100 jaar kern Waalwijk

Kort na de Eerste Wereldoorlog richtte een groepje notabelen in nauw overleg met de gemeente de Woningbouwvereniging Baardwijk op. Daarmee begint de geschiedenis van de sociale woningbouw in de gemeente Waalwijk. Een geschiedenis die via allerlei tussenstappen tot het huidige Casade geleid heeft.

Roel van Gurp: "Ruim honderd jaar Casade in Waalwijk dus. Goed om daar bij stil te staan. Niet met pracht en praal, dat past niet bij ons. Wel met verhalen. Verhalen van mensen, verhalen over toen en over nu. Verhalen waaruit blijkt dat vroeger zeker niet alles beter was. Maar ook niet alles slechter. Als ik er één ding uit haal is het wel dat we ons in al die honderd jaar in de kern voor hetzelfde inzetten: goed wonen voor mensen met een bescheiden inkomen."

Klik en bekijk de folder over 100 jaar kern Waalwijk: