Overlijden melden

Na een overlijden volgt vaak een verdrietige en onrustige periode. Naast afscheid nemen, moet er vaak ook veel geregeld worden. Bij alles dat met de huurovereenkomst te maken heeft, het opzeggen daarvan en het opleveren van de huurwoning, helpen we u graag op weg.

Veel gevraagd over Overlijden melden

Ik wil de huur opzeggen van een overleden familielid. Hoe doe ik dat?

Algemeen

Allereerst gecondoleerd met uw verlies. U zegt de woning (of garage/parkeerplaats) op via een huuropzeggingsformulier.

Het is  nodig om een akte van overlijden mee te sturen

De hoofdhuurder van het huis waarin ik woon is overleden en ik ben medehuurder. Kan ik in dit huis blijven wonen?

Algemeen

Allereerst gecondoleerd met dit verlies. Ja, u kunt als medehuurder in het huis blijven wonen. De huurovereenkomst wordt dan op uw naam gezet.

U kunt dit op verschillende manieren regelen:

  • Per mail via info@casade.nl met vermelding van uw naam, telefoonnummer, geboortedatum, mailadres en bankrekeningnummer. 
  • Per post met vermelding van uw naam, telefoonnummer, geboortedatumm, mailadres en bankrekeningnummer.
  • Persoonlijk in het woonpunt op afspraak

Neemt u altijd de overlijdensakte mee? Wij zetten de huurovereenkomst daarna op uw naam. U ontvangt een bevestiging hiervan per post.

De hoofdhuurder van het huis waarin ik woon is overleden en ik ben geen medehuurder. Kan ik in dit huis blijven wonen?

Algemeen

Allereerst gecondoleerd met dit verlies. Als u geen medehuurder bent dan kunnen we de huurovereenkomst op uw naam zetten. U moet dan wel aantonen dat u een op de toekomst gerichte gemeenschappelijke huishouding had en dat u minstens twee jaar op het adres staat ingeschreven bij de gemeente. Wij ontvangen dan graag de volgende documenten:

  • de overlijdensakte
  • een kopie van uw identiteitsbewijs
  • een uittreksel van de laatste 5 jaar uit het bevolkingsregister waaruit blijkt dat u beiden minimaal de laatste twee jaar op dit adres stond ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente. Dit kan opgevraagd worden bij de gemeente of u kunt een schermafdruk maken op www.mijnoverheid.nl.
  • een bewijs van gezamenlijke huishouding (bijvoorbeeld samenlevingscontract, gezamenlijke rekening of verzekering)

Woont u korter dan twee jaar in of heeft u geen duurzaam huishouden met de huurder gevoerd? Dan moet u helaas de woning verlaten.

Ik ben een inwonend kind en mijn vader/moeder is overleden. De huurovereenkomst staat op zijn/haar naam. Wat kan ik doen?

Algemeen

Op de eerste plaats gecondoleerd met dit verlies. Wij bespreken graag persoonlijk met u de situatie. Maak hiervoor een afspraak met ons via  0800 55 222 22 of stuur een mail naar info@casade.nl. Neem de overlijdensakte mee naar het gesprek.

Bent u jonger dan 28 jaar?
Dan gelden hier wettelijke regels voor. In het kort betekent dit dat u vaak, in de woning mag blijven.

Mijn echtgenoot/echtgenote/geregistreerd partner is overleden. Ik blijf in de woning wonen. Wat moet ik doen?

Algemeen

Allereerst gecondoleerd met het verlies van uw partner. Als een huurder overlijdt wordt de bestaande huurovereenkomst, met alle daaruit voortvloeiende rechten en plichten, overgezet op naam van de medehuurder. U kunt dit op verschillende manieren regelen:

  • Per mail via met vermelding van uw naam, telefoonnummer, geboortedatum en bankrekeningnummer.
  • Per post met vermelding van uw naam, telefoonnummer, geboortedatum en bankrekeningnummer.
  • Persoonlijk in het woonpunt op afspraak.

Neemt u altijd de overlijdensakte mee? Wij zetten de huurovereenkomst daarna op uw naam. U ontvangt een bevestiging hiervan per post.

Wat gebeurt er als Casade via derden hoort dat een huurder is overleden?

Algemeen

Als geen van de erfgenamen het overlijden van een huurder bij ons heeft gemeld, ontvangen wij de melding vaak op een andere manier. Bijvoorbeeld van buurtbewoners of door een instantie waarmee we samenwerken.

We starten dan een onderzoek naar erfgenamen bij de rechtbank en bij het Rijksvastgoedbedrijf. Ook doen we onderzoek in de wijk. We bellen aan bij buren en proberen erfgenamen te vinden. Dit lukt vaak en dan komen we in goed onderling overleg tot een oplossing.

Als we geen erfgenamen hebben gevonden, gaan we na de wachtperiode van twee maanden de woning binnen. Als we het nodig vinden, doen we dit samen met een deurwaarder. Die maakt een zogenoemde ‘akte van constatering’. Dat betekent dat er een verslag en foto’s worden gemaakt van de spullen in de woning. Daarna maken we de woning leeg en worden alle spullen vernietigd. Erfgenamen kunnen deze dus later niet meer opeisen.

Ik ben erfgenaam van een huurder en niemand blijft achter in de woning. Wat kan of mag ik doen?

Algemeen

Allereerst gecondoleerd met dit verlies. U mag namens de overledene de huur opzeggen, de woning leegmaken en de sleutel inleveren. U mag ook de persoonlijke spullen meenemen, deze ‘in beheer’ nemen en ergens anders opslaan.

Opzeggen doet u via het huuropzeggingsformulier. Het is nodig om een akte van overlijden mee te sturen. 

Het is goed om te weten dat u hiermee niet de erfenis aanvaardt. Wel horen wij graag van u of u daarna de erfenis gaat aanvaarden of verwerpen.

Wat gebeurt er als een huurder overlijdt en er zich geen erfgenaam meldt bij Casade?

Algemeen

Wij mogen niet zomaar in de woning van een overleden huurder. Erfgenamen moeten namelijk de tijd en mogelijkheid hebben om zich bij ons te melden en zelf te kiezen om de woning leeg te maken. Volgens de wet mogen we twee maanden na de maand waarin de huurder is overleden, de woning openen. Dus als bijvoorbeeld de huurder op 9 februari is overleden, dan mogen wij vanaf 1 mei in de woning.

Ik ben inwonend als mantelzorger en de hoofdhuurder van het huis waar ik woon is overleden. Mag ik in de woning blijven wonen?

Algemeen

Wij bespreken graag persoonlijk met u de situatie. Neem hiervoor telefonisch contact met ons op via 0800 55 222 22 of stuur een mail naar info@casade.nl. Stuur de overlijdensakte mee met de mail.