Wij accepteren woonfraude niet!

Wat is woonfraude?

Met woonfraude bedoelen we alle vormen van:

  • onrechtmatige bewoning
  • geen hoofdbewoning door de hoofdhuurder
  • onrechtmatige onder- of doorverhuur
  • onrechtmatig gebruik (o.a. hennepteelt, ongeoorloofde bedrijfsmatige activiteiten)
  • vakantieverhuur (Airbnb)
  • overbewoning van een woning, waarbij geen toestemming is van Casade. 

Woonfraude is een vorm van bedrog; de werkelijkheid is anders dan op papier staat.

Negatieve gevolgen van woonfraude

Wie in Nederland een (sociale) huurwoning wil, moet zich hiervoor inschrijven. Met het woonruimteverdeelsysteem zijn er regels opgesteld, die ervoor zorgen dat de verdeling van woningen zo eerlijk mogelijk is. En iedereen moet dus op zijn/haar beurt wachten. Elke keer dat een woning illegaal wordt onderverhuurd, komt de woning niet beschikbaar voor de mensen op de wachtlijst. De wachtlijst voor al die mensen die soms al jaren staan ingeschreven en netjes op hun beurt wachten, wordt hierdoor nog langer. Woonfraude staat dus een eerlijke woonruimteverdeling in de weg, omdat mensen illegaal 'voordringen' in de wachtrij.

Hoofdverblijf

Een huurder is verplicht om zijn hoofdverblijf in de door hem/haar gehuurde (sociale) woning te houden. Een huurder moet dus in zijn eigen woning wonen. Doet de huurder dat niet, dan starten wij een gerechtelijke procedure om de huurovereenkomst te ontbinden en de woning te ontruimen. In sommige gevallen doen we ook aangifte van fraude bij de politie. Dit geldt ook voor fraude bij toewijzing van een woning.

Wij accepteren woonfraude niet

Als wij merken dat u woonfraude pleegt of wij ontvangen hier signalen over, dan stellen we een onderzoek in en nemen we maatregelen. Dat kan leiden tot een gerechtelijke procedure om de huurovereenkomst te ontbinden en de woning te ontruimen. Door woonfraude aan te pakken, zorgen wij ervoor dat woningen terecht komen bij woningzoekenden die daar op basis van een eerlijke verdeling de meeste aanspraak op maken.

Heeft u een vermoeden van woonfraude?  

Alleen met uw hulp kunnen wij woonfraude opsporen. Neem daarom contact met ons op als u een vermoeden van woonfraude heeft!  Dat kan telefonisch via 0800 55 222 22 of door een mail te sturen naar info@casade.nl. 
Wij gaan natuurlijk vertrouwelijk met uw melding om. 

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met onze interventieconsulenten.

Voor Waalwijk, Sprang Capelle en Waspik:

Wilma Dekkers
T: 0800 55 222 22
E-mailadres: w.dekkers@casade.nl

Voor Loon op Zand, Kaatsheuvel en Dongen:

Olga van der Meulen 
T: 0800 55 222 22
E-mailadres: o.vd.meulen@casade.nl

Bedankt voor uw oplettendheid en het doorgeven.