Vraag en antwoord Bloemenoordflats

We hadden vaak contact met de bewoners van de Bloemenoordflats. We spraken hen in de wijk, aan de telefoon en tijdens huisbezoeken. Zij ontvingen regelmatig een nieuwsbrief, waarin we vragen beantwoorden en ontwikkelingen deelden. Via deze pagina beantwoordden we de belangrijkste vragen die we kregen.

Vragen over de nieuwbouw

Wat wordt de huurprijs van de nieuwbouwwoningen?
In de nieuwbouw komen woningen die variëren in huurprijs en grootte. Bijna alle huurprijzen blijven onder de huurtoeslaggrens (€ 752,33). En omdat het energiezuinige woningen zijn, worden de energielasten lager. 

Wanneer zijn de huurprijzen van de nieuwbouw bekend?
De huurprijzen van de nieuwbouwappartementen Salviapark (voorheen Distel I, II en Valeriaan) vindt u in de brochure. De huurprijzen van de nieuwbouwappartementen Magnoliapark (locatie Larix I, II en Esdoorn) zijn nog niet bekend.

Waarom is het Lohmanpark wel opgeknapt en kan dat bij de Bloemenoordflats niet?
Het Lohmanpark is alleen aan de buitenkant verfraaid en de entree is opgeknapt. Binnen hebben we niets gedaan, behalve een videofoon geplaatst.
De duurzaamheidseisen waar onze woningen aan moeten voldoen, zijn de afgelopen jaren veel strenger geworden. Daarom maken we bij de Bloemenoordflats een andere keuze.

Wil Casade met de sloop scheefwonen tegengaan?
Nee, dat is beslist niet aan de orde. We gaan slopen omdat de gebouwen niet meer kunnen voldoen aan de wensen en eisen van nu en de toekomst.

Kunnen bewoners en omwonenden meedenken over de nieuwbouwplannen?
Bewoners en omwonenden konden zich aanmelden voor de klankbordgroep. Deze klankbordgroep kwam in augustus 2018 voor het eerst bij elkaar. In meerdere werksessies dacht de klankbordgroep mee over het stedenbouwkundig plan en het ontwerp van de appartementen.

Wordt bij de nieuwbouw ook rekening gehouden met gehorigheid?
De nieuw te bouwen woningen gaan voldoen aan de huidige wet- en regelgeving. De geluidsnormen daarvan liggen vele malen hoger dan in de jaren 70. De gehorigheid wordt hiermee aangepakt. Dit is natuurlijk geen garantie dat je helemaal niets meer van elkaar hoort.

Hoe duurzaam worden de nieuwbouwwoningen?
De nieuwbouwwoningen worden gasloos en (bijna) energieneutraal. Dat betekent dat de gevels en daken goed geïsoleerd worden. Op het dak en mogelijk ook op andere plekken komen zonnepanelen die energie opwekken. Hiermee sluit Casade aan bij de ambitie van de overheid dat in 2050 alle gebouwen in Nederland CO2-neutraal zijn.

Vragen over het sociaal statuut sloop

Hoe zit het met het sociaal statuut?
Het sociaal statuut is het plan dat Casade met de huurdersorganisatie SHC heeft opgesteld bij sloop en woningverbetering. Hierin staan uw rechten en onze plichten en de wettelijke bepalingen zoals bijvoorbeeld de verhuiskostenvergoeding.
In het sociaal statuut staan ook de afspraken rondom voorrang bij woningtoewijzing en hoe we omgaan met dubbele huur en terugkeergarantie. Samen met de SHC hebben we een nieuw sociaal statuut gemaakt met daarin meer ruimte voor maatwerk aan de huurders in verhuisbegeleiding. De bewoners van de Valeriaan en Distelflats (fase 1) hebben het sociaal statuut in juli 2018 ontvangen. In juli 2019 ontvingen ook de bewoners van het Larixplein en de Distelflats (fase 2) het sociaal statuut.

Wij realiseren ons ontzettend goed dat het sloopbesluit heel veel impact heeft op bewoners en dat we met het sociaal statuut helaas niet iedereen tegemoet kunnen komen. Wel proberen wij iedereen hier zo goed als mogelijk bij te adviseren en te helpen. Mocht u het met bepaalde punten niet eens zijn of heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op voor een persoonlijk gesprek.

Hoe werkt het reageren op de nieuwbouwwoningen straks?
In het sociaal statuut sloop is opgenomen dat bewoners een terugkeergarantie hebben, tenzij ze een verklaring ondertekenen dat zij niet willen terugkeren. Bewoners met deze terugkeergarantie hebben de eerste keuze voordat de nieuwbouwwoningen op Woning in Zicht komen. De volgorde voor de bewoners met een terugkeergarantie staat in het sociaal plan.

Hoe zit het met huurgewenning?
In het sociaal plan staat een huurgewenningsmaatregel voor de bewoners van de Bloemenoordflats. Wilt u in aanmerking komen voor huurgewenning? Dan mag het jaarinkomen van uw huishouden maximaal € 36.000,- zijn. U moet hiervoor een aanvraag huurtoeslag voor uw nieuwe woning indienen bij de Belastingdienst. U ontvangt dan:

  • een bericht van de Belastingdienst met het bedrag dat u per maand aan huurtoeslag ontvangt. Daarmee kunnen wij het bedrag aan huurgewenning uitrekenen.
  • of: een afwijzing van de Belastingdienst. Daarmee kunnen wij het bedrag aan huurgewenning uitrekenen.

