Wijziging huurovereenkomst

Een huurovereenkomst kan op naam van één of meerdere personen staan. Wilt u het huurcontract op naam van iemand anders zetten? Dat kan alleen als u en uw partner gelijke rechten hebben. Dit is in het geval van gehuwden, geregistreerde partners of medehuurderschap.

Veel gevraagd over Wijziging huurovereenkomst

Ik wil de naam op mijn huurovereenkomst veranderen. Hoe regel ik dat?

U kunt de naam op de huurovereenkomst alleen wijzigen na een Koninklijk Besluit of huwelijk. Is hier sprake van? Dan kunt u de naamswijziging aanvragen via een mail naar  info@casade.nl. Stuur een kopie van het Koninklijk Besluit of trouwboekje mee.

Mijn echtgenoot / geregistreerd partner is overleden. Ik blijf in de woning wonen. Wat moet ik doen?

Gecondoleerd met het verlies van uw partner. Bij het overlijden van de huurder wordt de bestaande huurovereenkomst, met alle daaruit voortvloeiende rechten en plichten, overgezet op naam van de medehuurder.

U kunt dit op verschillende manieren regelen:

  • Per mail via info@casade.nl met vermelding van uw naam, telefoonnummer, geboortedatum en bankrekeningnummer. 
  • Per post met vermelding van uw naam, telefoonnummer, geboortedatum en bankrekeningnummer.
  • Persoonlijk in het woonpunt op afspraak

In alle gevallen moet een overlijdensakte overlegd worden. Wij zetten de huurovereenkomst daarna op één naam. U ontvangt een bevestiging hiervan per post, met daarin ook uw inlogcode voor Mijn Casade.

Mijn partner en ik gaan uit elkaar. We hebben een huurovereenkomst op naam van mijn ex en ik wil in de woning blijven. Wat kan ik doen?

We kunnen de huurovereenkomst op uw naam zetten als u gehuwd was of een geregistreerd partnerschap heeft gehad. Hiervan moet u bewijs overleggen. Is dat niet het geval? Dan moet u aantonen dat u en uw ex-partner minimaal twee jaar een duurzaam gezamenlijke huishouding voerden. U kunt dan een aanvraag indienen voor medehuurderschap.

Voldoet u niet aan de gestelde voorwaarden? Dan zegt uw ex-partner de huur op via Mijn Casade en kunt u helaas niet in de woning blijven wonen.

Mijn partner en ik staan samen op de huurovereenkomst. Mijn partner vertrekt en ik wil hoofdhuurder worden, maar we hebben huurachterstand. Wat nu?

Er zijn twee mogelijkheden:

U bent niet getrouwd of heeft geen geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract
Uw partner blijft medeverantwoordelijk voor de huurachterstand  totdat hij/zij niet meer op de huurovereenkomst staat. Zodra u de enige huurder bent, is de huurachterstand die vanaf dat moment wordt opgebouwd alleen voor u.

U bent nog getrouwd of heeft samen nog een geregistreerd partnerschap of een samenlevingscontract
In dat geval blijft u samen verantwoordelijk voor de huurbetaling tot aan de definitieve scheiding of het verbreken van het geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract.

Mijn partner is overleden. We zijn niet gehuwd. Ik wil graag in de woning blijven wonen. Wat kan ik doen?

Gecondoleerd met het verlies van uw partner. Bent u medehuurder, dan wordt de huurovereenkomst op uw naam gezet. Als u geen medehuurder bent dan kunt u, onder voorwoorden, mogelijk aangemerkt worden als medehuurder. U moet dan aantonen dat u een gemeenschappelijk huishouding had en dat u minstens twee jaar in de woning heeft gewoond.

Het overlijden van uw partner en uw verzoek om de woning te mogen blijven huren kunt u doorgeven via e-mail. Stuur een kopie van de overlijdensakte mee en vermeld uw naam en geboortedatum in de mail. U kunt ook op afspraak bij een van onze woonpunten langskomen. Neem dan de overlijdensakte mee. Als wij de stukken hebben gecontroleerd wordt de huurovereenkomst op uw naam gezet.

Ik ben inwonend in een huis van Casade en nu is de huurder overleden. Kan ik deze woning gaan huren?

Woont u langer dan twee jaar op dit adres en staat u ook zo lang ingeschreven bij de gemeente? Dan kunt u medehuurderschap aanvragen als u een duurzaam huishouden met de huurder heeft gevoerd. U kunt dit doen door het formulier aanvraag medehuurderschap en een kopie van de overlijdensakte in te sturen.

Woont u korter dan twee jaar in of heeft u geen duurzaam huishouden met de huurder gevoerd, dan moet u helaas de woning verlaten.