Woonfraude

Wat is woonfraude?
Het is de bedoeling dat de mensen met wie wij een huurovereenkomst hebben, zelf in de woning wonen. Helaas komt het voor dat een woning wordt bewoond door iemand anders dan onze huurder. Of dat de woning wordt gebruikt voor andere zaken dan wonen. Er is sprake van woonfraude als de huurder:

  • de woning niet bewoont
  • de woning doorgeeft aan familie, vrienden of derden 
  • de woning (of een deel daarvan) aan een ander verhuurt,  ook bijvoorbeeld aan toeristen via Airbnb
  • de woning niet alleen gebruikt om in te wonen, maar voor andere, illegale, (bedrijfs-)activiteiten, zoals; het kweken van hennep of voor prostitutie
  • een huurwoning ruilt zonder onze toestemming 
  • de huurwoning gebruikt als opslagplaats of bedrijfsruimte 

Waarom sporen wij woonfraude op?
De woningmarkt is krap. Voor een huurwoning is een jarenlange wachtlijst. De spelregels zorgen ervoor dat woningzoekenden op een eerlijke en rechtvaardige manier in aanmerking komen voor een huurwoning. Met het opsporen van woonfraude, komen er woningen vrij voor verhuur. En daar hebben woningzoekenden dus voordeel bij. Opsporen van woonfraude verbetert daarnaast ook vaak de leefbaarheid in uw buurt. En wat denkt u dat het gevaar is als naast uw woning een hennepplantage wordt gehouden?

Meld vermoedens van woonfraude
Heeft u uw buren al een tijdje niet gezien of hangen er opeens andere mensen rond in de woning dan kan het zijn dat er sprake is van woonfraude. Heeft u een vermoeden van woonfraude, dan kunt u dit op verschillende manier bij ons melden: telefonisch via 0800 55 222 22 of per mail naar info@casade.nl. Melden kan ook anoniem. Wij gaan vertrouwelijk om met uw melding.

Vragen over uw eigen woonsituatie
Het kan zijn dat u, na het lezen van deze tekst, vragen hebt over uw eigen woonsituatie. U gaat bijvoorbeeld voor langere tijd naar het buitenland voor vakantie of werk, u wilt een kamer verhuren of u bent van plan een bedrijf te starten. Neem hierover dan altijd vooraf contact met ons op.

Als iemand bij u in huis komt inwonen, meld dit dan schriftelijk bij ons. De inwoner moet zich ook op uw adres inschrijven bij de gemeente (Basis Registratie Persoonsgegevens). Hiermee voorkomt u dat u woonfraude pleegt. Let op:

  • degene die bij u komt wonen kan geen aanspraak maken op de huurovereenkomst. U blijft als hoofdhuurder verantwoordelijk voor uw woning en wat er in uw woning gebeurt.
  • inwoning kan van invloed zijn op huurtoeslag, andere toeslagen of uitkeringen. Dit moet u zelf nagaan.
  • na twee jaar kan medehuurderschap aangevraagd worden. De voorwaarden over medehuurderschap vindt u op onze website.