Huurdersbelangen

Het werkgebied van Casade kent vier huurdersbelangenorganisaties, die rechtstreeks aanspreekpunt zijn voor de huurders. Zeven afgevaardigden uit die huurdersbelangenorganisaties vormen samen de Samenwerkende Huurdersbelangenorganisaties Casade (SHC). De SHC is de directe gesprekspartner van het bestuur van Casade, denkt mee over de visie van Casade en adviseert over belangrijke beleidsonderwerpen.

Veel gevraagd over Huurdersbelangen

Wat is een huurdersbelangenorganisatie?

De huurdersbelangenorganisatie Stichting Samenwerkende Huurdersorganisaties Casade (Stg. SHC) houdt zich bezig met het algemene beheer en beleid van de corporatie, zoals de jaarlijkse huurverhoging, woonruimteverdelingsbeleid, verkoop, kwaliteitsbeleid enzovoort.