Asbest

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal mineralen die zijn opgebouwd uit microscopisch kleine naaldachtige vezels. Dit natuurlijk materiaal werd vroeger veel gebruikt in woningen.
Sinds 1994 is asbest verboden. Nederland heeft strenge regels voor asbest. Natuurlijk houden wij ons aan deze regels. Als asbest gevaar oplevert voor de gezondheid, laten wij het direct verwijderen.

Veel gevraagd over Asbest

Asbestdaken zijn over een aantal jaar niet meer toegestaan. Wat doet Casade hiermee?

Algemeen

We gaan alle asbesthoudende golfplaten van bergingen vervangen door asbestvrije golfplaten. Inmiddels hebben we dat al bij een paar honderd woningen gedaan. Als uw berging een asbesthoudend dak heeft, gaan we dat voor 2024 vervangen. U ontvangt daarover tijdig bericht en meer informatie van ons. Heeft u asbest op een schuurtje dat u zelf geplaatst hebt? Dan neemt Casade de kosten voor het verwijderen van deze asbesthoudende platen voor haar rekening. Neem gerust contact met ons op, als u uw golfplaten (gratis) wilt laten verwijderen door Casade. U moet dan wel nog zelf voor nieuwe dakbedekking zorgen.

Wat doen jullie aan asbest?

Algemeen

Als u vermoedt dat er asbest in uw woning zit, neemt u dan contact met ons op. Wij laten dit vervolgens onderzoeken. Als het een gevaarlijke situatie oplevert, dan laten we het asbest altijd verwijderen en afvoeren.

Voordat een woning een nieuwe huurder krijgt, bezoekt een opzichter van Casade de woning. Hij inspecteert de woning samen met de vertrekkende huurder. Hierbij kijkt de opzichter ook of er asbest in de woning aanwezig is en of dit risico’s oplevert. Zo ja, dan verwijderen wij de asbesthoudende materialen, voordat de nieuwe huurder er komt wonen.

Het veilig weghalen van asbest gebeurt altijd in opdracht van ons. Ook als het gaat om asbest die u of een vorige huurder zelf heeft aangebracht. U hoeft dus niet te betalen voor het saneren van het asbest.

Waar in mijn woning kan asbest zitten?

Algemeen

Asbest kan voorkomen op verschillende plaatsen. Een deel van die plaatsen is zichtbaar, zoals vensterbanken, plantenbakken en colovinyl-vloerbedekking. In oudere woningen kan asbest ook onzichtbaar zijn verwerkt. Bijvoorbeeld in het beton, in het dak, de riolering of in de dragende onderdelen van een woning. Asbest is vanaf 1983 vrijwel niet meer toegepast en sinds 1993 verboden in Nederland. 

Waar houden jullie rekening mee als asbest gesaneerd wordt?

Algemeen

Veiligheid staat voorop! Voor u en uw buren. Voor onze werknemers en de aannemer.

We onderzoeken of er asbest is en saneren (verwijderen) dit. De aannemer doet dit volgens de geldende protocollen en richtlijnen. Daarom dragen werknemers van asbestverwijderingsbedrijven verplicht beschermende kleding: de bekende witte pakken. Voor wie er niet dagelijks mee omgaat, kan het er bedreigend uitzien. Maar eigenlijk is het tegendeel waar. Het geeft aan dat het bedrijf zorgvuldig en veilig omgaat met asbest. Asbestsanering moet altijd bij de gemeente worden gemeld.

Asbestsanering betekent mogelijk ook overlast voor u, we proberen die overlast zoveel mogelijk te beperken.

Hoe herken ik asbest?

Algemeen

De kans is groot dat u asbest niet herkent. De aanwezigheid van asbest kunnen we alleen vaststellen door het materiaal in een laboratorium te onderzoeken door daarvoor opgeleide mensen.

Als u vermoedt dat er asbest in uw woning aanwezig is, neem dan gerust contact met ons op.

Wat kan ik wel en niet doen met asbest?

Algemeen

Het is belangrijk dat u niet zomaar gaat klussen in huis. Ook raden we af om een hogedrukreiniger te gebruiken op asbestverdachte materialen.

Ook al hebben we een deel van onze woningen onderzocht en geen asbest aangetroffen, een vorige bewoner kan asbest gebruikt hebben voor bijvoorbeeld een verbouwing. Dit kan geen kwaad en dit kan rustig blijven zitten. Maar gaat u klussen op plekken waarvan u twijfelt of het asbest is, neem dan contact met ons op. We adviseren u graag.

Wanneer is asbest een risico?

Algemeen

Asbest is pas een risico als er vezels vrijkomen. Bij inademing dringen de vezels in de longen door. Dit kan uiteindelijk gezondheidsklachten veroorzaken. Het risico wordt groter naarmate iemand langer en meer asbestvezels heeft ingeademd.

Zolang asbest niet wordt bewerkt - bijvoorbeeld door zagen, schuren of boren- komen er geen asbestvezels vrij en is er geen risico voor de gezondheid. En zelfs wanneer asbestvezels vrijkomen, is het risico klein.