Inwoning

Als u wilt dat iemand bij u komt inwonen, dan moet u dat bij ons aanvragen. Degene die bij u komt inwonen kan geen aanspraak maken op de huurovereenkomst. U blijft als hoofdhuurder verantwoordelijk voor uw woning en wat er in de woning gebeurt.

Veel gevraagd over Inwoning

Willen jullie het weten als er iemand tijdelijk bij mij komt inwonen?

Ja, wij verwachten dat u dit schriftelijk aan ons doorgeeft. U kunt via het aanvraagformulier inwoning uw verzoek tot inwoning aanvragen. Zorg ervoor dat uw aanvraag compleet is. Alleen dan kunnen we uw aanvraag behandelen.

Let op:
Inwoning mag niet leiden tot overbewoning. Ook willen we problemen bij renovatieprojecten voorkomen. Om deze reden geven we geen toestemming voor inwoning als het gaat om:
• Een 3-kamerwoning met momenteel twee of meer bewoners.
• Een 4-kamerwoning met momenteel drie of meer bewoners.
• Een 5- kamerwoning met momenteel vier of meer bewoners. A
• Een 6-kamerwoning met momenteel vijf of meer bewoners.

Verder is het van belang dat:
• U zelf in de woning blijft wonen
• U verantwoordelijk en aansprakelijk bent voor de inwoner(s)
• Degene die bij u intrekt door inwoning geen medehuurder wordt en nooit recht op de woning heeft.
• Degene die bij u intrekt zich ook laat inschrijven op het adres bij uw gemeente.
• Inwoning kan van toepassing zijn op huurtoeslag, andere toeslagen of uitkeringen. Dit moet u zelf
   nagaan.

Ik vermoed dat de huurder niet meer naast mij woont, maar iemand anders

Dan kan er sprake zijn van woonfraude. Dit is het geval als een huurder:

 • opzettelijk handelt in strijd met het huurrecht of de huurovereenkomst,
 • een misleidende voorstelling van zaken geeft,
 • alles met het doel om er economisch voordeel uit te halen.

 Er is bij woonfraude sprake van een benadeelde als:

 • de woning niet wordt bewoond door de huurder  
 • inwonende personen of de huurder woonoverlast, geluidsoverlast of burengerucht veroorzaken 
 • inwonende persoon of personen niet op het adres staan ingeschreven in de BRP van de gemeente
 • de woning zonder onze toestemming wordt onderverhuurd 
 • de woning gebruikt wordt voor ondermijnende (bedrijfs-)activiteiten, zoals prostitutie hennepteelt of productie en verwerking van opiaten (uit opium bestaande middelen of de synthetische afgeleiden daarvan) 

Wij gebruiken bij onderzoek naar woonfraude ook gegevens die wij op internet vinden.

Wat is woonfraude ?

Er is sprake van woonfraude als een huurder:

 • opzettelijk handelt in strijd met het huurrecht of de huurovereenkomst,
 • een misleidende voorstelling van zaken geeft, alles met het doel om er economisch voordeel uit te halen.

Er is bij woonfraude sprake van een benadeelde als:

 • de woning niet wordt bewoond door de huurder  
 • inwonende personen of de huurder woonoverlast, geluidsoverlast of burengerucht veroorzaken 
 • inwonende persoon of personen niet op het adres staan ingeschreven in de BRP van de gemeente
 • de woning zonder toestemming van Casade wordt onderverhuurd 
 • de woning gebruikt wordt voor ondermijnende (bedrijfs-)activiteiten, zoals prostitutie hennepteelt of productie en        verwerking van opiaten (uit opium bestaande middelen of de synthetische afgeleiden daarvan) 

Wij gebruiken bij onderzoek naar woonfraude ook gegevens die wij op internet vinden.

 

Wanneer ik bij iemand (in)woon, kan ik huurder worden als de hoofdbewoner vertrekt of overlijdt?

Nee, u heeft als inwonende geen recht om in de woning te blijven.

Om dit te voorkomen kunt u medehuurderschap aanvragen

Voorwaarden medehuurderschap

 • Er moet sprake zijn van een duurzaam gemeenschappelijke huishouding
 • U kunt aantonen dat u al minstens twee jaar op het adres woont. 

Als de hoofdhuurder vertrekt of komt te overlijden kan de medehuurder in de woning blijven.

Degene die bij mij inwoont verlaat de woning. Moet ik dit doorgeven?

Ja, wij verwachten dat u dit schriftelijk aan ons doorgeeft. Diegene moet zich ook op uw adres uitschrijven bij de gemeente (Basis Registratie Persoonsgegevens). 

 Let op:

 • Degene die bij u komt wonen kan geen aanspraak maken op de huurovereenkomst.
 • U blijft als hoofdhuurder verantwoordelijk voor uw woning en wat er in uw woning gebeurt.
 • Inwoning kan van invloed zijn op huurtoeslag, andere toeslagen of uitkeringen. Dit moet u zelf nagaan.

Ik ben een inwonend kind en mijn vader/moeder is overleden. De huurovereenkomst staat op zijn/haar naam. Wat kan ik doen?

Op de eerste plaats gecondoleerd met dit verlies. Wij bespreken graag persoonlijk met u de situatie. Maak hiervoor een afspraak met ons via Mijn Casade. Neem de overlijdensakte mee naar het gesprek.

Is inwoning van invloed op mijn huurtoeslag?

Ja, het aantal personen op het adres en hun inkomen zijn van invloed op de huurtoeslag. Controleer dit op  http://www.belastingdienst.nl/toeslagen of bel hiervoor met de Belastingtelefoon 0800 0543.

Ik verleen mantelzorg en ga tijdelijk inwonen bij een huurder van jullie, willen jullie dit weten?

Ja, wij verwachten dat u dit schriftelijk aan ons doorgeeft. U kunt via het aanvraagformulier inwoning uw verzoek tot inwoning aanvragen. Zorg ervoor dat uw aanvraag compleet is. Alleen dan kunnen we uw aanvraag behandelen.

Let op:
Degene die bij u komt wonen kan geen aanspraak maken op de huurovereenkomst. U blijft als hoofdhuurder verantwoordelijk voor uw woning en wat er in uw woning gebeurt.
Inwoning kan van toepassing zijn op huurtoeslag, andere toeslagen of uitkeringen. Dit moet u zelf nagaan.