Energielabel

Een energielabel laat zien hoe energiezuinig een woning is. Een woning met een A-label is het meest energiezuinig. De woning is dan goed geïsoleerd en stoot weinig CO2 uit. Een woning met een G-label is het minst energiezuinig. Sinds 1 januari 2015 wordt de energiezuinigheid van een woning aangegeven met een getal: de energie-index.

Veel gevraagd over Energielabel

Waarom komt er iemand van Casade langs om een energielabel op te nemen?

Algemeen

Het energielabel heet tegenwoordig energie-index. Wij zijn verplicht om iedere 10 jaar de energie-indexen van onze woningen te vernieuwen en controleren. Een gecertificeerd inspecteur bezoekt hiervoor een aantal woningen om een goed beeld te krijgen.

Een medewerker van Casade die bij u langs komt, kan zich altijd identificeren. Vraag gerust naar het legitimatiebewijs om zeker te weten wie u binnen laat.

Is er een minimale eis voor energiezuinigheid waar woningen aan horen te voldoen?

Algemeen

Een minimale eis voor energiezuinigheid is er alleen voor nieuwbouwwoningen, die moeten voldoen aan de eisen van het bouwbesluit. Voor bestaande woningen zijn er geen eisen. Wij hebben ons ten doel gesteld om in 2023 de meeste woningen minimaal op energie-index 1,35 (voorheen label B) te brengen.

Welke woningen krijgen een energie-index en welke houden het energielabel?

Algemeen

In stapjes krijgen alle woningen een energie-index. Daarmee voldoet Casade aan de wettelijke regels.

Waar worden de energie-index en het energielabel voor gebruikt?

Algemeen

Beide geven aan hoe energiezuinig een woning is. Ze zijn mede bepalend voor het aantal huurpunten van uw woning. De huurpunten worden ook berekend op basis van andere zaken, zoals oppervlakte en de WOZ-waarde van de woning. Het aantal huurpunten bepaalt de maximale huurprijs die Casade mag vragen.  

Wat is een energie-index?

Algemeen

Sinds 1 januari 2015 wordt de energiezuinigheid van een woning aangegeven met een getal: de energie-index. Deze ligt tussen 3,7 en 0,6. Hoe kleiner het getal, hoe energiezuiniger de woning.

Eerder werd de energiezuinigheid uitgedrukt in de letters A t/m G. Dat heette het energielabel. G is het minst zuinig en A het zuinigst. De rekenmethode voor het energielabel en die van de energie-index zijn niet met elkaar te vergelijken.