Sociaal projectleiders verbinden tijdens projecten

We investeren volop in het verbeteren en verduurzamen van onze woningen. Soms slopen we huizen die we vervangen door nieuwbouw. In andere situaties verbeteren we woningen en maken ze klaar voor de toekomst. Denk dan aan het vernieuwen van installaties, aanbrengen van isolatieglas, of het vervangen van gevels en/of daken en het plaatsen van zonnepanelen.

Ingrijpend
Dit zijn ingrijpende projecten voor de bewoners. Ze krijgen te maken met verschillende werkzaamheden in en aan hun woning. En dat brengt soms geluidsoverlast en ongemak met zich mee. Daarom hebben we een speciaal team van vier sociaal projectleiders in dienst die hierbij ondersteunen en samen met de wijkteams klaar staan voor de bewoners. Zij nemen de bewoners mee in het traject van voorbereiding, uitvoering en nazorg bij (woningverbetering)projecten.

Door de ogen van de huurder
De sociaal projectleiders kijken, naast de technische kant, door de ogen van de huurder naar het project. Ze zorgen voor begrijpelijke, duidelijk en eenduidige communicatie en blijven met de bewoners in contact. Bij hen thuis aan de keukentafel, in overleg met de huurdersbelangenverenigingen of tijdens een bewonersbijeenkomst. Er is zowel tijdens de voorbereiding als de uitvoering van de werkzaamheden steeds overleg met de uitvoerder/aannemer. Zodat ze, waar nodig, bewoners kunnen bijstaan als het even niet zo lekker loopt.

Alles zodat onze huurders zeggen: zo wil ik wonen!

Van links naar rechts:  Reinier Wagener, Desiree de Jong, Anouk Farla en Robert van Mersbergen.