Persbericht: Skaeve Huse en flexwoningen

Gemeente Waalwijk en wooncorporatie Casade willen 6 Skaeve Huse en 1 beheerdersunit realiseren aan de Tilburgseweg in Sprang-Capelle.Ook onderzoeken zij de mogelijkheid om op deze locatie flexwoningen te plaatsen. 

Met dit bouwproject, genaamd “Weide-Akker” zien de gemeente Waalwijk en wooncorporatie Casade mogelijkheden om samen een groot maatschappelijk probleem op te lossen: het tekort aan woningen. Iedere inwoner van gemeente Waalwijk heeft recht op een dak boven zijn hoofd.

Locatie “Weide-Akker” 
De locatie is een terrein van circa 8.000 m2 en gelegen aan de Tilburgseweg in Sprang-Capelle. De locatie ligt aan de rand van een woonwijk in Sprang-Capelle. En grenst aan Kaatsheuvel.Het project "Weide-Akker” bestaat uit 2 fasen 

Fase 1: Skaeve Huse
 
Fase 1 van project 'Weide-Akker” bestaat uit de realisatie van 6 Skaeve Huse en 1 beheerdersunit. Skaeve Huse zijn een bijzondere woonvorm bedoeld voor bewoners van de gemeente Waalwijk die zich niet aan een gewone woonomgeving aanpassen. Omdat ze dit niet kunnen of niet willen. Wonen in Skaeve Huse is onder begeleiding wonen, in een rustige omgeving, met weinig prikkels van buitenaf. Hiermee lossen we een maatschappelijk probleem op. 
 
Wethouder Dilek Odabasi legt uit: ‘We kennen in gemeente Waalwijk verschillende woonvormen voor verschillende doelgroepen. Hiermee is er over het algemeen ‘voor elk wat wils’. Toch merken we dat voor een kleine groep inwoners het aanbod in de woningmarkt niet volstaat. Het wonen in een wijk past niet bij hen.

Voor deze kleine groep inwoners ontstaat daardoor vaak een geschiedenis van overlast en huisuitzettingen. Deze mensen doorlopen in veel gevallen een cyclus: van uit huis geplaatst worden, naar de opvang gaan, een woning toegewezen krijgen, een situatie die uit de hand loopt, uit huis geplaatst worden, weer naar de opvang, een woning toegewezen krijgen. Een vicieuze cirkel dus. Het concept Skaeve Huse kan deze cyclus doorbreken en rust brengen in de woonsituatie. Niet alleen voor deze mensen, maar ook in de buurt waar deze mensen wonen of weer komen te wonen. 

Met Skaeve Huse komen ze in een woonsituatie die ze aan kunnen. In alle rust kunnen zij daar onder begeleiding wonen, zonder andere mensen tot last te zijn. Dit concept is onder meer in Tilburg, Nijmegen en Eindhoven een succes gebleken. Met Skaeve Huse willen we woonoverlast terugdringen. Willen we dakloosheid, kosten van ontruimingen en onnodige begeleidingskosten voorkomen. Dit doen we door een efficiëntere en beter passende begeleiding van deze mensen. Met Skaeve Huse willen we een belangrijke bijdrage leveren aan de bestaanszekerheid en het welzijn van deze doelgroep. We willen al met al rust brengen in een situatie die voor niemand goed is. Voor een klein aantal inwoners die een andere vorm van wonen nodig heeft. Voor de verschillende instanties die maar inzet moeten blijven plegen. En voor de buurtbewoners die overlast ervaren’. 
 

Voorbeeld van hoe Skaeve Huse eruit kunnen zien

Voor de Skaeve Huse wordt een omgevingsvergunning aangevraagd voor 15 jaar. ‘We starten met fase 1, nadat het managementteam van Casade en de raad van de gemeente Waalwijk hiermee hebben ingestemd. We verwachten de oplevering in het laatste kwartaal van 2025’. 

Fase 2: Flexwoningen 
De beoogde locatie aan de Tilburgseweg in Sprang-Capelle biedt ook de mogelijkheid om flexwoningen te realiseren. Die mogelijkheid willen het college en wooncorporatie Casade onderzoeken.    
 
Hassan Najja, directeur-bestuurder van Casade: ‘Flexwoningen zijn een modern antwoord op de vraag naar snel beschikbare, verplaatsbare en aanpasbare woningen. Met het plaatsen van flexwoningen dragen we bij aan de oplossing van het woningtekort in gemeente Waalwijk. We willen met deze flexwoningen een woonplek bieden aan met name starters (jongeren) en zogeheten spoedzoekers. De flexwoningen zijn een tijdelijke voorziening’.  

Raadsvoorstel 
Dit voorstel staat op 16 mei 2024 op de agenda tijdens een gesprekavond met de raad. De raad wordt op 30 mei 2024 gevraagd in te stemmen met de aankoop van de grond, de financiën en de samenwerkingsovereenkomst. 

Inloopavond 
Op dinsdagavond 14 mei organiseren de gemeente Waalwijk en wooncorporatie Casade een inloopavond voor omwonenden en belanghebbenden over project Weide-Akker. Inloop vanaf 19.30 uur tot 21.00 uur. Locatie: zalencentrum Zidewinde, Julianastraat 1 in Sprang-Capelle. Iedereen is van harte welkom op deze avond.