk hoeveel tijd dit kost en of dit wel of niet leidt tot aanpassingen in het concept stedenbouwkundig plan. Daarom is er nu nog geen nieuwe datum afgesproken. Iedereen krijgt in de komende weken een uitnodiging voor de vierde bijeenkomst. Tijdens die bijeenkomst presenteren we uitkomst van het rekenen en tekenen en bespreken we hoe we de informatieavond voor de wijk aanpakken.

Meer info
Presentatie klankbordgroep Bloemenoordflats 3 oktober 2018

_______________________________________________________________________________________
​Verslag klankbordgroep 18 september 2018

En weer was het druk en werd er hard gewerkt, stevig gediscussieerd en deze keer ook volop geschoven en geplakt. Afgelopen dinsdag 18 september was de derde bijeenkomst van de klankbordgroep Bloemenoordflats.

Huiswerk
Allereerst stonden we stil bij het huiswerk dat verschillende leden van de klankbordgroep gedaan hebben. Zij stuurden voorbeelden van wat zij mooie flats vonden naar de architect. Daarna gaf Bram, de architect van Buro013, uitleg over wat hij gedaan heeft met de opgestuurde sfeerbeelden en de opmerkingen die de klankbordgroep de vorige keer maakte.

Aan de slag met een maquette
Deze keer hadden de architecten een maquette gemaakt van de hele wijk Bloemenoord met daarin verschillende varianten van flats. Naar hartenlust kon de klankbordgroep schuiven met de flats. Ook konden we aangeven waar welke functie (parkeren, spelen, groen etc.) het beste gerealiseerd kon worden.
Aan twee tafels werd volop gediscussieerd. Ook deze keer leverde de klankbordgroep weer veel informatie en ideeën op waarmee de architect verder aan de slag kan.

Betaalbaar
Behalve het ontwerpen, stonden we deze keer ook stil bij een zorg die leeft bij verschillende leden van de klankbordgroep. Worden de nieuwe flats wel betaalbaar? Jan van Kessel, programmamanager Duurzaamheid van Casade, legde nog een keer uit dat dit ook voor Casade heel belangrijk is. De betaalbaarheid van de nieuwe woningen is de basis voor het ontwerp van de nieuwe woningen. Zo werken we samen aan duurzaam, toekomstbestendig, betaalbaar wonen in Bloemenoord.

Meer info
Presentatie klankbordgroep Bloemenoordflats 18 september 2018

 

_______________________________________________________________________________________
Verslag klankbordgroep 3 september 2018

Verschillende redenen om mee te denken
Op 3 september zijn we als klankbordgroep echt aan het werk gegaan. We startten met een lekkere gezamenlijke maaltijd in De Kansenfabriek van BaLaDe. Tijdens het eten en het voorstelrondje konden we met elkaar kennismaken. We hoorden ook wat voor iedereen de belangrijkste reden is om deel te nemen aan de klankbordgroep. Voor de één zijn dat de nieuwe woningen en de voorzieningen daaromheen. Voor de ander gaat om vooral om de (duurzame) woonomgeving. Maar voor iedereen geldt dat het fijn is mee te kunnen werken aan een nieuwe toekomst van de wijk. 

De vorm van het gebouw
Deze tweede bijeenkomst ging over de vorm van het gebouw. Er komen minimaal 240 woningen terug, maar hoe geef je die vorm? Je kunt ze terugbouwen op dezelfde plek, of op een andere plek of in een andere vorm. Bram, de architect, legde uit welke gebouwvormen mogelijk zijn. Bijvoorbeeld met een galerij of corridor, met wonen op de begane grond of juist niet. Elke vorm heeft natuurlijk voor- en nadelen.

Die voor- en nadelen hebben we met zijn allen in groepjes besproken. Bij de borden met daarop verschillende varianten werd volop gediscussieerd en hebben we voors en tegens afgewogen. Het commentaar hebben we op briefjes geschreven en opgeplakt.

Input voor de architect
Het architectenteam heeft genoeg input gekregen om met een voorstel te komen voor de vorm van het gebouw. Daarbij letten ze op de wensen, de opmerkingen van de klankbordgroep én de kaders die de gemeente en Casade hebben meegegeven. De volgende keer gaan we de gebouwen ook inpassen in de omgeving. Hoe komt die omgeving eruit te zien? Het wordt zeker weer een interessante avond…

Meer info
Presentatie klankbordgroep Bloemenoordflats 3 september 2018

_______________________________________________________________________________________
Startbijeenkomst klankbordgroep 22 augustus 2018

Op 22 augustus kwamen 30 bewoners en omwonenden naar buurthuis Bloemenoord voor de eerste bijeenkomst. Daar vertelden we meer over de manier waarop we samen aan het nieuwbouwplan willen werken. Ook heeft de architect uitgelegd wat een stedenbouwkundig plan is. Bewoners en omwonenden hebben op briefjes geschreven wat zij belangrijk vinden als het gaat om bereikbaarheid, veiligheid, het woongebouw en de buitenruimte. Deze punten gaat de architect bekijken. Aan het einde van de avond konden de mensen aangeven of zij willen meedoen aan werksessies over het stedenbouwkundig plan en het ontwerp van de appartementen. De eerste drie werksessies zijn gepland in september en oktober.

Meer info
Vragenlijst wensen en eisen
Presentatie klankbordgroep Bloemenoordflats 22 augustus 2018

Klankbordgroep 22 augustus 2018

Klankbordgroep 22 augustus 2018