Hoe zit het met de terugkeergarantie?
Het sociaal statuut is niet alleen geschreven voor de bewoners van de Bloemenoordflats. Casade gebruikt dit document ook bij toekomstige projecten, dus er staan ook zaken in die voor de Bloemenoordflats niet van toepassing zijn. Een voorbeeld daarvan is de regel over het loten bij terugkeer indien er minder woningen terugkomen. We hebben al toegezegd dat wij minimaal 240 woningen gaan terugbouwen op deze locatie. Dus iedereen kan terugkeren indien gewenst. Als in één bepaald gebouw meer bewoners willen terugkeren dan dat er in dat gebouw appartementen komen, dan is loting uiteindelijk de laatste mogelijkheid.

Vragen over verhuizen

Hoe zit het met wisselwoningen?
We bekijken de mogelijkheden van tijdelijke wisselwoningen voor mensen die willen terugkeren naar de nieuwbouw. Bijvoorbeeld woningen die de komende periode leegkomen aan het Larixplein of aan de Esdoornstraat; deze zetten we in voor bewoners die zeker terug willen keren naar de nieuwbouw van het Distelplein en de Valeriaanstraat.

Hoe gaat Casade om met leegstand van de flats?
Casade wil geen leegstand omdat dit niet goed is voor de leefbaarheid. Daarom gaan we de woningen die daar geschikt voor zijn, tijdelijk verhuren. De appartementen in de Esdoorn en Larix zetten we in als wisselwoningen voor de bewoners uit de Distel en Valeriaan die terug willen keren. Leegstaande woningen geven we in beheer aan de organisatie Gapph. Zij zorgen dat de flats leefbaar en bewoond blijven met tijdelijke huurders. 

Waarom worden de lege woningen voor een lagere prijs verhuurd?
De huurprijzen zijn lager omdat de contracten met Gapph tijdelijk zijn. Dit is volgens de voorwaarden van de leegstandswet. Huurders hebben bijvoorbeeld geen huurbescherming (zekerheid) en wij kunnen de huur eenvoudig opzeggen als wij de woningen willen gebruiken. Onder andere hierdoor is het niet redelijk om de volledige huur die wij mógen vragen, ook te vragen. Ook geldt voor de tijdelijke bewoners niet het sociaal statuut sloop en ontvangen zij bijvoorbeeld geen vergoedingen als ze moeten verhuizen.

Waar is de verhuiskostenvergoeding voor bedoeld?
De verhuiskostenvergoeding van € 6.005,- (prijspeil 2019) is bedoeld voor uw verhuizing en (gedeeltelijk) voor het inrichten en verfraaien van uw nieuw te betrekken woning.

Hoe leveren wij een bestaande woning aan u op?
Wanneer een bestaande woning leeg staat, controleren wij deze technisch. We zorgen ervoor dat de woning heel en veilig is om in te wonen. Het komt voor dat u wel wat aan de woning moet doen om deze helemaal naar uw zin te maken. Bijvoorbeeld schilderen, behang verwijderen of een vloer leggen. U kunt hiervoor de verhuiskostenvergoeding gebruiken die u ontvangt.

Hoe leveren wij een nieuwbouwwoning aan u op?

  • De woning is ‘behangklaar’. Dit betekent dat de muur niet afgewerkt is. De wanden zijn klaar om behangen te worden.
  • De woning heeft een standaard keuken met drie onderkastjes en drie bovenkastjes. Nadat u een nieuwbouwwoning heeft geaccepteerd, kiest u de kleuren en greepjes zelf uit bij onze keukenleverancier. U kiest hier ook eventuele meerwerkopties, bijvoorbeeld een inbouwvaatwasser.
  • De plafonds zijn afgewerkt met wit spuitwerk. Hier hoeft u niets meer aan te doen.
  • De woning heeft geen vloerafwerking of stoffering.

Wanneer ontvang ik mijn verhuiskostenvergoeding?
De wettelijke verhuiskostenvergoeding ontvangt u op twee momenten.

  1. Het eerste deel is 75%. Dit bedrag ontvangt u binnen veertien dagen nadat u de huur van de te slopen woning heeft opgezegd.
  2. Het tweede deel is 25% en een mogelijke variabele vergoeding. Dit bedrag ontvangt u binnen veertien dagen nadat u de sleutels van de te slopen woning heeft ingeleverd

Hoe zit het met variabele vergoedingen?
In het sociaal statuut is een vast bedrag opgenomen van € 75,- voor gordijnen die achterblijven. Heeft u de laatste jaren zélf iets vervangen, zoals een vloer, keuken of badkamer? En zijn deze nog niet afgeschreven volgens de ZAV regels? Dan beoordeelt de opzichter deze aanpassingen en bepaalt hiervoor een vergoeding. Wij adviseren u om de aankoopnota’s op te zoeken van bijvoorbeeld stoffering, vloeren en van andere veranderingen die aard- en nagelvast achterblijven. Zo kan de opzichter deze meenemen in zijn berekening.
Nadat u de huur opzegt, komt de opzichter bij u langs om de aanpassingen met u te bekijken.