Sloop/vervangende nieuwbouw Bloemenoordflats

In Waalwijk onderzochten we in de afgelopen anderhalf jaar de appartementen in zes woongebouwen aan de Valeriaanstraat, Esdoornstraat, het Larixplein en Distelplein. Door technische beperkingen kunnen we de woningen helaas niet aanpassen naar de wensen van bewoners en de eisen van de toekomst. Daarom gaan we de komende jaren de zes flats slopen en op die plek nieuwe appartementen bouwen. Bewoners kunnen erop rekenen dat we hen op een zorgvuldige manier ondersteunen om goed te kunnen blijven wonen.

Nieuwbouw

We hebben nog geen precieze bouwplannen. Het zogenoemd stedenbouwkundig plan maken we de komende maanden samen met bewoners, omwonenden, gemeente en architect. Dit zijn onze uitgangspunten:

  • Minimaal net zo veel appartementen als nu: 240
  • Betaalbaar (onder de huurtoeslaggrens)
  • Voldoen aan duurzaamheidseisen
  • Geschikt voor langer zelfstandig wonen
  • Diverse plattegronden en groottes

Uw aanspreekpunt

Robert van Mersbergen (consulent) en Nadia Visser (wijkbeheerder) zijn uw directe aanspreekpunten. Neem contact met hen op via r.v.mersbergen@casade.nl of n.visser@casade.nl of bel gratis 0800 55 222 22. U kunt uw vraag ook stellen via Facebook

Antwoord op vragen

We vinden het belangrijk om te weten wat er speelt onder de bewoners van de Bloemenoordflats. We spreken hen in de wijk, aan de telefoon en tijdens huisbezoeken. Zij ontvangen regelmatig een nieuwsbrief, waarin we vragen beantwoorden en ontwikkelingen delen. Tussentijds houden we u via deze pagina op de hoogte. Hier beantwoorden we elke week de belangrijkste vragen die we krijgen.

Waarom zijn de nieuwbouwplannen nog niet bekend?
We kondigen in een heel vroeg stadium aan dat we gaan slopen. Dat is een bewuste keuze omdat we onze huurders zo snel mogelijk wilden informeren. Het nadeel hiervan is dat we nog niet weten hoe de nieuwbouw eruit gaat zien. Het voordeel is dat u kunt meedenken over de nieuwbouwplannen. Wilt u meedenken? Meld u dan aan bij Robert van Mersbergen!

Wil Casade met de sloop scheefwonen tegengaan?
Nee, dat is beslist niet aan de orde. We gaan slopen omdat de gebouwen niet meer kunnen voldoen aan de wensen en eisen van nu en de toekomst.

Wat wordt de huurprijs van de nieuwbouwwoningen?
In de nieuwbouw komen woningen die variëren in huurprijs en grootte. Alle huurprijzen blijven in ieder geval onder de huurtoeslaggrens (€ 710,68). En omdat het energiezuinige woningen zijn, worden de energielasten lager. Zodra de nieuwbouwplannen bekend zijn, kunnen we preciezer zijn over de prijzen. We begrijpen dat het vervelend is dat dit nu nog niet duidelijk is. 

Waarom is het Lohmanpark wel opgeknapt en kan dat bij de Bloemenoordflats niet?
Het Lohmanpark is alleen aan de buitenkant verfraaid en de entree is opgeknapt. Binnen hebben we niets gedaan, behalve een videofoon geplaatst.
De duurzaamheidseisen waar onze woningen aan moeten voldoen, zijn de afgelopen jaren veel strenger geworden. Daarom maken we bij de Bloemenoordflats een andere keuze.

Hoe zit het met het sociaal statuut?
Het sociaal statuut is het plan dat Casade met de huurdersorganisatie SHC opstelt bij sloop en woningverbetering. Hierin staan uw rechten en onze plichten en de wettelijke bepalingen zoals bijvoorbeeld de verhuiskostenvergoeding.
In het sociaal statuut staan ook de afspraken rondom voorrang bij woningtoewijzing en hoe we omgaan met dubbele huur en terugkeergarantie. Op dit moment werken we samen met de SHC aan een nieuw sociaal statuut dat deze zomer klaar moet zijn. In het nieuwe sociaal statuut willen de SHC en Casade meer ruimte voor maatwerk aan de huurders in verhuisbegeleiding. We verwachten het sociaal statuut in juli te kunnen uitreiken aan de bewoners van de Valeriaan en Distelflats.

Wanneer start de klankbordgroep die meedenkt over de nieuwbouwplannen?
Eind augustus komt de klankbordgroep voor het eerst bij elkaar. De mensen die zich hiervoor hebben aangemeld, ontvangen een uitnodiging.

Wanneer zijn de huurprijzen van de nieuwbouw bekend?
We verwachten dat het schetsontwerp van de nieuwbouw eind 2018 klaar is. Daarna kunnen we inschatten wat de huurprijzen worden. 

Hoe gaat Casade om met huurgewenning? 
We zijn op dit moment in gesprek met de huurdersbelangenvereniging over het sociaal statuut. Ook het onderwerp huurgewenning staat hier op de agenda. We kunnen nog niet aangeven of dit in het sociaal statuut opgenomen wordt, maar we zijn bezig om de mogelijkheden te bekijken.

Hoe werkt het reageren op de nieuwbouwwoningen straks?
Als de nieuwbouwwoningen straks te huur komen, zijn ze te vinden op www.woninginzicht.nl. Natuurlijk laten we het bewoners op tijd weten als het zover is. Iedereen kan op de nieuwbouwwoningen reageren, maar bewoners met een terugkeergarantie hebben voorrang op andere woningzoekenden. De volgorde voor de bewoners met een terugkeergarantie is nog niet bekend.

Hoe zit het met wisselwoningen?
We bekijken de mogelijkheden van tijdelijke wisselwoningen voor mensen die willen terugkeren naar de nieuwbouw. Bijvoorbeeld woningen die de komende periode leegkomen aan het Larixplein of aan de Esdoornstraat; deze zetten we in voor bewoners die zeker terug willen keren naar de nieuwbouw van het Distelplein en de Valeriaanstraat.

Hoe duurzaam worden de nieuwbouwwoningen?
De nieuwbouwwoningen worden gasloos en (bijna) energieneutraal. Dat betekent dat de gevels en daken goed geïsoleerd worden. Op het dak en mogelijk ook op andere plekken komen zonnepanelen die energie opwekken. Hiermee sluit Casade aan bij de ambitie van de overheid dat in 2050 alle gebouwen in Nederland CO2-neutraal zijn.

Hoe gaat Casade straks om met leegstand van de flats?
Casade wil geen leegstand omdat dit niet goed is voor de leefbaarheid. Daarom gaan we de woningen die daar geschikt voor zijn, tijdelijk verhuren. De appartementen in de Esdoorn en Larix zetten we in als wisselwoningen voor de bewoners uit de Distel en Valeriaan die terug willen keren. Voor de Distel en Valeriaan bekijken we nu op welke manier we het tijdelijk verhuren gaan aanpakken. Het kan zijn dat we dit zelf gaan doen of dat een beheerorganisatie dit voor ons gaat doen. Zodra dit bekend is, informeren we bewoners daar natuurlijk over. 

Wordt bij de nieuwbouw ook rekening gehouden met gehorigheid?

De nieuw te bouwen woningen gaan voldoen aan de huidige wet- en regelgeving. De geluidsnormen daarvan liggen vele malen hoger dan in de jaren 70. De gehorigheid wordt hiermee aangepakt. Dit is natuurlijk geen garantie dat je helemaal niets meer van elkaar hoort.


 

 

Vertalen / Translate