Inwoning

Inwoning

Als iemand bij u komt inwonen, dan moet u dat bij ons melden. Degene die bij u komt inwonen kan geen aanspraak maken op de huurovereenkomst. U blijft als hoofdhuurder verantwoordelijk voor uw woning en wat er in de woning gebeurt.

Veel gevraagd over Inwoning

Willen jullie het weten als er iemand tijdelijk bij mij komt inwonen?

Ja, wij verwachten dat u dit schriftelijk aan ons doorgeeft. Diegene moet zich ook op uw adres inschrijven bij de gemeente (Basis Registratie Persoonsgegevens). Hiermee voorkomt u dat u woonfraude pleegt. Dat is strafbaar.

 Let op:

  • Degene die bij u komt wonen kan geen aanspraak maken op de huurovereenkomst. U blijft als hoofdhuurder verantwoordelijk voor uw woning en wat er in uw woning gebeurt.
  • Inwoning kan van invloed zijn op huurtoeslag, andere toeslagen of uitkeringen. Dit moet u zelf nagaan.
  • Na twee jaar kan medehuurderschap aangevraagd worden.

Voorwaarden
Bij medehuurderschap moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden:

  • U moet minimaal twee jaar op het betreffende woonadres ingeschreven staan bij de Gemeente (GBA)
  • U voert samen een gemeenschappelijke huishouding (relatie/gezamenlijke bankrekening/bewijs dat u samen het huishouden voert)

   

Ik vermoed dat de huurder niet meer naast mij woont, maar iemand anders

Dan kan er sprake zijn van woonfraude. Dit is het geval; als een huurder:

opzettelijk handelt in strijd met het huurrecht of de huurovereenkomst,
een misleidende voorstelling van zaken geeft,
alles met het doel om er economisch voordeel uit te halen.

 Er is bij woonfraude sprake van een benadeelde als:

·         de woning niet wordt bewoond door de huurder  

·         inwonende personen of de huurder woonoverlast, geluidsoverlast of burengerucht veroorzaken 

·         inwonende persoon of personen niet op het adres staan ingeschreven in de BRP van de gemeente

·         de woning zonder toestemming van Casade wordt onderverhuurd 

·         de woning gebruikt wordt voor ondermijnende (bedrijfs-)activiteiten, zoals prostitutie hennepteelt of productie en verwerking
          van opiaten (uit opium bestaande middelen of de synthetische afgeleiden daarvan) 

Casade kan bij onderzoek woonfraude ook gegevens gebruiken die wij over u op internet vinden.

Wat is woonfraude ?

Er is sprake van woonfraude als een huurder:

·      opzettelijk handelt in strijd met het huurrecht of de huurovereenkomst,

·      een misleidende voorstelling van zaken geeft,
       alles met het doel om er economisch voordeel uit te halen.

Er is bij woonfraude sprake van een benadeelde als:

·      de woning niet wordt bewoond door de huurder  

·      inwonende personen of de huurder woonoverlast, geluidsoverlast of burengerucht veroorzaken 

·      inwonende persoon of personen niet op het adres staan ingeschreven in de BRP van de gemeente

·      de woning zonder toestemming van Casade wordt onderverhuurd 

·      de woning gebruikt wordt voor ondermijnende (bedrijfs-)activiteiten, zoals prostitutie hennepteelt of productie en
       verwerking van opiaten (uit opium bestaande middelen of de synthetische afgeleiden daarvan) 

Casade kan bij onderzoek woonfraude ook gegevens gebruiken die wij over u op internet vinden.

 

Wanneer ik bij iemand (in)woon, kan ik huurder worden als de hoofdbewoner vertrekt of overlijdt?

Nee, u heeft als inwonende geen recht om in de woning te blijven.

Om dit te voorkomen kunt u als inwonende medehuurderschap aanvragen
Er moet dan sprake zijn van een duurzaam gemeenschappelijke huishouding en u kunt aantonen dat u al minstens twee jaar op het adres woont. Wanneer de hoofdhuurder dan vertrekt of komt te overlijden kunt u, als medehuurder, wel in de woning blijven.

Degene die bij mij inwoont verlaat de woning. Moet ik dit doorgeven?

Ja, wij verwachten dat u dit schriftelijk aan ons doorgeeft. Diegene moet zich ook op uw adres uitschrijven bij de gemeente (Basis Registratie Persoonsgegevens). 

 Let op:

·      degene die bij u komt wonen kan geen aanspraak maken op de huurovereenkomst. U blijft als hoofdhuurder
       verantwoordelijk voor uw woning en wat er in uw woning gebeurt.

·      inwoning kan van invloed zijn op huurtoeslag, andere toeslagen of uitkeringen. Dit moet u zelf nagaan.

Ik ben een inwonend kind en mijn vader/moeder is overleden. De huurovereenkomst staat op zijn/haar naam. Wat kan ik doen?

Op de eerste plaats gecondoleerd met dit verlies. Wij bespreken graag persoonlijk met u de situatie. U kunt hiervoor een afspraak met ons maken via Mijn Casade. 

U kunt ook telefonisch via 0800 55 222 22 een afspraak maken met een van onze medewerkers. Neem de overlijdensakte mee naar het gesprek.

Is inwoning van invloed op mijn huurtoeslag?

Ja, het aantal personen op het adres en hun inkomen kunnen van invloed zijn op uw huurtoeslag. Controleert u dit zelf op de website http://www.belastingdienst.nl/toeslagen of bel hiervoor met de Belastingtelefoon 0800 0543.

Ik verleen mantelzorg en ga tijdelijk inwonen bij een huurder van jullie, willen jullie dit weten?

Ja, wij verwachten dat u dit schriftelijk aan ons doorgeeft. Diegene moet zich ook op uw adres inschrijven bij de gemeente (Basis Registratie Persoonsgegevens). Hiermee voorkomt u dat u woonfraude pleegt. Dat is strafbaar.

 Let op:

·      degene die bij u komt wonen kan geen aanspraak maken op de huurovereenkomst. U blijft als hoofdhuurder verantwoordelijk 
       voor uw woning en wat er in uw woning gebeurt.

·      inwoning kan van invloed zijn op huurtoeslag, andere toeslagen of uitkeringen. Dit moet u zelf nagaan.

Vertalen / Translate