Geschillencommissie

Heeft u een klacht ingediend bij Casade en bent u niet tevreden over de afhandeling hiervan? Of komt u met Casade niet tot een oplossing van het probleem? Dan spreken wij van een geschil en kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie van Casade. Deze onafhankelijke commissie behandelt klachten op een eerlijke en open manier.

Met welke geschillen kan ik terecht bij de Geschillencommissie?

Een klacht kan over heel diverse onderwerpen gaan. Bijvoorbeeld over een reparatie die niet naar tevredenheid is verlopen, maar ook over de wijze waarop u door medewerkers of het management van Casade bent behandeld. 
 
Geschillen over de huurverhoging of geschillen die ook al aan de rechter of de huurcommissie zijn voorgelegd, mag de commissie niet in behandeling nemen.

Meer informatie leest u in deze folder.

Wat zijn de contactgegevens van de Geschillencommissie?

Secretariaat Geschillencommissie Woningcorporatie Casade
Vredesplein 5
5142 RA WAALWIJK

Email: info@geschillencommissiecasade.nl.

Telefoonnummer: 0416 725 199

Ik heb een klacht ingediend bij de Geschillencommissie. Hoe gaat het nu verder?

Deze onafhankelijke commissie heeft de taak uw geschil te beoordelen en vervolgens advies uit te brengen aan het bestuur van Casade.

Nadat de commissie het geschil heeft ontvangen, verzoekt zij Casade om een schriftelijke reactie. Daarna vindt een hoorzitting plaats, waarbij u en Casade het geschil kunnen toelichten.

Binnen acht weken na ontvangst van het geschil heeft de Geschillencommissie een beslissing genomen en wordt u en Casade schriftelijk over deze beslissing geïnformeerd.

Stel uw vraag

Vertalen / Translate