Wonen in een VvE-complex (Vereniging van Eigenaren)

Woont u in een gebouw met koop- én huurwoningen? Dan is er altijd een Vereniging van Eigenaren (VvE). In een VvE maken eigenaren afspraken over het gezamenlijk onderhoud. Denk aan het schoonmaken van de hal, onderhoud aan het dak en reparatie van de lift. Iedere eigenaar wordt automatisch lid van deze VvE. In een woongebouw met koop en huur vertegenwoordigen wij de huurders binnen de VvE.

Veel gevraagd over Wonen in een VvE-complex (Vereniging van Eigenaren)

Ik woon in een woongebouw met huurders en kopers. Bij wie kan ik een reparatie aanvragen?

U kunt een reparatie gewoon bij ons aanvragen. Hiervoor belt u naar 0800 55 222 22 of stuurt u een mail naar info@casade.nl

Wij geven dit reparatieverzoek in de meeste gevallen door aan JVM, door u met hen door te verbinden of door de mail door te sturen. JVM is een professionele VvE-beheerder die voor ons alle reparatieverzoeken in de VvE-woongebouwen coördineert. JVM zorgt er vervolgens voor dat uw reparatieverzoek uit wordt gevoerd. U wordt door ons of door JVM op de hoogte gehouden over de uitvoering van uw reparatieverzoek.

Wanneer krijg ik een huishoudelijk reglement?

Als u in een woongebouw met huurders en kopers woont, krijgt u bij het tekenen van de huurovereenkomst het splitsingsreglement van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Hierin staan bepalingen waar u zich als huurder aan moet houden.

Als de VvE een huishoudelijk reglement heeft opgesteld dan krijgt u ook hiervan bij ondertekening van de huurovereenkomst een exemplaar.

Wat staat er in het huishoudelijk reglement van mijn Vereniging van Eigenaren (VvE)?

In een huishoudelijk reglement staan:

  • Afspraken en regels over het gebruik en het beheer van het woongebouw.
  • Normen over gedrag van bewoners en overlast.  

Als uw woongebouw een huishoudelijk reglement heeft, zorgen wij ervoor dat u hier een exemplaar van krijgt.

Hoe verhoudt een huishoudelijk reglement zich tot de Algemene Huurvoorwaarden?

De afspraken en regels in het huishoudelijk reglement van een Vereniging van Eigenaren (VvE) hebben voorrang op de regels van onze Algemene Huurvoorwaarden.

Binnen huurcomplexen is het huishoudelijk reglement vaak een omgangscode, die is opgesteld door de bewonerscommissie, waaraan elke huurder en bezoeker zich moet houden.

Wie stelt een huishoudelijk reglement op?

Binnen een Vereniging van Eigenaren (VvE) stellen de eigenaren het huishoudelijk reglement op en keuren het vervolgens goed. Binnen huurcomplexen doen we dit altijd in samenspraak met de bewonerscommissie. Alle huurders en kopers in een Vereniging van Eigenaren moeten zich aan de regels uit het huishoudelijk reglement houden. Het handhaven van het huishoudelijk reglement  wordt gedaan door het bestuur van de Vereniging van Eigenaren.

Ik woon in een woongebouw met huurders en kopers. Wat doet de Vereniging van Eigenaren?

Een Vereniging van Eigenaren (VvE) is verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten van het woongebouw; bijvoorbeeld de hallen, gangen, daken, liften en andere installaties.

In een Vereniging van Eigenaren betalen de eigenaren samen de kosten voor het onderhoud van de algemene ruimten en installaties. Een Vereniging van Eigenaren kan het onderhoud uitbesteden aan een professionele beheerder.

De Vereniging van Eigenaren houdt minimaal één keer per jaar een ledenvergadering waar besluiten worden genomen. Wij zijn, samen met alle andere eigenaren, bij deze vergadering aanwezig of brengen onze stem via volmacht uit.

Ik woon in een woongebouw met huurders en kopers. Wat doen jullie als eigenaar van de huurwoningen?

Als eigenaar van de huurwoningen houden wij ons aan de regels zoals die gelden binnen een Vereniging van Eigenaren (VvE). Zo zijn wij en de overige eigenaren wettelijk verplicht samen besluiten te nemen over het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw. Bijvoorbeeld besluiten over het schilderwerk, het onderhoud van het dak, de lift en de buitendeuren.

In de jaarlijkse ledenvergadering stemmen de leden over voorstellen voor aanpassingen aan het gebouw en worden er besluiten genomen.

Wij zijn aanwezig bij deze vergadering of brengen onze stem via volmacht uit. Onze invloed in de Vereniging van Eigenaren is afhankelijk van het aantal appartementen in het woongebouw waar wij eigenaar van zijn.

Ik woon in een woongebouw met huurders en kopers. Hoe kan ik mijn suggesties of opmerkingen melden bij de Vereniging van Eigenaren?

U kunt suggesties doorgeven aan de bewonerscommissie van uw woongebouw of aan ons via info@casade.nl. De commissie of wij bekijken of uw suggestie wenselijk en haalbaar is.

Is dat het geval? Dan brengt een van ons het voorstel in bij de vergadering van de Vereniging van Eigenaren (VvE), waar het besproken wordt.