Asbest

Asbest werd tussen 1945 en 1993 veel in de bouw gebruikt. Het bestaat uit heel kleine vezels die gevaarlijk kunnen zijn als ze vrijkomen. Sinds 1994 is asbest verboden. Nederland heeft strenge regels voor asbest. Natuurlijk houden wij ons aan deze regels. Als asbest een gevaar is voor de gezondheid, laten wij het direct verwijderen.

Veel gevraagd over Asbest

Wat doen jullie aan asbest?

Algemeen

Als u vermoedt dat er asbest in uw woning zit, neem dan contact met ons op. Wij laten dit vervolgens onderzoeken. Als er een gevaarlijke situatie ontstaat, laten we het asbest altijd verwijderen en afvoeren.

Voordat een woning een nieuwe huurder krijgt, onderzoeken we op er asbest in de woning aanwezig is. Is er asbest aanwezig? Dan verwijderen wij de asbesthoudende materialen, voordat de nieuwe huurder er komt wonen.

Van bergingen vervangen we alle golfplaten met asbest door golfplaten zonder asbest. Ondertussen hebben we dat al bij bijna alle woningen gedaan. Als uw berging nog een dak met asbest heeft, vervangen we dat. Heeft u asbest op een berging die u zelf geplaatst hebt? Dan verwijderen wij gratis voor u deze golfplaten. Neem gerust contact met ons op als u dit wilt. U moet dan wel nog zelf voor nieuwe dakbedekking zorgen.

Het veilig weghalen van asbest gebeurt altijd in opdracht van ons. Ook asbest die u of een vorige huurder zelf heeft geplaatst. U hoeft dus niet te betalen voor het weghalen van asbest.

Hoe herken ik asbest in mijn woning?

Algemeen

De kans is groot dat u asbest niet herkent. De aanwezigheid van asbest kunnen we alleen vaststellen door het materiaal in een laboratorium te onderzoeken door daarvoor opgeleide mensen.

Asbest kan op verschillende plaatsen zitten. Een deel van die plaatsen is zichtbaar, zoals vensterbanken, plantenbakken en kunststof vloertegels. In oudere woningen kan asbest ook onzichtbaar zijn verwerkt. Bijvoorbeeld in het beton, in het dak, de riolering, tegellijm, kit of in de dragende onderdelen van een woning. Asbest is vanaf 1983 bijna niet meer gebruikt en sinds 1994 verboden in Nederland.

Als u vermoedt dat er asbest in uw woning aanwezig is, neem dan gerust contact met ons op.

Waar houden jullie rekening mee als asbest weggehaald wordt?

Algemeen

Veiligheid is het belangrijkst! Voor u en uw buren. Voor onze werknemers en de aannemer.

We onderzoeken of er asbest is en verwijderen dit. De aannemer doet dit volgens de geldende regels en afspraken. Zo dragen werknemers van bedrijven die asbest verwijderen verplicht beschermende kleding: de bekende witte pakken. Voor wie er niet dagelijks mee omgaat, kan het er bedreigend uitzien. Maar eigenlijk is het tegendeel waar. Het geeft aan dat het bedrijf zorgvuldig en veilig omgaat met asbest. Het weghalen van asbest moet altijd bij de gemeente worden gemeld.

Het weghalen van asbest betekent mogelijk ook overlast voor u. Natuurlijk proberen we de overlast zo min mogelijk te houden. 

Wanneer is asbest een risico?

Algemeen

Asbest is pas een risico als er vezels vrijkomen. Bij inademing dringen de vezels in de longen door. Dit kan gezondheidsklachten of ziekten veroorzaken. Een paar asbestvezels inademen is al een risico. Het risico wordt groter als iemand langer en meer asbestvezels heeft ingeademd.

Zolang asbest niet wordt bewerkt - bijvoorbeeld door zagen, schuren of boren- komen er geen asbestvezels vrij en is er geen risico voor de gezondheid.

Wat kan ik wel en niet doen met asbest?

Algemeen

Het is belangrijk dat u niet zomaar gaat klussen in uw huis. Ook raden we af om een hogedrukreiniger te gebruiken op asbestverdachte materialen. In asbestverdachte materialen mag u ook niet boren, zagen of schuren. 

Ook al hebben we een deel van onze woningen onderzocht en geen asbest gevonden, een vorige bewoner kan asbest gebruikt hebben voor bijvoorbeeld een verbouwing. Dit kan geen kwaad en dit kan rustig blijven zitten. Maar gaat u klussen op plekken waarvan u twijfelt of het asbest is, neem dan contact met ons op. We adviseren u graag.

Alles over asbest vindt u op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asbest of https://www.milieucentraal.nl/huis-en-tuin/klussen/asbest-in-en-om-het-huis/.