Naar een CO2-neutrale toekomst

In 2050 moeten alle gebouwen in Nederland CO2-neutraal zijn. Dat past helemaal bij onze duurzame doelen. Maar soms betekent dit ook praktisch iets voor het woongenot van onze huurders. Sommige dingen doen we duurzamer en dus anders dan voorheen. Wat merkt u hiervan?

  • We bouwen alleen nog nieuwe woningen zonder gasaansluiting.
  • Bij onderhoud aan uw huis bekijken we ook hoe we de woning duurzamer kunnen maken.
  • De regels over zelf aangebrachte veranderingen (ZAV) in uw woning worden strenger. Als u iets aan uw huis wilt veranderen wat slecht is voor het milieu, keuren we dat niet meer goed. Een voorbeeld hiervan is de aanleg van een open haard of een houtkachel.
  • Bij energiebesparende maatregelen moeten we rekening houden met beschermde diersoorten zoals de huismus, gierzwaluw en vleermuis. Al deze soorten zijn beschermd onder de ‘Wet Natuurbescherming’ en zijn sterk afhankelijk van bebouwing om in te kunnen nestelen. Daarom brengen wij in kaart waar deze soorten voorkomen. Verschillende bedrijven voeren deze ecologisch onderzoeken voor ons uit. Mogelijk komt u deze medewerkers in de avond, nacht en vroege ochtend tegen bij u in de wijk.

Het is soms even wennen, maar we moeten en willen dit doen in het belang van de toekomst en het milieu. Heeft u vragen? We adviseren u graag. Neem daarvoor gerust contact met ons op via info@casade.nl of bel gratis 0800 55 222 22.