Medehuurder

Als medehuurder heeft u dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder. U bent medehuurder als u op de huurovereenkomst staat. Bent u getrouwd of geregistreerd partner? Dan bent u automatisch medehuurder.

Veel gevraagd over Medehuurder

Mijn partner en ik gaan uit elkaar. We hebben een huurovereenkomst op naam van mijn ex en ik wil in de woning blijven. Wat kan ik doen?

We kunnen de huurovereenkomst op uw naam zetten als u gehuwd was of een geregistreerd partnerschap heeft gehad. Hiervan moet u bewijs overleggen. Is dat niet het geval? Dan moet u aantonen dat u en uw ex-partner minimaal twee jaar een duurzaam gezamenlijke huishouding voerden. U kunt dan een aanvraag indienen voor medehuurderschap.

Voldoet u niet aan de gestelde voorwaarden? Dan zegt uw ex-partner de huur op via Mijn Casade en kunt u helaas niet in de woning blijven wonen.

Mijn partner en ik staan samen op de huurovereenkomst. Mijn partner vertrekt en ik wil hoofdhuurder worden, maar we hebben huurachterstand. Wat nu?

Er zijn twee mogelijkheden:

U bent niet getrouwd of heeft geen geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract
Uw partner blijft medeverantwoordelijk voor de huurachterstand  totdat hij/zij niet meer op de huurovereenkomst staat. Zodra u de enige huurder bent, is de huurachterstand die vanaf dat moment wordt opgebouwd alleen voor u.

U bent nog getrouwd of heeft samen nog een geregistreerd partnerschap of een samenlevingscontract
In dat geval blijft u samen verantwoordelijk voor de huurbetaling tot aan de definitieve scheiding of het verbreken van het geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract.

Kan mijn kind medehuurder worden?

Kinderen die bij hun ouders inwonen, kunnen volgens het huurrecht in principe geen medehuurder worden. De reden daarvoor is dat de relatie met hun ouders normaal gesproken aflopend van aard is. Op een bepaald moment vertrekken de kinderen uit huis om een eigen huishouding te voeren.

Uitzonderingssituatie
Als uw volwassen kind bij u in huis woont om u te verzorgen kunt u een aanvraag voor medehuurderschap doen. Met een uittreksel van de gemeentelijke basisadministratie moet u aantonen dat uw zoon of dochter altijd bij u heeft gewoond.

Mijn partner en ik zijn niet getrouwd en hebben geen geregistreerd partnerschap. Kan ik medehuurder worden?

U kunt medehuurder worden als u minimaal 2 jaar samen op het adres ingeschreven staat bij de gemeente en een duurzame gemeenschappelijke huishouding heeft gevoerd.

U kunt medehuurderschap aanvragen via het formulier medehuurderschap. Stuur een kopie van het legitimatiebewijs van de kandidaat medehuurder mee.

Houdt u er rekening mee dat bij toekenning uw mogelijke inschrijving als www.woninginzicht.nl  vervalt. Door medehuurder te worden bent u immers geholpen aan een woning.

Mijn partner en ik zijn getrouwd / hebben een geregistreerd partnerschap. Ben ik dan automatisch medehuurder?

Als u op hetzelfde adres als uw partner ingeschreven staat bij het bevolkingsregister, bent u automatisch, van rechtswege, medehuurder. Ook als uw naam niet op de huurovereenkomst staat. Wilt u graag met beide namen op het contract staan?  We passen dat graag voor u aan. Stuur ons hiervoor een kopie van uw trouwboekje of bewijs van geregistreerd partnerschap en een legitimatiebewijs van u beiden.

Wanneer is een huishouding duurzaam?

Als u minimaal twee jaar samenwoont en bij de gemeente ingeschreven staat op hetzelfde adres. U deelt de kosten van de huishouding en u wilt in de toekomst blijven samenwonen. U kunt dit aantonen met documenten, bijvoorbeeld een samenlevingscontract, gezamenlijke rekeningen of verzekeringen, enzovoort.

Kan ik als mantelzorger aanspraak maken op de huurovereenkomst?

Staat u minimaal twee jaar samen op het adres ingeschreven bij het bevolkingsregister? En kunt u aantonen dat u gezamenlijk de kosten voor uw huishouden betaalt? Dan kunt u medehuurderschap aanvragen. U moet dit met documenten aantonen. Voldoet u aan de voorwaarden? Vul dan het aanvraagformulier medehuurderschap in en stuur het naar ons toe.

Toetsen jullie ons inkomen opnieuw bij een aanvraag voor medehuurderschap?

Volgens de Europese wetgeving is medehuurderschap geen nieuwe verhuring . Daarom wordt uw inkomen niet opnieuw getoetst bij de aanvraag voor medehuurderschap.