Leefbare en veilige woonomgeving

Het lijkt vaak een 'ver-van-je-bed-show', maar ook in uw woonomgeving kan zomaar sprake zijn van criminele activiteiten, geweld, of andere onveilige situaties. U kunt zich daardoor onveilig voelen en dat doet veel met u. Want thuis wilt u zich veilig voelen en veilig zijn. 

Wat kunt u doen?
Voelt u zich onveilig, heeft u vermoedens van criminele activiteiten, huiselijk geweld of spelen er andere (verdachte) situaties? 

  • Meld dit bij de politie via 0900-8844 of als er direct gevaar is: bel 112.
  • Meld dit bij Casade, zodat wij er op kunnen inspelen, onderzoek kunnen doen en eventueel direct handelen. 
  • Of als u anoniem wil blijven: bel Misdaad Anoniem* via 0800-7000 of geef uw melding online door via www.meldmisdaadanoniem.nl.
  • (Vermoedens van) huiselijk geweld kunt u melden bij Veilig Thuis via 0800-2000. 

Zo levert u een bijdrage aan de veiligheid in uw eigen omgeving. Samen werken we aan veilige en leefbare buurten en wijken. 

Hoe werkt Meld Misdaad Anoniem (M.) en is het echt anoniem?
Bij M. kunt u, zonder dat u uw naam of gegevens hoeft te noemen, informatie of meldingen doorgeven over criminaliteit en misdaad. Bijvoorbeeld over moord, mishandeling, drugs, overvallen en brandstichting. Of over wapenhandel en mensenhandel. M. ziet in hun telefooncentrale geen telefoonnummer van de beller. De meldlijn neemt geen telefoongesprekken op en noteert geen naam, adres en andere persoonlijke gegevens. U blijft voor hen dus echt onbekend. Online melden kan ook via: www.meldmisdaadanoniem.nl.

Vragen?
Heeft u vragen over leefbaarheid/veiligheid in uw directe woonomgeving of wijk? Neem gerust contact met ons op via 0800 55 222 22 of stuur een mail naar info@casade.nl.

Op de website van de Rijksoverheid kunt u meer informatie lezen over Meld Misdaad Anoniem: https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactgids/meld-misdaad-anoniem-m.