Woonruimteverdeling onder de loep

De vraag naar woningen is groter dan ooit. Meer mensen zoeken een woning dan dat er woningen beschikbaar zijn. Dat is helaas al langere tijd zo. Bij het verdelen van huurwoningen is de inschrijfduur vaak leidend. Daardoor kan iemand die snel een woning nodig heeft, maar nog niet lang ingeschreven staat, misgrijpen. Dat zouden we graag anders zien. Daarom is de manier waarop we nu beschikbare huurwoningen verdelen onder de loep genomen.  

Past het nog wel in deze tijd? 

Bestuurders van de verschillende woningcorporaties in de regio (Tiwos, TBV Wonen, Casade, Leystromen en WonenBreburg) stelden zichzelf de vraag: past de manier waarop we huurwoningen nu verdelen nog wel in deze tijd? En hoe denken woningzoekenden en andere belanghebbenden, zoals gemeenten en huurdersbelangenorganisaties hierover? Antwoord op deze vraag: deels past het wel, deels past het niet meer in deze tijd. Uit onderzoeken in 2020 en 2021 bleek in ieder geval dat bij woningtoewijzing te weinig rekening gehouden wordt met de persoonlijke situatie van woningzoekenden.  

Concepten woonruimteverdeling 

Maar wat zijn de gevolgen als we de persoonlijke situatie zwaarder laten wegen bij het verdelen van de woningen? Betekent dat een kleine aanpassing in het huidige systeem of gaan we iets heel anders doen? Daar boog een werkgroep zich over de afgelopen maanden. Zij zijn door middel van workshops gekomen tot een aantal andere manieren van woonruimteverdeling. Deze concepten zijn met de bestuurders van de verschillende corporaties besproken. En daarna gaan medewerkers weer aan de slag met het zoeken naar antwoorden op vragen die er nog zijn en het uitwerken van details.

Wordt vervolgd dus!