Visitatie

We vinden het van groot belang om te weten hoe belanghebbenden ons maatschappelijk presteren beoordelen.

Een onafhankelijke, externe en gezaghebbende beoordeling door een visitatiecommissie is daarvoor een goed instrument. De visitatiecommissie beoordeelt onze opgave, ambities, doelen en ons vermogen.

Visitatierapport 2017
Visitatierapport 2012
Visitatierapport 2008

Vertalen / Translate